Escola d'Oficis Catalunya

Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Infermeria

Escola d'Oficis Catalunya

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial
12 Mesos
  • 3
    -
    • Barcelona
    • Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
    • Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
consultar preu

Descripció

Descripció: On treballaràs? Hospitals. Consultes mèdiques. Clíniques dentals. Centres geriàtrics. Centres de salut mental. Centres de balneoteràpia. Centres o hospitals de dia. Unitats d'atenció sociosanitària d'entitats públiques o privades. Sortides professionals? Tècnic / a auxiliar d'infermeria. Tècnic / a auxiliar d'atenció primària. Tècnic / a d'atenció domiciliària. Tècnic / a auxiliar d'unitats especials i salut mental.
Veure més

Temari del curs

CRÈDIT 1: OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
1. Entorn Sanitari:
- Estructura del sistema sanitari públic de l'estat espanyol.
- Pla de la salut de Catalunya.

2. Salut pública. Salut comunitària:
3. Atenció Hospitalària:
- Anàlisi i tipus d'hospitals. Evolució històrica i funcions bàsiques.
- Departament i àrees funcionals de l'empresa pública i privada sanitària.

4. Atenció primària de salut.
5. Els professionals sanitaris i les seves funcions.
6. Atenció al pacient:
- Drets i deures de l'usuari. Departaments d'atenció a l'usuari.
- Normes de confidencialitat en tots els àmbits d'atenció a l'usuari.

7. Documentació sanitària, tramitació i tractament de la informació.
8. Economia Sanitària:
- Finançament, costos i beneficis en empreses del sector sanitari. Pressupostos.
- Documentació mercantil: comanda, albarà, factura i rebut.
- Documentació financera i sistema impositiu.

9. Gestió d'existències i inventaris:
- Emmagatzematge: tècniques i inventaris.
- Criteris de classificació del material.
- Control d'existències i fitxes d'emmagatzematge.
- Normes de seguretat i higiene aplicades en magatzems de materials sanitaris.

10. Aplicacions informàtiques.

CRÈDIT 7: REFORÇ PSICOLÒGIC AL PACIENT
1. El psiquisme
- Concepte de psicologia i components generals del psiquisme.
- La intel · ligència i els estats de consciència.
- El mecanisme de defensa, la identitat i el concepte de crisi.

2. Fonaments de psicologia general i evolutiva3. Elements d'antropologia i sociologia:
- La cultura i la societat

4. Els problemes del cairo psíquic:
- Signes de problemes psíquics: Ansietat, agonia, agressivitat, al · lucinacions, estrès posttraumàtic ...
- Grups de problemes psíquics: problemes d'ordre neuròtics, de deficiència intel · lectual, demències.
- Atenció a les persones que tenen aquests problemes.

5. Relació amb el pacient.
6. Comunicació:
- Elements de la comunicació pacient / personal sanitari.
- La comunicació verbal i no verbal.
- Teràpia de grups.

7. L'atenció integral dels pacients en situació especial:
- Pacient oncològic.
- Pacient amb síndrome d'immunodeficiència adquirida
- Pacient amb incapacitat física i psíquica.
- Pacient Terminal.
- Pacient drogodependent.


CRÈDIT 8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT.
1. Relació amb el pacient.
2. Educació per a la salut i programes de l'educació sanitària.
- Concepte de salut i malaltia.
- Factors que condicionen la salut: ambientals, biològics, associats al sistema sanitari i l'estil de vida.

3. Tecnologia Educativa.
CRÈDIT 9: TÈCNIQUES DE ajuda odontològica / estomatològica.
1. Anatomia regional de cap i coll:
- Ossos del crani i de la cara.
- Músculs del cap, facials i de la llengua.
- Irrigació i sistema limfàtic del cap i coll.
- Glàndules salivals.

2. Les dents
- Embriologia de les dents.
- Estructura, ubicació i funció de les dents.
- Nomenclatures, fórmules i registres dentaris.

3. Radiografies dentals.
4. Materials dentals.
5. La consulta odontològica.
6. Procediments d'instrumentació i ajuda en intervencions dentals.
- Maniobra de coordinació i aïllament.
- Condicions d'il · luminació al camp operatori.
- Anestèsia dental.

4. Atenció al pacient odontològic.
CRÈDIT 10: RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL.
1. Comunicació en l'àmbit professional:
- Elements i processos de la comunicació.
- Emissor, receptor i mitjà.
- Llenguatge específic de la professió.
- Registres lingüístics: formal, informal i especialitzat.

2. Resolució de conflictes en l'àmbit de treball
3. Grups humans en el treball.
4. Equips i reunions de treball.
5. La motivació.
6. Polítiques de recursos humans en l'empresa.


CRÈDIT 11: FORMACFIÓN I ORIENTACIÓ LABORAL.
1. Salut Laboral
- Factors de risc en el treball.
- Tècniques de prevenció i protecció.
- Actuació en cas d'accident.

2. Legislació i relacions laborals.
3. Orientació i inserció sociolaboral.
CFGM DE TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA
Tenir aprovada la E.S.O. o equivalent (FP1, 2 ª de BUP, CFGM, accés a CFGM)
LA PROVA ES REALITZARÀ PER CRÈDITS, 1 EXAMEN PER CRÈDIT


CRÈDIT 2: L'ÉSSER HUMÀ DAVANT LA MALALTIA

CRÈDIT 3: BENESTAR DEL PACIENT: NECESSITATS DE HIGIENE, REPÒS I MOVIMENT

CRÈDIT 4: CURES BÀSIQUES D'INFERMERIA APLICADES A LES NECESSITATS DEL HUMÀ

CRÈDIT 5: PRIMERS AUXILIS

CRÈDIT 6: HIGIENE DEL MEDI HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL


CRÈDIT 1: OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA

CRÈDIT 7: SUPORT PSICOLÒGIC ALS PACIENTS / CLIENTS

CRÈDIT 8: EDUCACIÓ PER A LA SALUT

CRÈDIT 9: TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLOGICOESTOMATOLÒGICA

CRÈDIT 10: RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL

CRÈDIT 11: FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

CRÈDIT 12: FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (410 hores).
CRÈDIT 13: SÍNTESI (treball o projecte que interrelaciona el temari de tots els crèdits).

Per aconseguir la titulació s'ha d'aprovar tots els crèdits. Es conservaran les notes dels crèdits mentre no hi hagi un canvi de normativa.
Es pot realitzar un trasllat d'expedient entre centres de qualsevol comunitat autònoma i sol · licitar les corresponents convalidacions.
Nota: les taxes d'examen són a càrrec de l'alumne.

CRÈDIT FCT (FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL)
* EXTINCIÓ DE FCT: 410 hores (o equivalents en dies) treballades en el sector sanitari.
* ALUMNES SENSE EXPERIÈNCIA LABORAL: Hauran de matricular-se en qualsevol IES del
   
FCT CFGM de cures auxiliars d'infermeria
Veure més

Destinataris

Dirigit: A totes aquelles persones amb interès en treballar en la branca sanitària.

Lloc on s'imparteix el curs

L' Hospitalet De Llobregat.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Infermeria

També et recomanem aquests cursos

Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà d'Infermeria