THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA

Curs pràctic sobre la reforma de la Llei general tributària

THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA

Curs
On-line
75 Hores
525 €

Descripció

Curs per a professionals exercents amb l'objectiu d'actualitzar l'alumne en les principals novetats que introdueix aquesta reforma.L'objectiu
del curs és mantenir actualitzat l'alumne en aquesta matèria, les principals novetats són:· Publicació de llistats: Per motius d'interès general, i per lluitar contra el frau fiscal, s'autoritza la publicació de llistats d'obligats tributaris amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d'euros, que no hagin estat pagades en el termini d'ingrés voluntari, llevat que es trobin ajornades o suspeses.

· Accés a dades de condemnats per delicte fiscal, ampliació de potestats d'investigació, nova sanció per conductes artificioses o fraudulentes, incrementar la seguretat jurídica i reduir la conflictivitat.

Veure més

Temari del curs

Tema 1. Introducció i aspectes generals.
Tema 2. Extinció del deute tributari i novetats generals en matèria d'aplicació dels tributs.
Tema 3. Novetats en els procediments d'aplicació dels tributs.
Tema 4. Novetats en matèria de revisió en via administrativa.
Tema 5. Actuacions i procediments d'aplicació dels tributs en supòsits de delictes contra la Hisenda Pública.
Tema 6. Recuperació d'ajudes d'estat que afecten l'àmbit tributari.
Tema 7. Anàlisi d'altres normes afectades per la reforma i estudi de les disposicions addicionals, transitòries,
derogatòries i finals de la Nova Llei.
S'inclouen proves d'autoavaluació i un test final.
Veure més

Tipus d'avaluació

Examen final: es realitzarà en finalitzar el curs, en forma de test d'autoavaluació.

Durada

Convocatòries obertes:
A partir del 30 octubre 2015.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu d'aprofitament del curs.

Promocions


Bonificable per la Fundació Tripartita.Preu

525 €
525 euros + 21% IVA.

Avantatges del curs

· Continguts enllaçats amb Checkpoint Fiscal com a eina de gestió *.
· Obra "Practicum Fiscal 2015" en format DUO *.
· Documentació en format PROVIEW imprimible.
· Vídeos i continguts multimèdia.
· Servei de tutories durant la durada del curs.
· Bonificable per la Fundació Tripartita.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs pràctic sobre la reforma de la Llei general tributària

També et recomanem aquests cursos

Curs pràctic sobre la reforma de la Llei general tributària