Postgrau en Màrqueting Estratègic

Postgrau
Presencial
Terrassa (Barcelona)
4 mesos
5200 €

Descripció

Un entorn extraordinàriament competitiu com l'actual planteja nous reptes als directius de l'àrea de màrqueting. Aquest programa permet als professionals de màrqueting desenvolupar les competències i habilitats necessàries per assimilar els conceptes analítics, estratègics i operatius que li permetin entendre, crear, comunicar i oferir valor afegit al client.

Aquest postgrau forma part de l'oferta Executive Modular, de manera que una vegada finalitzat pots prosseguir la teva formació amb el Màster en Direcció de Màrqueting, Màster en Direcció Comercial, el Màster en Màrqueting i Comerç Exterior o l'Executive MBA.

Temari

Temari:

ASSIGNATURA: Entorn competitiu i model de negoci
En un entorn altament competitiu com l'actual, és clau entendre el rol del màrqueting dins de l'estratègia de negoci, així com la capacitat que ens dota d'un enfocament eficient de l'estratègia per treballar de manera altament competitiva, alhora que eficaç, integrant la introducció al concepte cloud com a generador de productivitat professional.

a. Entorn, Mercat, Indústria, Globalització i Competència: factors claus.
b. Model de negoci i competitivitat.
c. Màrqueting i estratègia corporativa: encaix òptim.
d. Negoci, productivitat, núvol i gestió eficient.

ASSIGNATURA: El client, centre de tot
El client actual i de futur és qui dota de sentit l'existència de l'empresa. Com a font de l'èxit de la nostra estratègia és vital conèixer en profunditat i saber com funciona en els processos de decisió. Aquí tractarem les diverses tècniques per estudiar com investigar-lo i interpretar correctament, alhora que analitzarem com ha canviat i es comporta en l'actualitat i com explotar i allargar el seu cicle de relació amb nosaltres.
a. El sistema d'Informació de Màrqueting i el Màrqueting Intelligence.
b. La Investigació de mercats, segmentació i targeting.
c. Customer insights & customer behavior: coneixent el comportament del client i del prosumer.
d. Captació, fidelització i lifetime value.
e. El nou rol del client 2.0 i 3.0.

ASSIGNATURA: Creativitat i innovació aplicades
Conèixer les diverses tècniques creatives i alliberar tot el seu potencial en el nostre servei ens permetrà desenvolupar noves línies d'enfocament i dimensions per dotar-nos d'eines que ens permetin crear i pensar diferent, per exemple, de forma lateral i / o disruptiva. D'altra banda, abordarem els punts claus a considerar per a l'aterratge de la idea al negoci rendible.
a. Tècniques i eines creatives: el procés creatiu i la seva aplicació pràctica a l'empresa.
b. Com passar d'idees en grans negocis

ASSIGNATURA: Màrqueting industrial vs màrqueting de serveis
El màrqueting industrial suposa diferències estratègiques importants respecte del màrqueting de serveis. Abordarem els elements clau per desenvolupar correctament el B2B i / o el B2C.
a. Factors clau de cada un d'ells.
b. Elements diferenciadors.

ASSIGNATURA: El producte i el servei
El producte i el servei de la nostra empresa, com a element generador de valor per al nostre client, demanen d'un domini multidimensional de cada un dels secrets que amaguen. Aquí els tractarem, així com la seva evolució al llarg del seu cicle de vida. En aquest sentit un dels atributs principals és la marca i l'estratègia de branding adequat a desenvolupar en funció dels objectius.
a. Posicionament i estratègia competitiva.
b. Tractament estratègic del producte i el servei en el seu CVP.
c. Branding: concepte, tècniques i estratègia de marca aplicades.

ASSIGNATURA: Pricing
El preu, com a principal posicionador del mix de màrqueting i directament relacionat amb el benefici de l'empresa, és una variable clau a desenvolupar de manera professional. Aprendrem a dissenyar una estratègia en pricing amb metodologies professionals i contrastades que ens han de permetre pilotar i monitoritzar la variable preu i els seus efectes cap als nostres objectius, considerant els últims avenços que estan arribant en aquesta disciplina.
a. Persuasió, riscos, costos i confiança. El terreny de joc.
b. ¿Car o econòmic? La correcta fixació de preus.
c. ¿Marge comercial o quota de mercat?
d. Disseny d'estratègies en preus i aplicacions pràctiques.
e. Promocions, descomptes i noves tendències en preus. El que ens vindrà.

ASSIGNATURA: Accessibilitat i canals de distribució & Team Building
Diferenciarem de manera correcta cadascun dels canals i les relacions adequades en ells, dissenyant estratègies efectives per a cada un d'ells des de la nostra xarxa comercial. Treballarem també aquí les principals tècniques de intramarketing i teambuilding per alliberar el potencial dels nostres equips des de la motivació i rel endiment més alt.
a. Canals d'actuació comercial: B2B, B2C, B2B2C, B2A, M2M. On & off-line.
b. Distribució, col·locació i trade màrqueting en un entorn global.
c. Direcció de vendes: forecasting, planificació, operacions i control de l'activitat comercial.
d. L'equip comercial: gestió i seguiment de la xarxa de vendes.
e. Intramarketing & teambuilding.

ASSIGNATURA: Comunicació 360º: estratègica, operativa i digital
El client ha deixat de ser on i offline, per relacionar indistintament amb nosaltres i amb els altres clients en les dues línies i de manera transmèdia. Identificarem cadascuna de les eines i entorns de què disposem per observar-lo, escoltar què diu i fa, interessar-se i relacionar-se amb ell a curt, mitjà i llarg termini, de manera estratègica i integrada.
a. La importància de la comunicació. Elements clau.
b. Intra i extracomunicació. El mix de comunicació: planificació i operativa.
c. Comunicació en mitjans convencionals: campanyes a TV, ràdio, cinema, premsa i exteriors.
d. Comunicació en mitjans no convencionals: relacions públiques, promocionals, firal, força comercial, sponsorship, esdeveniments, guerrilla ...
e. La comunicació en els nous mitjans digitals 3.0 i 360º.
f. Web i Màrqueting de Cercadors: SEO, SEM, campanyes integrades i analítica web.
g. De Xarxes socials en Comunitats Online: Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube, etc. Social CRM.
h. Geolocalització & Mobile màrqueting & e-mail màrqueting
i. El pla de comunicació blended i el nou DirCom.

ASSIGNATURA: Màrqueting & Strategy Simulation
a. Simulador: decisions estratègiques i habilitats professionals.

ASSIGNATURA: Pla de màrqueting
El pla de màrqueting com a full de ruta de plantejament i seguiment ens permetrà de manera conjunta i alineada amb l'estratègia corporativa, avançar de manera eficient i integrada com a equip, controlant els ritmes i direcció prevista, fixant i interpretar les mètriques per poder analitzar els resultats en clau estratègica i operativa.
a. Coneixent l'eina estratègica i operativa. El road-map.
b. Pla de màrqueting, pla de vendes i pla de comunicació: coherència, jerarquia, focus i sinergia.
c. Disseny, execució i control del pla de màrqueting.
d. Mètriques principals i anàlisi de resultats

Competències per a les quals et prepara el curs

? Capacitat analítica. ? Capacitat per adaptar-se a noves situacions. ? Capacitat autocrítica en relació al negoci, identificant tant els seus punts forts com les seves àrees de millora. ? Capacitat per anticipar i formular una perspectiva de negoci que permeti detectar i aprofitar les oportunitats i obtenir avantatges i posicions competitives. ? Capacitat per generar idees i transformar-les en projectes, per emprendre accions i millorar els processos i / o resultats. ? Capacitat per dissenyar i gestionar projectes.

Destinataris

Responsables de l'àrea de màrqueting, comercial i / o comunicació que vulguin ampliar o actualitzar els coneixements i millorar les habilitats en aquesta disciplina.
Professionals que ocupen càrrecs intermedis en l'àrea de màrqueting i comercial (brand managers, product managers ...) que vulguin millorar professionalment a través de l'adquisició de coneixements i habilitats específiques.
Caps de departament i professionals que ocupen càrrecs intermedis d'altres àrees l'empresa (project managers, R + D + I ...), i que vulguin millorar professionalment a través de l'adquisició de coneixements de màrqueting i habilitats específiques.
Experts, consultors o assessors que busquen adquirir o actualitzar coneixements i aplicacions de la disciplina del màrqueting i la gestió comercial.
Professionals, gerents i empresaris amb experiència professional, interessats en la gestió directiva del màrqueting.

Requisits

Requisits d'admissió: Els alumnes han de disposar de títol universitari (llicenciat, enginyer, diplomat, enginyer tècnic) o acreditar experiència professional d'almenys 3 anys. Per poder accedir al procés d'admissió, els candidats hauran de de presentar una carta de motivació i el currículum vitae actualitzat.

Metodologia

mètode pedagògic del Postgrau en Màrqueting i Estratègia Digital és innovador en si mateix, combinant diferents recursos i materials amb l'objectiu que els alumnes aprofitin al màxim el programa. D'una banda, inclou sessions teòriques on els participants adquireixen els coneixements necessaris per desenvolupar el seu projecte professional. D'altra banda, es desenvoluparan sessions pràctiques amb la metodologia de "Learning by doing", on els estudiants treballaran amb anàlisi de casos, simuladors de negoci i "Workshops". Totes aquestes eines generessin idees i coneixements que aportessin un entorn de debat enriquidor. La nostra metodologia de treball orienta l'alumne a l'aplicació immediata de les competències adquirides. Campus Virtual Els alumnes d'aquest postgrau tindrà accés al campus virtual, una eficaç plataforma de treball i comunicació entre alumnes, professors, direcció i coordinació del curs.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà/català.

Durada

150 hores - 25 ECTS. Data inici: 27/10/2017.

Objectius

? Desenvolupar capacitats analítiques i directives exigides per l'actual entorn empresarial en la presa de decisions en l'àmbit del màrqueting. ? Saber integrar la visió i els objectius corporatius en les estratègies i polítiques de màrqueting de l'empresa. ? Saber dissenyar i implementar operativament el correcte mix de màrqueting adaptat al cas, l'entorn competitiu específic i al moment. ? Adquirir els coneixements, habilitats i capacitats necessàries per al disseny, aplicació i anàlisi d'un pla de màrqueting. ? Facilitar una visió creativa que permeti un lideratge eficaç, també des d'una mentalitat innovadora vegada que alineada a l'estratègia. ? Proporcionar coneixements sòlids, necessaris per al desenvolupament de direcció d'un departament de màrqueting, aportant una visió integrada de la funció del màrqueting dins de l'empresa.

Titulació obtinguda

Doble titulació per la UPC i per l'Euncet Business School: ? Postgrau en Màrqueting i Estratègia Digital per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). ? Postgrau en Màrqueting i Estratègia Digital per l'Euncet Business School.

Promocions

Beques i convenis

Assessorem sobre les diferents beques i ajudes de les que et pots beneficiar. Així mateix, disposem de convenis amb entitats bancàries que ofereixen condicions molt avantatjoses per a ajudar-te en la teva formació. Consulteu el nostre equip assessor.
UPC Alumni: 5% de descompte.
Premium Alumni UPC, CECOT i CENTREM: 10% de descompte.
Empreses associades a la CECOT ja CENTREM: 15% de descompte.
Bonificació Permís Individual de Formació (PIF): per a empleats en règim general de la Seguretat Social, es pot bonificar les hores concurrents a l'horari laboral.
Préstec flexible: amb Caixa d'Enginyers i amb Banco Santander.
Aturats: 15% de descompte.
Autònoms: 10% de descompte.

Preu

5200 €
A consultar.

Borsa de treball

Gestionem una borsa de treball amb un volum creixent d'ofertes de treball, entre contractes laborals i convenis de col·laboració en pràctiques.

Professorat

Director del postgrau: XAVIER LAMOTE DE GRIGNON.

Lloc on s'imparteix el curs

Centre d'impartició: Euncet Business School. Terrassa.

Horari

Divendres 16:00 a 21:00 h - Dissabte 09:00 a 14:00 h.
Postgrau en Màrqueting Estratègic
Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
Campus i seus: Euncet Business School (centre adscrit a la UPC)
EUNCET Business School Terrassa
Camí del Mas Rubial, 1 08225 Terrassa (Barcelona)
Cursos més populars
X