Expert universitari en violència familiar: anàlisi i abordatge des de la intervenció multidisciplinar

Descripció

Aquesta formació com a expert/a dota als professionals dels àmbits psicosocials, jurídic, mèdic, educatiu, penitenciari, prevenció, seguretat... dels coneixements i de les eines d'intervenció en un context  multidisciplinar i multifactorial. Els docents de l'expertesa en Violència Familiar són professionals que desenvolupen les seves tasques laborals i docents com a: Juristes, Antropòlegs, Psicòlegs, Pedagogs, Sociòlegs, Educadors Socials, Treballadors Socials, Seguretat, Prevenció, Universitat... La titulació inclou un mòdul de pràctiques en l'àrea d'intervenció on l'alumne vol desenvolupar o millorar la seva activitat professional. L'objectiu principal és dotar l'alumnat dels coneixements, eines i formació en pràctiques de la millor metodologia per afrontar els reptes professionals que cadascú haurà de desenvolupar en la seva àrea d'intervenció.

Temari

 

Mòdul 1 - BASES CONCEPTUALS I TEÒRIQUES DE LA VIOLÈNCIA FAMILIAR (2,8 ECTS)
 
Construcció de la família i la seva evolució. La família en el temps i l'espai.
Construcció de gènere en la societat patriarcal.
La construcció de la violència familiar. Antecedents, factors de risc, processos i manifestacions.
Conceptualització de la violència familiar.
La violència familiar des de la perspectiva multicultural.
Els drets de les dones en les societats musulmanes.
Els drets de les dones en les societats d'Amèrica Llatina.
Mòdul 2 - LA VIOLÈNCIA FAMILIAR DES DE LES DIFERENTS PERSPECTIVES EXPLICATIVES (1 ECTS)
 
Anàlisi de la violència familiar des de les diferents teories explicatives.
Mòdul 3 - DETECCIÓ I PREVENCIÓ. XARXES, CIRCUITS I TÈCNIQUES DE DETECCIÓ I PREVENCIÓ (5,4 ECTS)
 
La salut mental en les víctimes de violència: instruments de valoració i diagnòstic.
La violència familiar i la gent gran.
La violència fílio-parental. Detecció i prevenció.
Prevenció de la violència familiar en l'àmbit de l'educació.
Abordatge de la violència familiar des dels cossos de seguretat: la MGF, un cas específic.
Abordatge de la violència familiar des de la justícia.
El SARA mètode de predicció de la violència.
Mòdul 4 - LA INTERVENCIÓ: INSTITUCIONS, PROGRAMES I SERVEIS DE SUPORT I ATENCIÓ A LES VÍCTIMES (4,8 ECTS)
 
Desplegament de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Programes i serveis municipals de l'Ajuntament de Barcelona.
Programes i serveis de la Generalitat de Catalunya.
Serveis d'atenció a la infància maltractada.
Programes de prevenció i tractament de la violència fílio-parental.
Programes per a maltractadors. Mesures penals alternatives.
Mòdul 5 - PRÀCTICUM (5 ECTS)
 
Pràctiques en institucions o serveis i memòria.
Mòdul 6 – PROJECTE (6 ECTS)

Destinataris

Tota persona que tingui un títol universitari oficial (llicenciat/da, arquitecte/a, enginyer/a i també diplomat/a, mestre/a, enginyer/a tècnic/a i arquitecte/a tècnic/a o grau) pot demanar plaça. Tindran preferència els titulats en carreres de l'àmbit social i humanístic com pedagogia, psicologia, psicopedagogia, educació social i treball social.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català
Campus i seus: Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull)
c/Santaló 37 08021 Barcelona
Cursos més populars
X