Curs de Preparació de l'Examen d'Accés a l'Advocacia

Descripció

La Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les professions d'advocat i procurador dels Tribunals, desenvolupada reglamentàriament pel Reial Decret 775/2011, de 3 de juny, té com a objectiu fonamental regular una nova forma d'accés pràctica i especialitzada a l'exercici de l'Advocacia que ofereixi unes majors garanties als ciutadans a l'hora de rebre un assessorament, defensa jurídica i representació tècnica de qualitat.
Per obtenir aquest nou títol d'advocat, caldrà superar un procés de formació especialitzada de caràcter essencialment pràctic que garanteixi que aquestes professionals del Dret gaudeixen de la capacitació tècnica i pràctica necessària per al desenvolupament de les seves funcions en l'assessorament i l'actuació davant tribunals: el Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia.
Després de la realització d'aquest Màster, es requereix finalment a la superació d'una prova, dissenyada pel Ministeri de Justícia, que acrediti l'adquisició dels coneixements, habilitats i capacitats necessàries per a l'exercici professional de l'advocat.
En UDIMA, a més d'impartir el Màster Universitari en Pràctica de l'Advocacia, som conscients de la importància que té la preparació de l'examen oficial. Per això, hem creat un Curs específic, adaptat al temari de cada convocatòria, i impartit on-line, per ajudar a la superació d'aquesta prova.

Destinataris

Estudiants que han finalitzat el Grau en Dret i estiguin interessats en preparar-se per l'examen d'accés a la professió d'advocat.

Metodologia

El model de formació de la UDIMA està basat en l'educació a distància, fent ús intensiu de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (TIC) per facilitar el procés educatiu. L'alumne disposarà d'unes claus d'accés a la Plataforma Moodle, en què s'oferiran aules virtuals per a cadascuna de les matèries del curs.

Durada

Inici: A consultar. El Curs s'iniciarà coincidint amb la data de cada convocatòria de l'examen oficial del Ministeri de Justícia, i la seva durada es perllongarà fins a la data de l'examen.

Objectius

Oferir als estudiants una formació específica adaptada a les convocatòries anuals d'examen oficial d'accés a l'advocacia publicada pel Ministeri de Justícia i que faciliti la superació de la prova d'accés.

Preu

1200 €
Preu per crèdit: 77,00 euros. L'import inclou tant la formació com els materials. No hi ha despeses administratives per obertura d'expedient ni per gestió de matrícula.
Curs de Preparació de l'Examen d'Accés a l'Advocacia
Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Campus i seus: Universitat a Distància de Madrid (UDIMA)
Centro de Estudios Financieros (Centro Colaborador)
Gran de Gràcia, 171 08012 Barcelona
Cursos més populars
X