Postgrau en Registres de Productes Farmacèutics i Afins a Madrid

Descripció

A l'Actualitat Afers regulatoris és l'àrea amb major demanat Farmacèutica d'Ocupació. El Desenvolupament De Tot És Un Procés Complex Medicament que requereix Presentació del Registre Corresponent de l'AEMPS, culminant el Treball de Molts professionals de l'Empresa, com POT Portar Més De Una Dècada. Els Departaments Reguladors no deixen d'augmentar. El Nombre de seus Empleats, doncs a Espanya i emplenar Hi ha Que Revisar anualment Durant els vint anys de la vida útil de Cada Producte do Registre Nacional, L'Europeu i els 17 Autonòmics.

Temari

Registres Farmacèutics expedient El registre (40 Hores)
 • Introducció a la Indústria Farmacèutica. El Departament d'Una Companyia de Registres Farmacèutica.
 • El mòdul 1 un expedient registre farmacèutic: Dades administratives.
 • El mòdul 2 un expedient registre farmacèutic: informe de l'expert.
 • El mòdul 3 un expedient registre farmacèutic: mòdul 3.2.S Documentació Química i Farmacèutica Biològica de Substància activa.
 • El mòdul 3 un expedient registre farmacèutic. Casos Pràctics, interactiva Sessió I i II.
 • El mòdul 3 un expedient registre farmacèutic: mòdul 3.2.P. Documentació química, farmacèutica no biològica del Producte Acabat.
 • El mòdul 4 un expedient registre farmacèutic: No. Clínics sense forma.
 • El mòdul 1 maig Expedient Registre Farmacèutic: Clínics sense forma.
 • Casos Pràctics, interactiva Sessió I i II.
La Informació del Medicament (16 Hores)
 • Introducció i fitxa tècnica.
 • Etiquetatge: condicionament primari i secundari. Excipients.
 • El prospecte paràgraf Pacients / Usuaris.
 • Prova de llegibilitat.
 • Casos Pràctics interactiva i session.
Procediments registre (24 Hores)
 • Sistemes d'Auditories de la FDA: Requisits Durant les Inspeccions de la FDA.
 • Organismes reguladors.
 • L'Assessoria Científica.
 • Procediments Registre Nacional.
 • Procediments registre centralitzat.
 • Procediments de Reconeixement Mutu / descentralitzada / arbitratge.
 • Procediments Taller de Reconeixement Mutu / descentralitzada / arbitratge.
Preus i Finançament (12 Hores)
 • Classificació ATC Finançament Preus i Medicaments.
 • Envasos Clínics, Genèrics i Preus de Referència.
 • Casos Pràctics pràctiques interactives allà.
Manteniment de les autoritzacions de comercialització (20 Hores)
 • Convalidació anual revalidació quinquennal allà.
 • Diaris sense forma de Seguretat (IPS).
 • Aspectes tècnics de les modificadors de qualitat. Modificacions Administratives i La Informació del Medicament.
 • Sessió interactiva: Casos Pràctics de Qualitat de modificadors.
 • Casos Pràctics de modificacions administratives i La Informació del Medicament.
 • Regulacions a Productes de Radioteràpia.
Taller de Registres Farmacèutics. Legalitat, hi ha Inspeccions Regulació dels Medicaments Publicitat (12 Hores)
 • Cas d'estudi: Anàlisi d'Estratègies Per A La Sol·licitud de registre d'un farmacèutic, contingut de l'expedient, Preus ,: modificacions, extensions Línia, Accés al Mercat 1 Medicament, etc.
 • Dret administratiu Procediment són Inspeccions.
 • Regulació dels Medicaments Publicitat.

Requisits

Llicenciats en farmàcia, química, biologia, bioquímica, biotecnologia, medicina com-vist incorporar té Farmacèutica indústria en les àrees relacionades amb el registre i la Documentació.

Durada

Inici: 26 setembre 2016 Final: 24 novembre 2016

Promocions

50% descompte personatges paràgraf de situació Atur, Estudiants universitaris o cicles formatius.

Professorat

Els professionals d'Afers Regulatoris Perfil Tenen diferent (Farmacèutics, Químics, Biòlegs, Metges, Veterinaris, Enginyers, etc.), Estant El Treball Regulatori així re-remunerat hi Molt Satisfactori, doncs Totes RELACIONA àrees departaments i l'Empresa Farmacèutica. El claustre docent del professional Mestre el Formen reconegut prestigi d'allà trajecte-ria al Camp Regulatori, és a dir, un dels Temes especialista que imparteixen, i també poden Assessorar els Alumnes en la seva recerca d'Ocupació.

Horari

Horari: De dilluns a dijous de 18 a 22 h.
Postgrau en Registres de Productes Farmacèutics i Afins a Madrid
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Campus i seus: Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Institut Universitari de Ciència i Tecnologia
Álvarez de Castro, 63 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X