TOP aul@

Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències sanitàries

TOP aul@

Descripció

El curs proporciona els coneixements necessaris per poder traslladar al pacient als diferents centres sanitaris, així com, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari, portar a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència i de logística sanitària en situacions de catàstrofe.

Podràs adquirir els coneixements de tots els mòduls / crèdits que formen el CFGM TES, d'una manera còmoda i conciliant l'estudi amb la vida laboral i familiar, gràcies als horaris amplis que ofereix el centre.Aprofita per consolidar practicant les destreses i capacitats de la professió que et facilitaran un aprenentatge al 100% i una futura inserció laboral.

Comptaràs amb el període de pràctiques voluntàries de 150 hores totals, per especialitzar-te en el sector de les emergències sanitàries, coneixent el treball amb persones i / o pacients de totes les edats amb necessitats sanitàries específiques.

Recorda que el període de pràctiques també et facilita l'adaptació i sistemàtica de treball en el moment de fer la FCT (última part per obtenir el títol oficial), que és la realització de 383 hores pràctiques obligatòries en entitats i organitzacions de serveis de transport i assistència sanitària, gestionat i programat des del mateix centre educatiu de les proves lliures.Amb les classes presencials vam aconseguir:

 • Proporcionar-te la formació acadèmica, les capacitats i actituds que es requereix i formen part del currículum del cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries.

 • Dotar-te dels coneixements teoricopràctics en les diferents matèries perquè puguis obtenir el títol oficial de Grau Mitjà, mitjançant les proves lliures oficials que convoca anualment el Departament d'Educació.

 • Ajudar-te en el procés d'inscripció a les proves lliures.Veure més

Temari del curs

Mòdul 1:
Manteniment mecànic preventiu del vehicle
Unitats que el componen
1. Funcionament electromecànic del vehicle
2. Manteniment i reparacions simples

Mòdul 2:
Logística sanitària en emergències
Unitats que el componen
1. Desplegament en emergències
2. Materials, subministraments i comunicacions
3. Coordinació d'evacuacions

Mòdul 3: Dotació sanitària
Unitats que el componen
1. Manteniment de la dotació sanitària
2. Condicionament de la dotació sanitària
3. Control del material
4. Control de la documentació

Mòdul 4: Assistència sanitària inicial en situacions d'emergència
Unitats que el componen
1. Atenció sanitària immediata
2. Atenció a múltiples víctimes

Mòdul 5: Assistència sanitària especial en situacions d'emergència
Unitats que el componen
1. Material i medicació
2. Lesions per agents físics
3. Lesions per agents químics i biològics
4. Patologia orgànica d'urgència
5. Patologia neurològica i psiquiàtrica d'urgència

Mòdul 6: Evacuació i trasllat de pacients
Unitats que el componen
1. Condicionament d'espais d'intervenció
2. Mobilitzacions
3. Immobilitzacions
4. Conducció i transferència

Mòdul 7: Suport psicològic en situacions d'emergència
1. Suport psicològic en situacions d'emergència

Mòdul 8: Plans d'emergència i dispositius de risc previsible
Unitats que el componen
1. Pla d'emergència
2. Dispositius de risc previsibles

Mòdul 9: Tele-emergències
Unitats que el componen
1. Centres coordinadors
2. Recepció i valoració de la demanda

Mòdul 10: Anatomofisiologia i patologies bàsiques
Unitats que el componen
1. L'organització del cos humà
2. La salut i la malaltia
3. El moviment i la percepció
4. L'oxigenació i la distribució de la sang
5. El metabolisme i l'excreció
6. La regulació interna i la seva relació amb l'exterior

Mòdul 11: Formació i orientació laboral
Unitats que el componen
1. Economia i mercat.
2. L'empresa i la seva organització
3. Comptabilitat i finançament de l'empresa
4. Lleis que regeixen les relacions laborals
5. El contracte de Treball
6. El temps de Treball i la seva retribució
7. Modificació, suspensió i extinció del contracte de Treball
8. Participació dels treballadors en l'empresa
9. Seguretat social
10. Cerca de feina
11. El Treball per compte pròpia
12. Treball i salut
13. Factors de risc laboral
14. Prevenció i protecció
15. Actuació en cas d'accident

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats que el componen
1. Iniciativa emprenedora
2. L'empresa i el seu entorn
3. Creació i posada en marxa d'una empresa (pla de màrqueting)
4. Creació i posada en marxa d'una empresa (forma jurídica i tràmits)
5. Viabilitat de la idea empresarial
6. La comptabilitat financera
7. Gestió administrativa
8. Gestió fiscal
9. Els recursos humans a l'empresa

Mòdul 13: Anglès tècnic
Unitats que el componen
1. Anglès tècnic
Veure més

Metodologia

L'ensenyament presencial es recolza en dos pilars fonamentals: les classes on es desenvolupen els continguts teòrics i les classes pràctiques per aprendre les tècniques fonamentals de la professió:

Les instruccions i orientacions sobre com continuar i superar el curs, tant de caràcter general com per a cadascuna dels blocs temàtics que componen el programa del curs.
Els materials a través dels quals s'ofereixen els continguts del curs: llibres d'editorial líder en el mercat.
Les proves d'avaluació de cada un dels blocs temàtics (test, exercicis i casos pràctics), que l'alumne ha de realitzar i superar per superar amb èxit el curs.
Tutories i reforç per a aquells alumnes / as que ho necessitin, facilitant així l'evolució correcta.

Horari/Torn

Grups de matins, tardes, nits o dissabtes matí o tardes.

Durada

12-18 mesos.

Objectius
 • Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix, per realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència.

 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d'atenció bàsica inicial en altres situacions d'emergència.

 • Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d'emergències i catàstrofes.

 • Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.

 • Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda en els centres gestors de tele-operació i tele-assistència.

 • Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d'emergència sanitària.

 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari.

 • Controlar i reposar les existències de material sanitari.

Titulació obtinguda

Amb la realització del curs podràs obtenir el títol oficial expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència de Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social mitjançant proves oficials que convoquen les comunitats autònomes.
A més, amb TOPaul @ obtindràs un diploma:
Diploma de Tècnic en Transport i Emergències sanitàries. Podràs realitzar pràctiques voluntàries en centres acreditats del sector professional

Perspectives laborals

Les ocupacions i llocs de treballs més rellevants que pots fer ja sigui en el sector privat o en el públic, són:

Tècnic en Transport Sanitari.
Tècnic en Emergències Sanitàries.
Operador de teleassistència.
Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.

Avantatges del curs

La filosofia de TOP blau @ és acompanyar i assessorar en tot moment fins que acabis amb èxit les teves expectatives formatives.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències sanitàries

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències sanitàries