FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Tecnologies de Control Industrial i SCADA

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
 • Barcelona
2.950 €

Descripció

El control de processos i la seva tecnologia de suport, tant en l'àmbit de software com de hardware, són les àrees temàtiques principals que tracta aquest curs per aconseguir implementar un sistema de control adequat a les especificacions i necessitats del procés productiu.

També s'analitzaran les noves tecnologies de control fent especial èmfasi al seu valor afegit respecte a les tècniques clàssiques, quan aquestes no poden respondre als requeriments i especificacions del dissenyador. S'empraran exemples de simulació i explicació de casos reals a la part descriptiva dels continguts.

Tot això acompanyat d'aplicacions pràctiques que els participants desenvoluparan en equips industrials al laboratori per a la regulació de processos de nivell, cabal, pressió i temperatura mitjançant diversos PLC i/o computadors per al control digital.

A més, s'analitzaran les necessitats i requeriments en la implantació d'un sistema SCADA. S'estudiaran les característiques dels diferents sistemes de control i supervisió (SCADA) realitzant una aplicació completa en un cas real: disseny ergonòmic de les interfícies gràfiques, sistemes d'accés a la informació de camp i estructuració de les bases de dades compartides per estrats superiors de l'empresa 
Veure més

Temari del curs

1 Instrumentació i Enginyeria
 • Mesura de variables de procés: Pressió, Cabal i Nivell.
 • Mides analítiques en línia: Electroquímiques, Cromatogràfiques, Infraroges.
 • Elements finals de control: vàlvules i posicionadors.
 • Diagrames, identificació i simbologia: Block Flow, Process Flow y P&ID.
 • Documentació de processos industrials.
 • Instal·lacions ATEX i Sistemes de Seguretat Instrumentats.
2 Sistemes SCADA i PIMS
 • Estàndard OPC i comunicació amb controladors de procés.
 • Característiques generals: SCADA – HMI.
 • Estàndards. Sistemes genèrics, sistemes dedicats, sistemes operatius i comunicacions.
 • Metodologia de disseny de SCADA i aspectes ergonòmics en el disseny d'una interfase gràfica.
 • Definició, estructuració i accés a bases de dades.
 • Realització d'aplicacions reals de SCADA: variables i tipus de dades, alarmes, events, gràfiques de tendències, accés a bases de dades.
 • Criteris d'avaluació i de selecció d'un sistema SCADA.
 • Aplicació de Sistemes PIMS: Process Information Management Systems.
 • Recopilació, organització, visualització i anàlisi de la informació de planta amb eines PIMS.
3 Control Bàsic - Base Teòrica del control de processos
 • Fases en el disseny de processos de control obert o realimentat.
 • Modelització de sistemes: balanç de massa i energia. 
 • Identificació de processos.
 • Regulació PID: Acciones P, I, D. Ajust empíric.
 • Regulació PID: Mètodes d'ajust.
 • Estabilitat: criteri de Bode, Nyquist, resposta temporal i freqüencial.
 • Practiques amb estacions de control continu.
4 Control Avançat Bàsic - Tècniques avançades de control de processos
 • FeedForward, Control en Cascada 
 • Control Ratio, Split Range 
 • Control Selectiu
 • Practiques amb estacions de control continu. 
 • Control no lineal, robust, sistemes tipus relè, xarxes neuronals.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, el participant serà capaç de:

Interpretar i utilitzar la simbologia i els diagrames normalitzats en sistemes de control i instrumentalització.

Especificar sistemes de control tenint en compte les característiques i limitacions del procés que s?ha de controlar.

Identificar problemes i sistemes de control de l?entorn industrial.

Aïllar i modelar els sistemes objecte de control en entorns industrials.

Aplicar diverses tècniques de control i sintonitzar els controladors amb l?objecte de millorar alguna característica de funcionament del sistema que s?ha de controlar.

Disposar de criteris tecnològics i ergonòmics per a l?elecció de dispositius de control i de SCADA a la indústria, pel que fa a visualització de dades i d?integració.

Utilitzar una metodologia de disseny i desenvolupament de sistemes SCADA.

Saber definir els paràmetres d?entorn per a la posada en marxa i execució d?un sistema SCADA.

Destinataris

Als responsables de la selecció i millora dels sistemes de regulació, supervisió i control de processos continus o discrets, o als que necessitin actualitzar i ampliar els coneixements en aquesta àrea.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dilluns i dimecres de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 17 d'octubre de 2016
al 20 de febrer de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació esta reconeguda per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Departaments de qualitat, de producció i de manteniment. -Enginyeries de control i d'automatització de processos industrials.

Promocions

Descomptes disponibles per:

 • UPC Alumni Premium 10%

 • Situació de d'atur 10%

 • Empreses col·laboradores 10%

 • CETIB 15%Preu

2.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Tecnologies de Control Industrial i SCADA

També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Tecnologies de Control Industrial i SCADA