Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències sanitàries

Cicle formatiu de grau mitjà
Presencial | On-line
Consulteu el preu

Descripció

El curs proporciona els coneixements necessaris per poder traslladar al pacient als diferents centres sanitaris, així com, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l'entorn prehospitalari, portar a terme activitats de teleoperació i teleassistència sanitària, i col·laborar en l'organització i desenvolupament dels plans d'emergència i de logística sanitària en situacions de catàstrofe.
Podràs adquirir els coneixements de tots els mòduls / crèdits que formen el CFGM TES, d'una manera còmoda i conciliant l'estudi amb la vida laboral i familiar, gràcies als horaris amplis que ofereix el centre.

Aprofita per consolidar practicant les destreses i capacitats de la professió que et facilitaran un aprenentatge al 100% i una futura inserció laboral.
Comptaràs amb el període de pràctiques voluntàries de 150 hores totals, per especialitzar-te en el sector de les emergències sanitàries, coneixent el treball amb persones i / o pacients de totes les edats amb necessitats sanitàries específiques.
Recorda que el període de pràctiques també et facilita l'adaptació i sistemàtica de treball en el moment de fer la FCT (última part per obtenir el títol oficial), que és la realització de 383 hores pràctiques obligatòries en entitats i organitzacions de serveis de transport i assistència sanitària, gestionat i programat des del mateix centre educatiu de les proves lliures.

Amb les classes presencials vam aconseguir:
 • Proporcionar-te la formació acadèmica, les capacitats i actituds que es requereix i formen part del currículum del cicle de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències Sanitàries.
 • Dotar-te dels coneixements teoricopràctics en les diferents matèries perquè puguis obtenir el títol oficial de Grau Mitjà, mitjançant les proves lliures oficials que convoca anualment el Departament d'Educació.
 • Ajudar-te en el procés d'inscripció a les proves lliures.

Temari

Mòdul 1:
Manteniment mecànic preventiu del vehicle
Unitats que el componen
1. Funcionament electromecànic del vehicle
2. Manteniment i reparacions simples

Mòdul 2:
Logística sanitària en emergències
Unitats que el componen
1. Desplegament en emergències
2. Materials, subministraments i comunicacions
3. Coordinació d'evacuacions

Mòdul 3: Dotació sanitària
Unitats que el componen
1. Manteniment de la dotació sanitària
2. Condicionament de la dotació sanitària
3. Control del material
4. Control de la documentació

Mòdul 4: Assistència sanitària inicial en situacions d'emergència
Unitats que el componen
1. Atenció sanitària immediata
2. Atenció a múltiples víctimes

Mòdul 5: Assistència sanitària especial en situacions d'emergència
Unitats que el componen
1. Material i medicació
2. Lesions per agents físics
3. Lesions per agents químics i biològics
4. Patologia orgànica d'urgència
5. Patologia neurològica i psiquiàtrica d'urgència

Mòdul 6: Evacuació i trasllat de pacients
Unitats que el componen
1. Condicionament d'espais d'intervenció
2. Mobilitzacions
3. Immobilitzacions
4. Conducció i transferència

Mòdul 7: Suport psicològic en situacions d'emergència
1. Suport psicològic en situacions d'emergència

Mòdul 8: Plans d'emergència i dispositius de risc previsible
Unitats que el componen
1. Pla d'emergència
2. Dispositius de risc previsibles

Mòdul 9: Tele-emergències
Unitats que el componen
1. Centres coordinadors
2. Recepció i valoració de la demanda

Mòdul 10: Anatomofisiologia i patologies bàsiques
Unitats que el componen
1. L'organització del cos humà
2. La salut i la malaltia
3. El moviment i la percepció
4. L'oxigenació i la distribució de la sang
5. El metabolisme i l'excreció
6. La regulació interna i la seva relació amb l'exterior

Mòdul 11: Formació i orientació laboral
Unitats que el componen
1. Economia i mercat.
2. L'empresa i la seva organització
3. Comptabilitat i finançament de l'empresa
4. Lleis que regeixen les relacions laborals
5. El contracte de Treball
6. El temps de Treball i la seva retribució
7. Modificació, suspensió i extinció del contracte de Treball
8. Participació dels treballadors en l'empresa
9. Seguretat social
10. Cerca de feina
11. El Treball per compte pròpia
12. Treball i salut
13. Factors de risc laboral
14. Prevenció i protecció
15. Actuació en cas d'accident

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora
Unitats que el componen
1. Iniciativa emprenedora
2. L'empresa i el seu entorn
3. Creació i posada en marxa d'una empresa (pla de màrqueting)
4. Creació i posada en marxa d'una empresa (forma jurídica i tràmits)
5. Viabilitat de la idea empresarial
6. La comptabilitat financera
7. Gestió administrativa
8. Gestió fiscal
9. Els recursos humans a l'empresa

Mòdul 13: Anglès tècnic
Unitats que el componen
1. Anglès tècnic

Metodologia

L'ensenyament presencial es recolza en dos pilars fonamentals: les classes on es desenvolupen els continguts teòrics i les classes pràctiques per aprendre les tècniques fonamentals de la professió: Les instruccions i orientacions sobre com continuar i superar el curs, tant de caràcter general com per a cadascuna dels blocs temàtics que componen el programa del curs. Els materials a través dels quals s'ofereixen els continguts del curs: llibres d'editorial líder en el mercat. Les proves d'avaluació de cada un dels blocs temàtics (test, exercicis i casos pràctics), que l'alumne ha de realitzar i superar per superar amb èxit el curs. Tutories i reforç per a aquells alumnes / as que ho necessitin, facilitant així l'evolució correcta.

Durada

12-18 mesos.

Objectius

 • Evacuar al pacient o víctima utilitzant les tècniques de mobilització i immobilització i adequant la conducció a les condicions del mateix, per realitzar un trasllat segur al centre sanitari de referència.
 • Aplicar tècniques de suport vital bàsic ventilatori i circulatori en situació de compromís i d'atenció bàsica inicial en altres situacions d'emergència.
 • Col·laborar en la classificació de les víctimes en tot tipus d'emergències i catàstrofes.
 • Donar suport psicològic bàsic al pacient, familiars i afectats en situacions de crisi i emergències sanitàries.
 • Atendre la demanda d'assistència sanitària rebuda en els centres gestors de tele-operació i tele-assistència.
 • Ajudar al personal mèdic i d'infermeria en la prestació del suport vital avançat al pacient en situacions d'emergència sanitària.
 • Verificar el funcionament bàsic dels equips mèdics i mitjans auxiliars del vehicle sanitari.
 • Controlar i reposar les existències de material sanitari.

Titulació obtinguda

Amb la realització del curs podràs obtenir el títol oficial expedit pel Ministeri d'Educació i Ciència de Cicle Formatiu de Grau Superior en Integració Social mitjançant proves oficials que convoquen les comunitats autònomes. A més, amb TOPaul @ obtindràs un diploma: Diploma de Tècnic en Transport i Emergències sanitàries. Podràs realitzar pràctiques voluntàries en centres acreditats del sector professional

Pràctiques

Pràctiques Sanitàries en centres públics i privats de transport i emergències sanitàries (150 hores).

Perspectives laborals

Les ocupacions i llocs de treballs més rellevants que pots fer ja sigui en el sector privat o en el públic, són: Tècnic en Transport Sanitari. Tècnic en Emergències Sanitàries. Operador de teleassistència. Operador de centres de coordinació d'urgències i emergències.

Avantatges del curs

La filosofia de TOP blau @ és acompanyar i assessorar en tot moment fins que acabis amb èxit les teves expectatives formatives.

Borsa de treball

Borsa de treball activa per a alumnes i exalumnes.

Horari

Grups de matins, tardes, nits o dissabtes matí o tardes.
Preparació Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Emergències sanitàries
TOP aul@
Campus i seus: TOP aul@
TOP aul@
C/ Sant Jordi, 25 08030 Palau de Plegamans (Barcelona)
Cursos més populars
X