Descripció

Curs centrat en el retoc i la manipulació de la imatge en publicitat, moda i obra d'autor, que aprofundeix en procediments i recursos avançats, específics de cada àmbit.

Pensat per dotar els alumnes d'un gran domini de les tècniques de postproducció i estimular la seva capacitat creativa; orientat a aconseguir imatges de gran impacte visual, dins el marc de la creació contemporània.

Incideix en aspectes imprescindibles com l'aplicació fotogràfica de les habilitats apreses; la definició de l'objectiu conceptual i estètic, al qual aquestes s'han de subordinar; i la metodologia de treball pròpia de cada sector professional.

L'alumne aprofundeix en els mètodes d'impressió i es familiaritza amb l'ampli ventall de solucions de fotoacabat que existeixen avui al mercat.

Incorpora un apartat de Matte painting per conèixer i practicar la composició digital d'imatges. Aquesta tecnologia permet recopilar imatges i recursos, amb els quals després es fa el muntatge d'una escena.


Veure més

Temari del curs

Postproducció en moda. 18 hores: 6 classes de 3h.
 • Característiques del retoc en la fotografia de moda actual
 • El paper del retocador en la fotografia de moda. La importància del criteri
 • Aspectes a tenir en compte en la producció per al posterior retoc
 • Aspectes tècnics sobre equips, programes de captura i de processament d'imatge, gestió de color i ajust de les imatges abans del retoc
 • Flux de treball en funció del tipus d'encàrrec
 • Tècniques de retoc per catàleg, moda, cosmètica i editorial. Demostracions del professor i pràctiques supervisades dels alumnes
 • Retoc en la sessió de moda (in situ)
 • Més enllà del retoc de moda: fotomuntatge i creativitat
 • Preparació de les imatges en funció del seu destí final
Postproducció en publicitat. 21 hores: 7 classes de 3h.
 • Característiques del retoc a la fotografia publicitària actual
 • El paper del retocador en la fotografia publicitària. La importància del criteri
 • Aspectes tècnics sobre gestió de color, programes de processat d'imatge i ajust de les imatges abans i després del retoc
 • Tècniques per fer seleccions i integracions avançades
 • Tècniques per a la correcta manipulació del color
 • Flux de treball en funció del tipus d'encàrrec
 • Tècniques de retoc en automoció, bellesa-cosmètica, bodegó publicitari i publicitat inspiracional. Demostracions del professor i pràctiques supervisades dels alumnes
 • Preparació de les imatges en funció del seu destí final
 • Postproducció d'autor. 15 hores: 5 classes de 3h.
 • Anàlisi detallat, tant tècnic com conceptual, de l'obra dels fotògrafs / artistes que fan servir la postproducció en l'elaboració de la seva obra artística
 • Desenvolupament d'un projecte personal d'autor sota la supervisió del professor
Impressió i fotoacabat. 12 hores: 4 classes de 3h.
 • Estudi dels dispositius de sortida actuals
 • Fotoacabats. Per a què serveixen i què ens ofereixen
 • Demostracions del professor i pràctiques supervisades dels alumnes
 • Visites guiades a empreses del sector
Matte Painting. 18 hores: 6 classes de 3h.
 • Introducció a la composició digital amb Matte Painting. Aplicacions i artistes influents.
 • Creació d'esbossos amb el look & feel del projecte.
 • Recull d'imatges i recursos. Muntatge de l'escena i integració d'elements.
 • La il·luminació, treball d'ombres i llums.
 • Correcció de color i profunditat. Efectes d'ambientació general.
 • Detalls i acabats finals de la composició.
CGI. 3 hores: 1 classe introductòria.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

Després de realitzar i superar les proves pertinents, els alumnes hauran adquirit la capacitat i la seguretat per afrontar amb èxit la postproducció fotogràfica pròpia, així com per oferir els seus serveis de retocador en el mercat professional.


Requisits

18 anys d'edat i ESO aprovada (per a alumnes estrangers l'ensenyament obligatori equivalent a cada país).

Poden accedir a aquest curs els alumnes que hagin realitzat l'Itinerari Professional de Fotografia o el Curs de retoc i tractament digital de la imatge i els que demostrin tenir uns coneixements equiparables.


Metodologia

Una metodologia teoricopràctica molt dinàmica que estimula la participació i el treball continuat de l'alumne.

Tipus d'avaluació

El criteri general d'avaluació té en compte: les pràctiques setmanals, el treball final, l'examen i l'assistència a classe.

Horari/Torn

Horari: Dimarts de 19:00 a 22: 00h

Durada

93 hores: 30 classes de 3h. + 1 classe d'avaluació del projecte final de 3h.

Data inici: Setmana del 25 al 29 setembre 2017.

Data fi: 26 setembre 2018.


Promocions

Grisart Escola Internacional de Fotografia convoca les Beques Grisart 2016-2017 per a la formació fotogràfica de nivell superior i professional. Aquestes beques volen potenciar l'ensenyament de qualitat, facilitant l'accés a la mateixa a joves amb valors i inquietuds acreditades.

Preu

2.800 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Postproducció

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos