IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Postgrau en Trends Research

IED Barcelona Escola Superior de Disseny

Postgrau
Presencial
3 Mesos
6.300 €

Descripció

Els models actuals de publicitat, màrqueting i desenvolupament de productes sovint no estan sincronitzats amb l'evolució de la societat i com experimentem la vida quotidiana. És per això que mai no ha estat tan important per a un professional de qualsevol àrea mantenir connectat a la cultura, les expectatives i l'experiència del consumidor.

El Postgrau en Trends Research proposa una immersió en el món de les tendències de consum, des de la comprensió de com i per què sorgeixen, fins a com es detecten i com podem entendre-les i aplicar-les amb èxit.

Veure més

Temari del curs

El Postgrau està dividit en mòduls complementaris que segueixen les fases de desenvolupament dels projectes d'investigació: Consumer Behavior, Industry Structure i Applyng Consumer Trends Research to Decision Making.
El primer mòdul està enfocat a comprendre el consumidor, com pensa, sent i es comporta.
El segon mòdul aprofundeix en les dinàmiques i regles de funcionament de la indústria actual.
El tercer mòdul, sabent com respon el consumidor i quins impulsos estan llançant les empreses, aprofundeix en com prendre decisions de negoci utilitzant els estudis de tendències i comportaments del consumidor.
Les hores lectives es distribueixen en un mix de classes teòriques impartides per destacats professionals en actiu, workshops, sortides de camp i xerrades amb professionals que aporten la seva perspectiva i coneixement.
Tot el procés acaba en un projecte pràctic individual que es va desenvolupant al llarg de la formació. El projecte dóna l'oportunitat de posar en pràctica l'après durant el programa i verificar la viabilitat de les propostes gràcies a l'aval de l'empresa col·laboradora.
Veure més

Destinataris

El Postgrau està dirigit a Graduats i / o Llicenciats i professionals que, més enllà d'una curiositat avui en dia imprescindible, vulguin adquirir els coneixements essencials per jugar un paper protagonista en el disseny de conceptes, serveis o productes que satisfacin al nou consumidor.

És especialment interessant per a professionals que vulguin fer de la investigació de tendències seva àrea de treball, o per a aquells que treballen en màrqueting, publicitat o disseny i vulguin aprendre a capitalitzar el valor de les tendències en el seu dia a dia.

Podran accedir als programes als participants que acreditin una titulació universitària o un grau propi d'universitat. Els candidats que no tinguin la titulació universitària requerida podran accedir al programa en virtut dels seus mèrits professionals. En aquest cas, i amb caràcter discrecional per part de l'IED Barcelona, es determina quin tipus de certificació s'obtindran.

Veure més

Idiomes en què s'imparteix

Espanyol.

Horari/Torn

Dilluns a dijous 18:30-22:40 i divendres 16:40-22:40.

Durada

Data d'Inici: 26/09/2019.
Crèdits: 30.

Objectius

L'objectiu del Postgrau és ajudar els estudiants en la construcció d'una visió crítica necessària per detectar per què succeeixen les coses, quines són les forces que impulsen el canvi i com aquests canvis representen noves oportunitats per als negocis.

Aquests coneixements han de facilitar el seu exitós posicionament com a professional de la investigació de tendències.

Titulació obtinguda

La planificació didàctica de tots els cursos IED Màster es basa en els criteris que marca l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES). IED Màster adopta un sistema de crèdits que segueix l'estructura dels European Credit Transfer System (ECTS). IED Màster expedeix exclusivament títols privats propis.

Perspectives laborals

Forecasting, Branding, TrendsResearch, Data Mining, Social Media Monitoring, Product Development, Advertising, Consultors d'Innovació o la dedicació a la investigació en el sector públic amb o sense ànim de lucre, entre d'altres.

Preu

6.300 €
També et recomanem aquests cursos