FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau en Tecnologies de Control Industrial i SCADA

FUNDACIÓ CIM UPC

Postgrau
Presencial
105 Hores
 • Barcelona
2.950 €

Descripció

El control de processos i la seva tecnologia de suport, tant en l'àmbit de software com de hardware, són les àrees temàtiques principals que tracta aquest curs per aconseguir implementar un sistema de control adequat a les especificacions i necessitats del procés productiu.

També s'analitzaran les noves tecnologies de control fent especial èmfasi al seu valor afegit respecte a les tècniques clàssiques, quan aquestes no poden respondre als requeriments i especificacions del dissenyador. S'empraran exemples de simulació i explicació de casos reals a la part descriptiva dels continguts.

Tot això acompanyat d'aplicacions pràctiques que els participants desenvoluparan en equips industrials al laboratori per a la regulació de processos de nivell, cabal, pressió i temperatura mitjançant diversos PLC i/o computadors per al control digital.

A més, s'analitzaran les necessitats i requeriments en la implantació d'un sistema SCADA. S'estudiaran les característiques dels diferents sistemes de control i supervisió (SCADA) realitzant una aplicació completa en un cas real: disseny ergonòmic de les interfícies gràfiques, sistemes d'accés a la informació de camp i estructuració de les bases de dades compartides per estrats superiors de l'empresa 
Veure més

Temari del curs

1 Instrumentació i Enginyeria
 • Mesura de variables de procés: Pressió, Cabal i Nivell.
 • Mides analítiques en línia: Electroquímiques, Cromatogràfiques, Infraroges.
 • Elements finals de control: vàlvules i posicionadors.
 • Diagrames, identificació i simbologia: Block Flow, Process Flow y P&ID.
 • Documentació de processos industrials.
 • Instal·lacions ATEX i Sistemes de Seguretat Instrumentats.
2 Sistemes SCADA i PIMS
 • Estàndard OPC i comunicació amb controladors de procés.
 • Característiques generals: SCADA – HMI.
 • Estàndards. Sistemes genèrics, sistemes dedicats, sistemes operatius i comunicacions.
 • Metodologia de disseny de SCADA i aspectes ergonòmics en el disseny d'una interfase gràfica.
 • Definició, estructuració i accés a bases de dades.
 • Realització d'aplicacions reals de SCADA: variables i tipus de dades, alarmes, events, gràfiques de tendències, accés a bases de dades.
 • Criteris d'avaluació i de selecció d'un sistema SCADA.
 • Aplicació de Sistemes PIMS: Process Information Management Systems.
 • Recopilació, organització, visualització i anàlisi de la informació de planta amb eines PIMS.
3 Control Bàsic - Base Teòrica del control de processos
 • Fases en el disseny de processos de control obert o realimentat.
 • Modelització de sistemes: balanç de massa i energia. 
 • Identificació de processos.
 • Regulació PID: Acciones P, I, D. Ajust empíric.
 • Regulació PID: Mètodes d'ajust.
 • Estabilitat: criteri de Bode, Nyquist, resposta temporal i freqüencial.
 • Practiques amb estacions de control continu.
4 Control Avançat Bàsic - Tècniques avançades de control de processos
 • FeedForward, Control en Cascada 
 • Control Ratio, Split Range 
 • Control Selectiu
 • Practiques amb estacions de control continu. 
 • Control no lineal, robust, sistemes tipus relè, xarxes neuronals.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

En finalitzar el curs, el participant serà capaç de:

Interpretar i utilitzar la simbologia i els diagrames normalitzats en sistemes de control i instrumentalització.

Especificar sistemes de control tenint en compte les característiques i limitacions del procés que s?ha de controlar.

Identificar problemes i sistemes de control de l?entorn industrial.

Aïllar i modelar els sistemes objecte de control en entorns industrials.

Aplicar diverses tècniques de control i sintonitzar els controladors amb l?objecte de millorar alguna característica de funcionament del sistema que s?ha de controlar.

Disposar de criteris tecnològics i ergonòmics per a l?elecció de dispositius de control i de SCADA a la indústria, pel que fa a visualització de dades i d?integració.

Utilitzar una metodologia de disseny i desenvolupament de sistemes SCADA.

Saber definir els paràmetres d?entorn per a la posada en marxa i execució d?un sistema SCADA.

Destinataris

Als responsables de la selecció i millora dels sistemes de regulació, supervisió i control de processos continus o discrets, o als que necessitin actualitzar i ampliar els coneixements en aquesta àrea.

Metodologia

Per obtenir el Diploma de la Fundació CIM i el Certificat d'Aprofitament del curs s'ha de complir amb el 80% mínim d'assistència obligatòria, aplicat al número total de sessions.

Idiomes en què s'imparteix

Català i castellà

Tipus d'avaluació

L'alumne realitzarà una prova final per avaluar si el participant ha aconseguit el nivell mínim requerit per a l'obtenció del títol.

Horari/Torn

dilluns i dimecres de 18:15 a 21:45h

Durada

Crèdits ECTS: 15.
Dates d'impartició
del 17 d'octubre de 2016
al 20 de febrer de 2017

Lloc on s'imparteix el curs

C/Llorens i Artigas, 12


08028 Barcelona

Titulació obtinguda

Certificat propi del centre i la titulació esta reconeguda per a la Universitat Politècnica de Catalunya

Perspectives laborals

-Departaments de qualitat, de producció i de manteniment. -Enginyeries de control i d'automatització de processos industrials.

Promocions

Descomptes disponibles per:

 • UPC Alumni Premium 10%

 • Situació de d'atur 10%

 • Empreses col·laboradores 10%

 • CETIB 15%Preu

2.950 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Postgrau en Tecnologies de Control Industrial i SCADA

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Postgrau en Tecnologies de Control Industrial i SCADA