Postgrau en Tècniques de Gestió i Assessorament a les Agències de Viatges

Descripció

En el context actual en què es troben les agències de viatge, amb un increment considerable del nombre d'empresaris d'aquest sector que obren portes o augmenten la mida del seu negoci, creant noves ofertes de treball; juntament amb el gran nom d'agències de viatge ja existents en el mercat generant una forta competència, la institucionalització dels viatges convertint-se en gairebé un bé de primera necessitat en la nostra societat, i afegint la implantació de les noves tecnologies de la informació com Internet com a eina de comercialització i venda turística, fa que cada vegada més, es necessiten professionals especialitzats en les tasques d'assessorament per poder competir amb tota l'oferta existent (Internet i agències tradicionals).Per poder oferir un bon assessorament als clients, s'han de tenir molts coneixements sobre les empreses del sector, les destinacions, els serveis i les necessitats de cada client.

Aquest programa de postgrau correspon a una iniciativa conjunta de l'Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona i Viatges Crisol per formar l'alumne com a especialista en la gestió de productes, serveis, destinacions turístiques i tècniques d'assessorament aplicades al treball diari d'un agent de viatges.L'alumne tindrà al seu abast tot el necessari per a la incorporació al mercat laboral amb garanties d'èxit en el desenvolupament de les seves tasques.

Temari

Mòdul: Aplicacions informàtiques com a eina de comercialització, producció, atenció al client i resolució d'incidències (10 crèdits).
- GDS: Amadeus (4.5 crèdits)
-Sistemes de gestió: Mercuri (2 crèdits)
-Intranet Grup Marsans (1.5 crèdits)
-Tècniques d'atenció al client (1 crèdit)
-Gestió de recursos humans (1 crèdit)

Mòdul: Productes Turístics (5 crèdits).
-Tipologia de productes (1 crèdit).
-Catàlegs de viatge (1 crèdit).
-Cotització dels serveis (2 crèdits).
-Seminaris: Visites a diferents empreses del sector turístic (1 crèdit).

Mòdul: Destinacions turístiques (5 crèdits).
- Costos peninsulars (1 crèdit)
-Balears i Canàries (2 crèdits)
-Estats Units (0.5 crèdits)
-Carib (1.5 crèdits)

Mòdul: Pràctiques * (10 crèdits)
* Les pràctiques són de caràcter obligatori i es realitzaran a les oficines de Viatges Crisol a Catalunya.Les pràctiques són remunerades i un cop finalitzades, si l'alumne ha superat el programa de postgrau amb èxit s'incorporarà a la plantilla de Viatges Crisol per iniciar la seva carrera professional.

Destinataris

Diplomats i llicenciats.

Durada

30 crèdits ECTS

Promocions

Consultad con el centro.
Campus i seus: Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona
Edifici Blanc. Vila Universitària. Campus Universitat Autònoma de Barcelona 08193 Bellaterra - Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Cursos més populars
X