Curs Pràctico electrònica

Curs
Presencial
36 hores
540 €

Descripció

En el curs presencial pràctic electrònica podràs conèixer de forma pràctica els diferents components electrònics que existeixen dins d'una ECU. Els components interns de les centraletes són els encarregats de rebre la informació, transformar-la en un llenguatge digital, interpretar el missatge i decidir en quin i com actuar en cadascun dels sistemes. Aquests sistemes necessiten d'una gran velocitat d'enviament d'informació per a poder gestionar tots els missatges que circulen pels cables de la xarxa de comunicació.

Podràs conèixer els diferents senyals que circulen pels components electrònics com per exemple els sensors *NTC, els sensors inductius d'ABS, els sensors de motor, etc.

També, podràs aprendre a utilitzar els diferents programes de disseny de circuits electrònics com per exemple el *Sketch de *Arduino. Coneixeràs el llenguatge de programació i realitzaràs modificacions i comprovacions per a entendre els circuits. Treballarem amb la *protoboard, els sensors i actuadors, el *tester, les fonts d'alimentació i els esquemes elèctrics.

Temari

Part teòrica
Introducció a l'electrònica...................................................1h
Components electrònics.....................................................3h
Simbologia esquemes elèctrics............................................1h
Disseny circuits electrònics mitjançant programari.................3h
Programació amb *Arduino...................................................4h
Part pràctica
Muntatge circuits electrònics en placa..................................10h
Muntatge de circuits amb *Arduino.......................................10h
Verificacions i diagnosis d'avaries..........................................4h

Metodologia

67% Pràctic 33% Teòric

Idiomes en els quals s'imparteix

Castellano

Titulació obtinguda

Certificat propi de centre
Campus i seus: Electric & Hybrid Formació
Electric & Hybrid Formació
Sant Adrià (Barcelona)
Cursos més populars
X