Curs de preparació d'Accés a la Universitat per a majors de 25 anys (Català)

Curs
On-line
6 mesos
Consulteu el preu

Descripció

Amb la intenció d'afavorir l'accés a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la resta d'universitats catalanes a persones més grans de 25 anys, hem impulsat el curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys, que prepara per a accedir als estudis tant de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) com de la resta d'universitats de Catalunya.
Els requisits d'accés per realitzar aquest curs són: tenir mínim 25 anys, no haver superat la PAU i no tenir un títol de tècnic superior. El temari del curs d'accés a la universitat per a majors de 25 consta d'assignatures comunes a tots els estudis més les assignatures específiques necessàries per als estudis universitaris que es vulguin cursar.

Temari

El pla d'estudis del curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys s'estructura d'acord amb la prova d'accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis d'unes altres d'específiques, segons l'opció triada, que depèn dels estudis universitaris que es vulguin cursar.

Matèries comunes: igual per a totes les universitats catalanes

  • Llengua catalana*
  • Llengua castellana*
  • Llengua estrangera (anglès)
  • Tècniques d'estudi**

* En aquesta àrea es prepara l'exercici de comentari de text.
** El curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys ofereix als estudiants una assignatura addicional, anomenada Tècniques d'estudi. L'objectiu d'aquesta assignatura és proporcionar a l'estudiant les eines necessàries per a facilitar-li l'aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs de preparació per a les proves d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys com de les dels estudis universitaris, amb tècniques que l'ajudaran a estudiar.

Requisits

Requisits per al curs de preparació per a la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys

Poden fer el curs els estudiants que reuneixin els requisits següents:

  • Tenir 25 anys l'any natural en què es farà la prova.
  • No tenir superades les PAU (o equivalent).
  • No tenir un títol de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o d'esports (o equivalent).
  • No tenir cap titulació universitària.

Metodologia

Model formatiu centrat en l'aprenentatge, la flexibilitat, l'accessibilitat i la col·laboració. És una formació superior a la teva mesura: Tu tries les hores de dedicació i el contingut dels teus estudis. Els materials didàctics han estat elaborats per pedagogs i especialistes en les matèries i constitueixen l'acompanyament ideal per a l'aprenentatge en línia. Aquests continguts es poden complementar amb continguts de la Biblioteca Virtual de la UOC.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Duració: 6 mesos. INici: Octubre 2021.

Objectius

La finalitat bàsica d'aquest curs és assolir uns coneixements que permetin superar la prova oficial de la Generalitat de Catalunya d'accés a la universitat per a persones més grans de 25 anys, i integrar-se després amb èxit a la comunitat universitària.

Titulació obtinguda

Titulació: Certificat del curs d?Accés a la Universitat per a persones més grans de 25 anys

Borsa de treball

Borsa de treball de la UOC.
Campus i seus: EducaciOnline
EducaciOnline
Rambla Catalunya 38 3a planta 08006 Barcelona
Cursos més populars
X