Curs pràctic sobre la reforma de la Llei general tributària

Curs
On-line
75 hores
525 €

Descripció

Curs per a professionals exercents amb l'objectiu d'actualitzar l'alumne en les principals novetats que introdueix aquesta reforma.

L'objectiu
del curs és mantenir actualitzat l'alumne en aquesta matèria, les principals novetats són:

· Publicació de llistats: Per motius d'interès general, i per lluitar contra el frau fiscal, s'autoritza la publicació de llistats d'obligats tributaris amb deutes i sancions pendents superiors a un milió d'euros, que no hagin estat pagades en el termini d'ingrés voluntari, llevat que es trobin ajornades o suspeses.
· Accés a dades de condemnats per delicte fiscal, ampliació de potestats d'investigació, nova sanció per conductes artificioses o fraudulentes, incrementar la seguretat jurídica i reduir la conflictivitat.

Temari

Tema 1. Introducció i aspectes generals.
Tema 2. Extinció del deute tributari i novetats generals en matèria d'aplicació dels tributs.
Tema 3. Novetats en els procediments d'aplicació dels tributs.
Tema 4. Novetats en matèria de revisió en via administrativa.
Tema 5. Actuacions i procediments d'aplicació dels tributs en supòsits de delictes contra la Hisenda Pública.
Tema 6. Recuperació d'ajudes d'estat que afecten l'àmbit tributari.
Tema 7. Anàlisi d'altres normes afectades per la reforma i estudi de les disposicions addicionals, transitòries,
derogatòries i finals de la Nova Llei.
S'inclouen proves d'autoavaluació i un test final.

Durada

Convocatòries obertes: A partir del 30 octubre 2015.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu d'aprofitament del curs.

Promocions

Bonificable per la Fundació Tripartita.

Preu

525 €
525 euros + 21% IVA.

Avantatges del curs

· Continguts enllaçats amb Checkpoint Fiscal com a eina de gestió *. · Obra "Practicum Fiscal 2015" en format DUO *. · Documentació en format PROVIEW imprimible. · Vídeos i continguts multimèdia. · Servei de tutories durant la durada del curs. · Bonificable per la Fundació Tripartita.

Professorat

Director: Miguel Ángel Rodríguez Arana Inspector d'Hisenda. Tutoria personalitzada a la plataforma on-line de formació. Comptem amb els millors tutors, autors i professors de l'entorn tecnicojurídic.
Campus i seus: THOMSON REUTERS ARANZADI - LEX NOVA
THOMSON REUTERS ARANZADI - Barcelona
Provenza, 398 Barcelona
Cursos més populars
X