IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries

IL3 - Universitat de Barcelona

Postgrau
On-line
1 Anys
2.570 €

Descripció

Infeccions de localització quirúrgica, bacterièmies relacionades amb els catèters vasculars, autoprotecció del personal sanitari, bioseguretat ambiental, esterilització… són conceptes que cal tenir molt en compte en la prevenció, vigilància i control de les infeccions originades a l'entorn de l'atenció sanitària.Diferents estudis mostren la relació directa entre risc biològic, morbiditat i mortalitat, essent la prevenció de les infeccions –o, en cas d'infecció, el control– un factor clau en aquesta relació.A partir de la dècada dels 80 es comença a desenvolupar a Espanya la prevenció, vigilància i control de les infeccions, amb l'objectiu principal de prevenir els riscos biològics –tant en la població com en els professionals sanitaris– i de dotar als sistemes de salut i a la comunitat de mecanismes de vigilància i control, tant en situacions d'atenció normal com en emergències i catàstrofes.El Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries de l'IL3-UB és pioner a nivell nacional i ofereix la formació bàsica i imprescindible per al professional sanitari orientada a la intervenció en infeccions. L'objectiu és contribuir a un diagnòstic i tractament eficients i de qualitat de les patologies infeccioses nosocomials, garantint els coneixements i habilitats mínims necessaris per a una pràctica assistencial competent.Si ets un professional de l'àmbit sanitari i estàs interessat en optimitzar el control de les infeccions hospitalàries en la teva pràctica clínica habitual, aquest és el teu programa.

Veure més

Temari del curs

1. Control de les infeccions relacionades amb l'atenció hospitalària: conceptes i organització
1.1. Història del control de les infeccions.
1.2. Estructura i organització en el control de les infeccions.
1.3. Política de qualitat i seguretat del pacient.
1.4. Comitè d'ètica i d'investigació clínica.
1.5. Política d'antibiòtics i optimització.

2. Conceptes bàsics d'epidemiologia i bioestadística aplicada al control de les infeccions
2.1. Les variables. Presentació de les dades.
2.2. Síntesi de les dades: dades quantitatives i dades qualitatives.
2.3. Casos particulars de les taxes. Les mesures de freqüència i d'associació.
2.4. Cerca eficient de les millors certeses científiques.

3. Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica
3.1. La microbiologia en la vigilància, prevenció i control de les infeccions.
3.2. Principals grups d'antibiòtics que s'utilitzen en la pràctica clínica. Mecanismes d'acció.
3.3. Mecanismes de resistència antibiòtica dels bacteris.
3.4. Microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica causants d'infecció nosocomial.
3.5. Mètodes microbiològics per a la detecció de microorganismes multiresistents.

4. Bioseguretat i higiene hospitalària

4.1. Bioseguretat

  • La protecció dels pacients i dels treballadors envers la transmissió de microorganismes.

4.2. Higiene hospitalària

  • Conceptes bàsics d'higiene hospitalària.
  • Esterilització.
  • Antisèptics i desinfectants.
  • Legionel·losi. Prevenció, vigilància i control de les infeccions el reservori de les quals és l'aigua.
  • Aspergil·losi. Prevenció d'infeccions causades per fongs de transmissió aèria.
  • Obres. Mesures de prevenció de les infeccions hospitalàries associades a la realització d'obres al centre sanitari.
  • Gestió de residus sanitaris.

5. Disseny d'una intervenció de control de la infecció

Veure més

Destinataris

Metges/esses, infermers/es, microbiòlegs/es, farmacèutics/es, fisioterapeutes, odontòlegs/es, podòlegs/es i, en general, qualsevol professional sanitari interessat en la intervenció de les infeccions a l'entorn hospitalari.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà

Durada

Inici curs: 05 novembre 2015.
Final curs: 30 juliol 2016.

Objetius

Els objectius d'aquest postgrau són els següents:


Conèixer l'epidemiologia i els principals sistemes de vigilància de les infeccions nosocomials.
Conèixer les característiques dels diferents tipus d'infeccions nosocomials i dels principals brots d'infeccions nosocomials produïts per microorganismes multiresistents.
Ser conscient de la importància de l'ambient com a font d'infeccions nosocomials i les principals infeccions relacionades.
Conèixer la política d'antibiòtics i el seu ús en la pràctica clínica.
Ser capaç de dissenyar una intervenció de control d'infeccions hospitalàries de cara al pacient.

Titulació obtinguda

Diploma d'Especialització/de Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries per la Universitat de Barcelona.

Curs dissenyat segons les directrius de l'Espai Europeu d'Educació Superior i equivalent a 30 crèdits ECTS.

Promocions

Possibilitat de Descomptes, beques i finançament.

Preu

2.570 €

Avantatges del curs

Tres raons per escollir-lo:

Postgrau online pioner a nivell nacional, que compta amb el suport i patrocini de SEIMC i ACICI.
Formació bàsica i imprescindible per al professional sanitari orientat a la intervenció per a un diagnòstic i tractament eficients de la patologia infecciosa a l'entorn sanitari.
Dissenyat i tutelat per un equip multidisciplinari de professionals de prestigi amb una àmplia experiència en prevenció, vigilància i control d'infeccions.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Control d'Infeccions Hospitalàries