Postgrau en Investigació i Desenvolupament de Nous Fàrmacs

Descripció

El Postgrau en Investigació i Desenvolupament de Nous Fàrmacs és presencial a Madrid.

L'objectiu principal del curs és oferir una formació eminentment experimental de manera que l'alumne aconsegueixi una alta capacitació pràctica en la GC i HPLC.

Temari

Recerca de Nous Fàrmacs
Recerca de Nous Fàrmacs: fase de predesenvoluament (32 Hores)
 • Introducció al Procés del "Drug Discovery": Dianes, hits, leads, late leads i candidats. 
 • Procés de "screening". Assaigs Biològics per vs diana Assaigs fenotípics.
 • Ús d'eines "in silico" en el Disseny de Fàrmacs i optimització. 
 • Lead generation: dels hits cap als leads.
 • Lead optimitazion I: dels leads cap als late leads. Consideracions farmacològiques.
 • Lead optimizacion II: consideracions químiques. 
 • Estratègies per Reduir el percentage de Fracàs en el Desenvolupament (taxa de desgast).
 • Noves Tecnologies basades en EL ARN interferència. Casos Pràctics.
Recerca de Nous Fàrmacs: Fase Desenvolupament preclínic (20 Hores)
 • Introducció a la Investigació preclínica animals / Elecció Models de prova.
 • Estudis de Desenvolupament Eficàcia en preclínic. Farmacologia preclínica.
 • Desenvolupament toxicològic preclínic. Disseny d'Estudis toxicològics: dosi única, dosi repetida.
 • Desenvolupament CMC.
 • Externalització d'Estudis, Preparació de l'expedient de PEI Nº clínic.
Recerca de Nous Fàrmacs: Fase de Desenvolupament Clínic (32 hores)
 • Concepte d'Assaig Clínic estafadors Medicaments.
 • FARMACOVIGILANCIA.
 • Fase I o de seguretat.
 • Fase II o terapèutica d'Exploració.
 • Fase III o terapèutica de confirmació.
 • Fase IV o postmercado.
 • Dossier: Documentació no authority de l'assaig clínic d'un medicament. Casos Pràctics.
Recerca de Nous Fàrmacs: Fase Desenvolupament industrial (16 hores)
 • El Desenvolupament industrial en fabricació: les validacions i Qualificacions (Annex 15 de les GMP).
 • Gestió de la fabricació i Planificació de la comanda per a un Medicament.

Destinataris

Llicenciats, graduats o tècnics del sector.

Durada

Inici: 25 gener 2017. Final: 2 març 2017.

Promocions

50% de descompte per a persones en situació d'atur, estudiants universitaris o de cicles formatius.

Horari

Horari: De dilluns a dijous de 18 a 22 h.
Postgrau en Investigació i Desenvolupament de Nous Fàrmacs
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X