INESE

Postgrau en Solvència II

INESE

Postgrau
Presencial
  • Barcelona
4.500 €

Descripció

Des l'1 de gener 2016 el sector assegurador s'enfronta un dels seus principals reptes amb l'entrada en vigor de la Directiva de Solvència II

La seva aplicació està generant l'exigència de canvis en les entitats asseguradores, que es produeixen en un doble àmbit:

• Requeriments de capital

• Gestió del negoci

El capital requerit Solvència està està directament relacionat amb tot un seguit de variables anteriorment no es tenien en compte: tipus de risc, evolució mercats, risc de contrapart, de subscripció, operacional, etc, i és en aquest marc en el qual els professionals del sector hauran de desenvolupar la seva activitat, de manera que el seu gran repte serà optimitzar els recursos econòmics per aconseguir el millor desenvolupament possible. L'antic duo creixement / rendiment passa a ser un trio creixement / rendiment / mínim capital.

Conscients de la transcendència en el sector assegurador, des de fa cinc anys, INESE i IL3-Universitat de Barcelona desenvolupen el primer Postgrau en Solvència II realitzat a Espanya, amb titulació universitària.Solvència II no és un projecte exclusivament actuarial, afecta tots els departaments de les entitats, que han de treballar de forma coordinada. Un clar exemple és el protagonisme que adquireix Auditoria Interna, peça clau en el projecte. És per això que comptem amb un programa flexible, adaptable a les necessitats de formació de cada persona en funció dels seus requeriments professionals, però oferint sempre i en tot moment la visió global a la qual fèiem referència anteriorment.

Veure més

Temari del curs

Capítol 0.- Introducció a Solvència II

Mòdul I: estadística i financer comptable

Tema 1.- Coneixements estadístics i financers utilitzats per Solvència IITema 2.- Comptabilitat i consolidació

Mòdul II: tarifació i provisions tècniques

Tema 3.- Tarificació d'operacions d'assegurança
Tema 4.- Càlcul de provisions tècniques segons Solvència II

Mòdul III: riscos: quantificació, transferència i mitigació

Tema 5.- Classes del risc i càlcul del SCR associat a cada un d'ells
Tema 6.- Models interns i Fons Propis

Mòdul IV: solvència II: impacte en la gestió i la transparència

Tema 7.- Sistema de govern, cas especial de les mútues
Tema 8.- Pilar II i Pilar III, gestió, informació i transparència

Curs pont i de preparació prèvia
Veure més

Requisits

Procés d'inscripció:

Els alumnes hauran d'omplir la corresponent sol·licitud d'inscripció on se li demanarà un breu currículum a fi de valorar els coneixements previs al curs així com l'activitat professional que han realitzat i l'experiència acumulada.

La Direcció del Programa i IL3-UB valoraran de forma conjunta la candidatura a l'assistència al postgrau i comunicarà a l'alumne l'admissió al curs.

Veure més

Metodologia

Aquest Postgrau incorpora una metodologia molt orientada a l'aprenentatge mitjançant el mètode del cas, on la teoria es recolza en el desenvolupament de casos pràctics que ajudin a assimilar els conceptes i a posar-los en pràctica en el lloc de treball.
Flexibilitat en el programa.

Horari/Torn

Madrid: Dimarts i Dijous de 15: 15h a 19: 15h.

Barcelona: Dijous de 10: 00h a 14: 00h i de 15: 00h a 19: 00h.

Durada

Madrid: del 27 de Febrer 2017 a juliol 2017.

Barcelona: del 1 de març 2017 a juliol 2017.

Lloc on s'imparteix el curs

Madrid i Barcelona.

Objetius

Oferir una visió global de Solvència II

Aconseguir una formació orientada a tots els professionals del sector (Actuaris, Auditors, Financers, Gestors de producte, etc.)

Titulació obtinguda

Els alumnes que hagin obtingut la qualificació d'apte en el conjunt del programa, rebran el títol de Postgrau en Solvència II d'IL3 UNIVERSITAT DE BARCELONA, així com 30 crèdits ECTS.

Promocions

El cost del Postgrau en Solvència II és susceptible de bonificació total o parcial a través de la FEFE, tant com a acció formativa, com a través dels Permisos Individuals de Formació.

Preu

4.500 €
Inclou subscripció de l'alumne a BDS (Butlletí Diari d'Assegurances) durant 3 mesos.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Solvència II

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos