IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
30 Crèdits
3.270 €

Descripció

L'atenció precoç és el conjunt d'actuacions dirigides a la població infantil, a les seves famílies i al seu entorn en les primeres etapes de la vida, per a poder donar resposta el més aviat possible a les necessitats transitòries o permanents del seu desenvolupament.L'atenció precoç va dirigida a tots els nens/es que presenten algun trastorn en el desenvolupament, ja sigui permanent o transitori, o bé que presenten risc de patir-lo, des del naixement fins els 6 anys, o fins que les necessitats d'atenció puguin ésser cobertes per serveis de caràcter general (educatius, sanitaris o socials).L'objectiu principal és que aquests nens/es rebin, seguint un model biopsicosocial, tot allò que pugui potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar, incloent-hi també l'assessorament i el suport a les famílies en les dificultats de criança.DELTA, Col·lectiu de Professionals del Desenvolupament Infantil, SCCL. és una cooperativa de treball associat d'iniciativa social sense ànim de lucre, amb més de deu anys d'experiència treballant en primera línia com a recurs especialitzat i de referència en la petita infància. La nostra entitat té com a objectiu principal gestionar el CDIAP (Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, que forma part de la xarxa concertada per l'ICASS, Departament de Benestar Social i Família), que dóna cobertura a la població infantil de 0 a 6 anys dels municipis de Begues, Castelldefels, Gavà i Viladecans.El Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família és un curs especialitzat en la prevenció, detecció i intervenció de tots els trastorns, ja siguin greus i permanents o lleus i transitoris, que puguin aparèixer a la població infantil entre els 0 i 6 anys d'edat, així com la intervenció en l'entorn socioeducatiu i sanitari del nen i la seva família. Es desenvolupen recursos i estratègies per a orientar i assessorar les famílies d'aquests nens/es, acompanyant els pares en la criança i/o en el procés d'acceptació de les necessitats i les dificultats específiques dels seus fills.Amb aquest postgrau obtindràs una formació específica per poder treballar en serveis d'atenció precoç i en tots aquells serveis que requereixin un coneixement especialitzat de la petita infància i les seves famílies.Objectius
 • Capacitar a professionals per a la intervenció en atenció precoç.


 • Dotar-los de coneixements i estratègies terapèutiques de treball amb nens que presentin disminucions, trastorns o disharmonies en el seu desenvolupament, o estiguin en risc de patir-los (tant trastorns greus i permanents com a lleus i transitoris). Paral·lelament, facilitar-los recursos per al treball amb les famílies i l'entorn. 


 • Integrar les etapes del desenvolupament infantil.


 • Conèixer el concepte i les funcions de l'atenció precoç.


 • Conèixer les teories evolutives, les classificacions diagnòstiques i els instrumentes de valoració diagnòstica propis de l'atenció precoç.


 • Distingir les característiques i enfocaments dels principals models d'intervenció en atenció precoç.


 • Analitzar la família com un sistema dinàmic en el context del creixement del nen.


 • Identificar els signes d'alerta i els factors de risc referents al nen, la família i l'entorn.


 • Adequar la forma d'intervenció en funció de les dificultats del nen, la família i l'entorn.


 • Intervenir en cada situació de la manera més òptima.


 • Desenvolupar sensibilitat clínica i d'avaluació en el procés de valoració de la primera infància.


 • Afavorir un bon clima terapèutic.


 • Entrenar la sensibilitat del professional i l'ús del llenguatge adequat per aquells casos en què es treballa amb trastorns i/o discapacitat.

Veure més

Temari del curs

1. Mòdul general: introducció, seguiment del curs i avaluació. Els serveis d'atenció precoç: CDIAT
1.1. Introducció al curs.
1.2. Navegació per la plataforma.
1.3. Formant equip.
1.4. Expectatives.
1.5. Seguiment del curs.
1.6. Tutoria grupal.
1.7. Valoració del curs.
1.8. L'atenció precoç: enfocaments i models.
1.9. Funcions de l'atenció precoç i perfils dels professionals.

2. Fonaments neurològics i desenvolupament psicomotor des dels 0 als 6 anys
2.1. Fonaments neurològics del desenvolupament infantil.
2.2. Teories psicològiques del desenvolupament en la primera infància.
2.3. Perspectiva des de l'atenció precoç del desenvolupament psicomotor des dels 0 als 6 anys.
2.4. Signes d'alarma, factors de risc i factors de protecció en el desenvolupament infantil.
2.5. Síndromes neurològics i fenotips conductuals.

3. La família i la seva funció en el desenvolupament infantil dels 0 als 6 anys
3.1. La família com a context de desenvolupament: criteris d'intervenció en les funcions, rols i estils educatius.
3.2. Evolució de la família: noves realitats, noves pautes d'intervenció en relació a la criança.
3.3. Indicadors i situacions de risc a la família. Factors de protecció.
3.4. La família davant la discapacitat en la primera infància.

4. Valoració diagnòstica en atenció precoç
4.1. Procés de valoració diagnòstica en la primera infància.
4.2. Classificacions diagnòstiques utilitzades en un CDIAT.
4.3. Instruments de valoració 0-6 anys.
4.4. Valoració social en atenció precoç.

5. Tècniques i estratègies d'intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l'infant i la seva família (I).
5.1. Tècniques i estratègies d'intervenció en el retard evolutiu global.
5.2. Tècniques i estratègies d'intervenció en trastorns emocionals/de conducta.
5.3. Tècniques i estratègies d'intervenció en el trastorn per dèficit d'atenció i en la hiperactivitat.
5.4. Tècniques i estratègies d'intervenció en trastorns de la relació i la comunicació: TEA.
5.5. Tècniques i estratègies d'intervenció en el dèficit cognitiu.

6. Tècniques i estratègies d'intervenció terapèutica en trastorns de la primera infància: intervenció amb l'infant i la seva família (II)
6.1. Tècniques i estratègies d'intervenció en el trastorn motor.
6.2. Tècniques i estratègies d'intervenció en la plurideficiència i en trastorns sensorials.
6.3. Tècniques i estratègies d'intervenció en els trastorns del llenguatge.
6.4. Tècniques i estratègies d'intervenció en les dificultats derivades de la criança i l'entorn.
6.5. Tècniques i estratègies d'intervenció en famílies amb risc social.
6.6. Altres formes d'intervenció des dels CDIAT: teràpia aquàtica, grup d'ajuda psicomotriu, grup de criança, grup de suport a famílies amb fills amb trastorns greus i permanents, aplicació de la pràctica psicomotriu en un centre maternoinfantil, grup terapèutic d'atenció intensiva.
Veure més

Destinataris

Psicòlegs, fisioterapeutes, logopedes, treballadors socials, pedagogs, tècnics d'educació infantil, neuropediatres, mestres d'educació especial, psicomotricistes.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs 07 octubre 2015.
Final curs: 26 juny 2016.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família per l'Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de descomptes, beques i finançament

Preu

3.270 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família