IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
Semi-presencial
30 Crèdits
4.970 €

Descripció

Una organització customer-centric posa el client al centre de totes les seves decisions per competir eficaçment. En els darrers anys hem vist créixer de forma exponencial la nostra capacitat de generació, emmagatzematge i anàlisi de dades, tant online com offline, de manera que per conèixer bé el client necessites eines innovadores que transformin aquestes dades en informació i posterior coneixement amb l'objectiu de preveure comportaments i pautes de consum i facilitar una valoració precisa de les inversions en termes de ROI.El Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data de la Universitat de Barcelona et prepara per ocupar llocs de rellevància a departaments com ara Màrqueting i Vendes, Customer Intelligence, Business Intelligence, etc. Està dissenyat i impartit per professionals en actiu experts en sectors referents al Business Intelligence i Big Data, bancari, gran consum i assegurador, així com Agències de Màrqueting i Comunicació.En aquest postgrau adquiriràs una visió integral del procés de captació i explotació de dades, des del disseny i implementació d'un projecte de Big Data fins a la presa de decisions basada en Business Intelligence. Profunditzaràs en tècniques d'anàlisis, models predictius i en la creació d'indicadors i quadres de comandaments àgils i dinàmics. Sota el guiatge de SAS, empresa referent en Software de Marketing Intelligence, obtindràs una visió pràctica d'aquest procés que et permetrà realitzar segmentació de clients, anàlisis descriptius i reportings personalitzats en funció del destinatari de la informació.
Veure més

Temari del curs

1. Introducció al Marketing Intelligence i Big Data 

1.1. Bases conceptuals del Marketing Intelligence i Big Data
Què és el Big Data
Big Data: revolució o evolució?
Big Data i Business Intelligence: vasos comunicants
1.2. Antecedents
Evolució històrica
Fonts de generació d'informació i la seva evolució
Emmagatzematge de la informació
El màrqueting tradicional
1.3. Context actual
Internet: detonant i accelerador
Tecnologia: catalitzador
Societat: canvis culturals i comportamentals
Empresa: reptes actuals
Design Thinking i necessitat d'entorns col•laboratius
Integració/cohabitació de les diferents tipologies de dades adquirides
Datafication: de la transformació compulsiva en dades i racionalitat en el seu ús
1.4. Abast i limitacions en la mesura de dades
"El que no es pot mesurar no existeix": La importància de mesurar les dades
Limitacions, riscos i conseqüències en la mesura, interpretació i ús
Plantejar la mesura al principi, durant i després de l'experiment, estudi, anàlisi o pilot
1.5. Big Data: Fases d'un projecte
Diagnòstic
Disseny
Implementació
Monitorització i seguiment
Recursos/Responsables
Timing
Valoració econòmica
1.6. Big Data dins del màrqueting
La presa de decisió a partir del Big Data
Decisions operatives
Big Data i Màrqueting Estratègic
Cap a un nou model de Management
 
2. Origen i ús de la informació 

2.1. Com aconseguir la informació clau
On i com trobar-la (món off i on)
Integració de les fonts
Estructura de les dades
Qualitat de les dades: validesa, exactitud, consistència,...
Context
2.2. Classificació de les fonts
Internes i externes
Primàries i secundàries
Estructurades i no estructurades
Privades i públiques
2.3. Radiografia de les fonts
Descripció de la font
Dades que en conté
Periodicitat d'actualització
Significació
Qualitat
Origen
2.4. Legalitat i privacitat de la informació

3. Intel·ligència de negoci

3.1. Entendre el problema a resoldre
Saber fer les preguntes correctes
Un o diferents problemes
Pensament creatiu i crític
3.2. Conceptes a tenir en compte per fer un bon anàlisi
Dades quantitatives vs dades qualitatives
Univers i mostra. Grups de control
Unitat d'anàlisi
Inferència
Descripció vs predicció
3.3. Aplicació de tècniques
Reporting. Usos, exemples i eines
Quadres de comandament. Usos, exemples i eines
Modelització: Models descriptius (segmentació de consumidors, cistella de la compra,...) i predictius (predicció d'abandonaments, passos per taller,...). Usos, exemples i eines
3.4. Aportar valor diferencial al negoci
Interpretació dels resultats
Elements clau de l'èxit/fracàs: avantatge competitiva
Tendències 

4. Aplicacions del Marketing Intelligence i Big Data 

4.1. Cultura de coneixement
Clients: hàbits, necessitats, valor, potencial
No clients: qui són, on són, com són
Oportunitats comercials i de negoci
Competència: què fa, com ens afecta, quins clients compartim
Proveïdors: trade marketing, customer marketing
4.2. Intel·ligència: aplicacions de negoci
Targeting
Models de client: cicle de vida relacional i existencials
Models de producte: propensions,
Segmentació: estratègica, subsegmentació
4.3. Del màrqueting massiu al màrqueting one2one
Segmentació
Accions outbound i inbound
Omnicanalitat: accions multipas i multicanal
Màrqueting en temps real: gestió per a esdeveniments
4.4. Producte
Detectar nous nínxols de mercat
Dissenyar nous productes i serveis
Pricing Intel·ligent
4.5. Experiència de Client
Customer journey: definició, aplicació i gestió
Indicadors d' Experiència de Client: NPS

5. Mesura i presa de decisions 

5.1. Aplicar la millora continua en el marketing intelligence
La mesura com una eina important del marketing intelligence
El procés de millora continua i el cicle de Deming
Test, pilots i experiments. Aprendre a dissenyar, muntar, mesurar i analitzar
Conclusions i Roll-out
5.2. El client intern: aplicar el mètode científic enfocat al negoci
El mètode científic. Conèixer i aplicar-lo
El mètode científic en el cas del Big Data
Exemples pràctics
5.3. De proveïdors d'informació a consultors interns
Rol del professional de marketing intelligence
Dinàmiques de treball: clients interns, col·laboradors, col·laterals, caps, etc.
Analitzar, mesurar i recomanar. Ser una "eina comercial" més del negoci
5.4. Exemples pràctics


6. Presentació de resultats 

6.1. Plantejament estratègic de les dades (Comprendre, comunicar i oferir valor)
La importància del client intern. Preguntes rellevants
Traducció de les dades de sistemes a llenguatge de negoci
La visió del client final dins l'empresa
6.2. Interpretació i visualització de la informació
Interpretació i visualització de dades en termes de negoci
Definició proactiva de propostes de màrqueting a partir de l'anàlisi de dades
Definició proactiva de propostes comercials a partir de l'anàlisi de dades
Presentació de dades als diferents departaments de l'empresa
6.3. Tècniques i eines de presentació
Tècniques de presentació
Com presentar les dades en l'àrea de màrqueting
Com presentar les dades en l'àrea comercial
Com presentar les dades en termes de negoci
La infografia com a tècnica de presentació
Eines
6. 4. Exemples pràctics
Veure més

Destinataris

El postgrau va adreçat a professionals que vulguin desenvolupar-se en Marketing Intelligence a departaments com Màrqueting i Vendes, Customer Intelligence, Business Intelligence, etc. i que provinguin de camps com ara:

Tecnològic (enginyeries, departaments d'IT, Business Intelligence, etc.)

Analítics (estadístiques, sociòlegs, matemàtics, físics, etc.)

Empresa i economia, màrqueting o vendes, CRM, Marketing Research, desenvolupament del mercat, etc.

I altres àmbits com la consultoria, agències de comunicació i màrqueting relacional, etc.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Horari/Torn

Online i 3 caps de setmana presencials (Divendres de 15:00h a 19:00h i Dissabte de 9:00h a 14:00h i de 15:30h a 19:30h) 27 i 28 de maig / 16 i 17 de setembre / 16 i 17 de desembre

Data Límit:

Matricula oberta

Durada

750 hores

INICI CURS:19 abril 2016
FINAL CURS:18 diciembre 2016

Lloc on s'imparteix el curs

IL3 - Universitat de Barcelona. C/ Ciutat de Granada, 131 - 08018 Barcelona

Objectius

El Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data té l?objectiu principal de potenciar la teva carrera professional en l?àrea de màrqueting i vendes, aportant habilitats que et permetin fer recomanacions i facilitar la presa de decisions.


Concretament, el postgrau et prepara per:


Crear i desenvolupar la cultura i equips professionals, amb orientació analítica i criteris d?inversió comercial.
Definir les diferents fases de disseny i implementació d?un projecte de Big data.
Assegurar que les decisions es basin en la informació i no en la intuïció.
Ser l?interlocutor entre els departaments de màrqueting i els de sistemes, interpretant les necessitats d?un, traduint-les als requeriments de l?altre.
Entendre quines són les dades a recollir, on trobar-les, i els models matemàtics a utilitzar en cada cas. En definitiva, ser capaç d?analitzar i visualitzar la informació en termes de negoci.

Titulació obtinguda

Postgrau en Marketing Intelligence i Big Data per la Universitat de Barcelona.

Curs propi dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.


Preu

4.970 €
L'import inclou taxes administratives de la Universitat de Barcelona

Avantatges del curs

Superaràs reptes reals: El Banc de Sabadell plantejarà un Business Challenge als participants, basat en les seves estratègies reals de Marketing Intelligence i Big Data.
Sessions presencials de bones pràctiques amb experts d?empreses referents en Big Data. La passada convocatòria van participar: Telefónica, Aedemo, Idescat, Incubio, DDB, Banc Sabadell, RACC, RocaSalvatella, Synergic Partners, Konodrac, etc.
Preparació per a la utilització de tecnologies de Marketing Intelligence a càrrec d?experts de SAS, líder i referent en Big Data.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Marketing Intelligence & Big Data