Expert universitari en Orientació i Inserció Laboral

Descripció

Aquesta titulació forma professionals que puguin acompanyar en la trajectòria laboral, tot establint vincles entre les necessitats sociolaborals de les persones i les de les organitzacions, perquè és entre totes dues parts que es conforma el mercat de treball. El programa formatiu és teoricopràctic perquè permet conèixer la situació del mercat laboral, les polítiques que es concreten en accions encaminades a la inserció laboral i alhora promou el desenvolupament de competències per a l'acompliment de tasques com l'orientació, la capacitació professional, la intermediació laboral o la prospecció d'empreses, així com el disseny de projectes i accions relacionades. 

Temari

 

Mòdul 1.- Introducció a la inserció laboral 2 ECTS
 
Aproximació al concepte.
El perfil de l'inseridor laboral.
Àmbits d'intervenció.
Mòdul 2.- Anàlisi de la situació actual i de les tendències del món de treball 5 ECTS
 
Transformacions en el món del treball i anàlisi de les tendències del mercat
Anàlisi i diagnòstic per a l'ocupació.
Ocupabilitat i mercat laboral.
Prospecció en la inserció laboral.
Noves tecnologies de la informació i la comunicació. Innovació per a la ocupació.
Mòdul 3.- Programes i polítiques per a la inserció laboral i d'ocupació 4 ECTS.
 
Polítiques i programes per a la inserció laboral: Unió Europea, estatals, autonòmics i locals.
Polítiques i programes per a col•lectius amb dificultats especials.
Disseny d'Itineraris d'inserció.
Com presentar un projecte.
Mòdul 4.- Estratègies bàsiques per a la formació laboral i la inserció laboral 6 ECTS
 
Formació per al treball en l'educació obligatòria i postobligatòria.
Orientació professional i ocupacional.
Formació ocupacional.
Formació en alternança
Estratègies per a la recerca de feina.
Com contractar i ser contractat.
Col•lectius amb dificultat d'inserció.
Autoocupació.
Mòdul 5.- Seminari 2 ECTS
 
Elaboració del projecte professional.
Inserció laboral de persones immigrades
Treball amb suport , una metodologia d'inserció per a persones amb discapacitat
Mòdul 6.- Memòria final 6 ECTS
 
Per a l'obtenció del títol cal que els/les participants elaborin un projecte d'intervenció en l'àmbit de la inserció laboral supervisat per un /a tutor/a.

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (graduat, llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social. Persones amb experiència provada en el camp de la inserció laboral.

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellà
Expert universitari en Orientació i Inserció Laboral
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X