Postgrau en Psicologia i Coaching Esportiu

Postgrau
Semi-presencial
30 crèdits
3325 €

Descripció

Postgrau promogut per la Universitat Abat Oliba CEU i el Col · legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya ( COPC ) .

L'acord entre Universitat i Col · legi Professional , aporta al Postgrau 01:00 pertinent provisió de coneixements , recursos i habilitats sobre exercici , en temps real , que vehicula i optimitza l'aprenentatge d'una praxi rigorosa i de qualitat , un dels objectius clau perseguit per Bolonya .

Aquest és un Postgrau dissenyat conjuntament per la UAO CEU i el COPC , en què les dues institucions posen el seu major il · lusió i esforç , es tracta d'una proposta temàtica que combina actualitat i demanda social , en un format tan amè com original , en el qual se subratlla l'adquisició d'experiència a partir de la percepció presencial directa de professionals reconeguts i en actiu .

En l'esport actual , l'augment del nivell tècnic i físic dels esportistes i l'evolució de la norma de competició , fa que les diferències, en moltes ocasions , consisteixin en aspectes psicològics relacionats amb l'actitud, la mentalització , els pensaments , les emocions , en definitiva amb el comportament dels protagonistes de l'esport .

Incorporar professionals del comportament que aportin valor mitjançant la seva experiència i coneixements, mètodes , tècniques i eines des de la Psicologia i Coaching esportiu és , sens dubte , el salt que l'esport necessita al segle XXI per impulsar i canalitzar el potencial d'esportistes , entrenadors , equips i organitzacions esportives .


Raons per escollir el Postgrau en Psicologia i Coaching Esportiu :

    Oferta pionera a Espanya , ja que integra els últims desenvolupaments pràctics i tècnics de la psicologia esportiva amb el format i enfocament del coaching , destinada a desenvolupar el talent d'esportistes i promoure la millora de les organitzacions esportives .
    Programa reconegut pel COPC (Col · legi Oficial Psicòlegs de Catalunya ) com a formació meritòria per presentar-se a l'acreditació de Psicòleg Coach .
    Programa reconegut per l' AECODE ( Associació Espanyola de Coaching Esportiu ) com a formació acreditada .
    Programa reconegut pel CNED ( Consell Nacional d'Entrenadors Esportius ) com a formació contínua especialitzada .
    Programa reconegut per l'AEEB ( Associació Espanyola d'Entrenadors de Bàsquet ) com a formació contínua especialitzada .
    Programa reconegut per l'ANEF ( Associació Nacional d'Entrenadors de Futbol ) com a formació contínua especialitzada .
    Programa reconegut per l' AEBM ( Associació d'Entrenadors de Handbol ) com a formació contínua especialitzada .    Facilitar el desenvolupament personal i esportiu dels protagonistes de l'esport mitjançant processos d'ajuda i acompanyament des de la psicologia i el coaching .
    Familiaritzar els estudiants amb el treball del psicòleg - coach esportiu , capacitant-los en la seva activitat esportiva .
    Facilitar als estudiants el descobriment dels seus punts forts i les seves àrees de millora per potenciar el propi desenvolupament professional .
    Desenvolupar i entrenar les competències i habilitats necessàries per a la pràctica professional de la Psicologia i el Coaching Esportiu .


metodologia

1 . Mòduls presencials

El curs s'estructura en un total de 5 mòduls , en cadascun dels quals es contemplen diferents tipus d'activitats per potenciar la participació activa dels alumnes .

    Col · loquis - taules rodones amb professionals de l'esport en actiu ( esportistes , entrenadors , psicòlegs esportius , etc . )
    Seminaris i tallers , facilitats per especialistes de la psicologia i / o el coaching esportiu
    Pràctiques d'intervencions des de l'enfocament de la psicologia i el coaching
    Conferències especialitzades impartides per rellevants professionals

A més , la metodologia inclou un procés individual de l'alumnat amb un coach sènior professional i pràctiques de coach amb clients externs .

2 . Plataforma en línia
Després de la realització de cada sessió i de cada mòdul , els alumnes desenvoluparan un treball supervisat per la coordinació del programa . El mitjà utilitzat serà l'aula virtual del curs , dins la plataforma UAO CEU .

3 . Esdeveniments i activitats

Amb l'objectiu de facilitar l'apropament dels alumnes a la realitat de l'esport , les activitats proposades són : assistència a clínics tècnics organitzats per les associacions d'entrenadors , assistència a activitats i / o competicions esportives , assistència a setmanes d'entrenament de clubs professionals , etc .

4 . Projecte final
Desenvolupament i presentació d'un projecte final realitzat a manera de síntesi i demostració del nivell de preparació adquirit .

Tipologia i horari

La tipologia d'ensenyament del Postgrau en Psicologia i Coaching Esportiu és presencial , amb seguiment obligatori per part de l'alumnat de sis hores setmanals, els dilluns de 16.00ha 22.00h. Així mateix , per al seguiment tutorial , l'alumnat disposa d'atenció personalitzada del professorat mitjançant eines informàtiques de suport a la docència ( CampusNet ) durant tot el curs .

Temari

Mòdul 1. Fonaments de Psicologia i Coaching en l'esport (54 hores / 6 ETCS)
 •  
 • Psicologia i Coaching en l'esport: contextos, actualitat i mètode.
 •  
 • Estratègies cognitives per tal de millorar el rendiment esportiu.
 •  
 • Principis d'acció al Coaching: aplicacions i eines.
 •  
 • Competències fonamentals en Psicologia i Coaching.
 •  
 • Entrenament en processos psicològics en l'esport.
 •  
 • Metodologies en els processos de Coaching aplicats.
Mòdul 2. Escenaris i contextos de treball  (27 hores / 3 ETCS)
 • El rol del psicòleg i/o Coach en una estructura esportiva de Club i/o Federació.
 • L'esportista i el seu context: etapes de desenvolupament, equilibri psicoemocional i maduració, evolució tècnica i humana.
 •  
 • Disseny i realització de programes d'acompanyament per a àrbitres.
Mòdul 3. Esport de base: formació i cantera (45 hores / 5 ETCS)
 • Enfocament i metodologia de treball amb esportistes joves.
 •  
 • Enfocament i metodologia de treball al futbol.
 •  
 • Enfocament i metodologia de treball al bàsquet.
 •  
 • Enfocament i metodologia de treball a l'handbol.
 •  
 • Enfocament i metodologia de treball al tennis i l'atletisme.
Mòdul 4. Esport d'alt rendiment: tècniques, eines i mètodes d'intervenció (63 hores / 7 ETCS)
 • Intervencions en Lliga professional de bàsquet i esports individuals.
 •  
 • Intervencions en clubs de la Lliga professional de futbol.
 •  
 • Metodologies per incrementar la cohesió i l'enfocament de resultats en equips d'alt rendiment.
 •  
 • Treballar en situacions de baix rendiment i reprocessament d'experiències bloquejants.
 •  
 • Aplicació dels diversos mètodes de treball en la supervisió de casos pràctics.
Mòdul 5. Enfocament multidisciplinari des de les Ciències de l'Esport i de la Salut (9 hores / 1 ETCS)
 • Treball preventiu davant de lesions i recuperació d'esportistes.
 •  
 • La planificació del treball de Psicologia i Coaching amb l' equip mèdic.
Projecte Final (8 ETCS)
 • Acredita l'aprenentatge i la integració de l'entrenament i l'adquisició de les competències del programa.
 •  
 • El projecte s'inicia en finalitzar el mòdul 1 i es presenta 15 dies després de finalitzar el mòdul 5.Mòdul 1 . Fonaments de Psicologia i Coaching en l'Esport ( 54 hores / 6 ECTS )

      Psicologia i Coaching en l'esport : contextos , actualitat i mètode .
      Estratègies cognitives per millorar el rendiment esportiu .
      Principis d' acció en Coaching : aplicacions i eines .
      Competències fonamentals en Psicologia i Coaching .
      Entrenament en processos psicològics en l'esport .

  Mòdul 2 . Escenaris i contextos de treball , des de la psicologia - Coaching ( 27 hores / 3 ECTS )

      El paper del psicòleg i / o Coach en una estructura esportiva de Club i / o Federació .
      L'esportista i el seu context : etapes de desenvolupament , equilibri psicoemocional i maduració , evolució tècnica i humana .
      Disseny i realització de programes d'acompanyament per a àrbitres .

  Mòdul 3 . Esport de base : formació i pedrera ( 45 hores / 5 ECTS )

      Enfocament i metodologia de treball amb esportistes joves .
      Enfocament i metodologia de treball en futbol
      Enfocament i metodologia de treball en bàsquet .
      Enfocament i metodologia de treball en handbol .
      Enfocament i metodologia de treball en tennis i atletisme .
      Enfocament i metodologia de treball en rugbi .

  Mòdul 4 . Esport d'alt rendiment : tècniques , eines i mètodes d'intervenció des de la Psicologia - Coaching ( 63 hores / 7 ECTS )

      Intervencions en Lliga professional de bàsquet i esports individuals .
      Intervencions en clubs de la Lliga professional de futbol .
      Metodologies per incrementar la cohesió i l'enfocament de resultats en equips d'alt rendiment .
      Treballar en situacions de baix rendiment i reprocessament d'experiències bloquejants .
      Aplicació dels diferents mètodes de treball en la supervisió de casos pràctics .

  Mòdul 5 . Enfocament multidisciplinari des des Ciències de l'Esport i de la Salut (9 hores / 1 ECT )

      Treball preventiu enfront de lesions i recuperació d'esportistes .
      La planificació del treball de Psicologia i Coaching amb l'equip mèdic .

  Projecte Professional ( TFP - 8 ECTS )

      Acredita l' aprenentatge i integració de l'entrenament i adquisició de les competències del programa .
      El projecte s'inicia amb la finalització del mòdul 1 i es presenta 15 dies després de finalitzar el mòdul 5 .

Destinataris

Entrenadors i monitors esportius, tècnics esportius, fisioterapeutes, coordinadors esportius de clubs i col · legis, directors esportius i professors en Educació Física.
     Directius de clubs i entitats esportives, directors tècnics.
     Graduats, Llicenciats, i Diplomats o titulats esportius de rangs similars, interessats en desenvolupar la seva carrera professional en els àmbits esportius i del coaching.
     Professionals d'empreses relacionades amb l'esport.

En general, tot aquell professional lligat al món de l'esport o l'ensenyament del mateix.
Campus i seus: Universidad Abat Oliba CEU
Universidad Abat Oliba CEU
Bellesguard, 30 08022 Barcelona
Cursos més populars
X