Fomento Profesional

Curs Universitari d'Especialització en Preparació Física, Nutrició i Psicologia Esportiva

Fomento Profesional

Postgrau
On-line
275 Hores

Descripció


Aquest Curs Universitari d'Especialització part de la base que, a la pràctica esportiva, és imprescindible comptar amb el suport d'un bon professional que orienti i assessori a l'esportista, per tal d'aconseguir un entrenament efectiu i una forma física adequada a cada individu, a fi d'evitar lesions i / o danys que perjudiquin la salut de l'atleta.

El preparador físic estarà capacitat per dirigir la preparació de l'atleta, per a això tindrà en compte les característiques físiques, psicològiques i nutricionals de l'individu.

Tot això afavorirà que, l'atleta, mantingui una llarga i sana trajectòria esportiva en una evolució positiva.

En finalitzar el curs, l'alumne obtindrà el títol de Curs Universitari d'Especialització en Captació, Desenvolupament i Gestió del Talent en Futbol, ??Avalat per la Universitat Europea Miguel de Cervantes (UEMC) de Valladolid (Espanya), a través de Total Agents Sport S.L.

El contingut d'aquest Curs està cenyit als continguts en les diferents programacions de les assignatures referides del "Institut Nacional d'Educació Física", com ara Teoria de l'Entrenament Esportiu, Psicologia de l'Educació Física i Nutrició, afegint a aquests programes tot el concernent a les diferents formes i sistemes de valoració i control de les qualitats físiques, de cara a la seva correcta aplicació i valoració en l'evolució dels diferents rendiments de qualsevol esportista, grup d'esportistes en esports d'equip i entrenadors.

Per l'exposat anteriorment, és un material de gran valor, que es pot aplicar en la preparació de:

• Cursos de postgrau

• Màster

• Preparació d'oposicions per a la docència en centres d'ensenyament

A més de ser una base perfecta i un complement idoni per a tots els cursos d'Entrenador Nacional en els diferents esports.

El contingut d'aquest Curs pot abastar, des de les més altes exigències de professionals de l'esport amb dedicació exclusiva, fins a la formació bàsica de qualsevol monitor ja que, a més del desenvolupament detallat d'un temari amb alt contingut didàctic, s'acompanya amb:

• Manual reduït del mateix amb dues unitats didàctiques.

• Guia Multimèdia de Nutrició.

• Assequibles i de fàcil comprensió per a qualsevol persona, sigui quina sigui el seu nivell de formació.Veure més

Temari del curs

Mòdul 1.1. Bases d'activitat física - bases generals per a l'avaluació funcional de la tècnica esportiva
Capítol 1. Tècnica i rendiment esportiu
1.1. La tècnica esportiva.
1.2. Classificacions dels esports segons el component tècnic.
1.3. El mesurament de la tècnica.
1.4. Relació entre la tècnica, tàctica, condició física i característiques morfològiques individuals.
1.5. La tècnica en el cicle d'entrenament.

Capítol 2. Procés d'anàlisi de la tècnica esportiva. Estructuració del moviment i desenvolupament de models teòrics.
2.1 Objectius del moviment.
2.2. Anàlisi de l'estructura del moviment esportiu.
2.3. Procés d'anàlisi del moviment.

Capítol 3. Anàlisi de la tècnica esportiva
3.1. Anàlisi dels moviments de llançament i colpeig.
3.2. Anàlisi dels moviments d'impulsió: Salts, aixecament de pesos i activitats de precisió.
3.3. Anàlisi dels moviments influenciats per l'aerodinàmica.
3.4. Desenvolupament teòric de models tècnics esportius.

Mòdul 1.2. Bases de l'entrenament i la seva planificació
Capítol 1. Entrenament i sobreentrenament
1.1. El procés d'entrenament
1.2. el sobreentrenament
1.3. Resum

Capítol 2. Adaptació i càrrega d'entrenament
2.1. L'adaptació a l'entrenament
2.2. La càrrega d'entrenament
2.3. Els continguts de la càrrega d'entrenament
2.3. Els continguts d'entrenament
2.4. Resum

Capítol 3. Principis de l'entrenament
3.1. Els principis biològics
3.2. principis pedagògics
3.3. Resum

Capítol 4. Planificació de l'entrenament a curt termini
4.1. Unitats de planificació
4.2. Planificació de la temporada
4.3. La planificació del macrocicle
4.4. Planificació del mesocicle
4.5. La planificació del microcicle
4.6. La planificació de la sessió
4.7. El model de preparació
4.8. Resum 4

Mòdul 2.1. Metodologia de l'entrenament per al desenvolupament de la força
Capítol 1.- concepte de força
1.1. definició
1.2. Característiques de la manifestació de la força en l'esport

Capítol 2.- fonaments biològics sobre el desenvolupament i la manifestació de la força
2.1. Factors estructurals del desenvolupament de la força.
2.2. Factors nerviosos del desenvolupament de la força.
2.3. Factors del desenvolupament de la força relacionats amb el cicle estirament-escurçament.
2.4. Mecanismes hormonals relacionats amb el desenvolupament de la força.

Capítol 3. El cost energètic en l'entrenament de força.
3.1. Cost energètic dels exercicis isomètrics.
3.2. Cost energètic de les sessions d'entrenament de força dinàmica.
3.3. Dona i Força

Capítol 4. Components de l'entrenament de força
4.1. volum
4.2. intensitat
4.4. Els efectes de la velocitat d'execució
4.5. exercicis

Capítol 5. Metodologia de l'entrenament de la força
5.1. Vies de desenvolupament i manifestació de la força
5.2. Tipus d'entrenament per a la millora de les diferents manifestacions de la força
5.3. Entrenament de la resistència a la força

Capítol 6. Avaluació de la força
6.1. Objectius de l'avaluació
6.2. Factors que influeixen en el mesurament
6.3. Mètodes per a la mesura de cada qualitat / capacitat
6.4. Alguns valors de força en esportistes que practiquen diferents disciplines esportives
6.5. Mesura de la concentració sanguínia de testosterona i de cortisol

Mòdul 2.2. Programació de l'entrenament de la força
Capítol 1: supòsits bàsics en la planificació i programació de l'entrenament de la força
1.1. La càrrega d'entrenament
1.2. Adaptació i temps d'aplicació de les càrregues
1.3. La progressió de les càrregues
1.4. Consideracions metodològiques sobre la programació de l'entrenament de força
1.5. La iniciació en l'entrenament i les fases sensibles en el desenvolupament de la força

Capítol 2: La programació de l'entrenament de força
2.1 La programació de l'entrenament

Capítol 3: Control de la càrrega d'entrenament
3.1 El control de l'entrenament
3.2 Les variables fonamentals objecte de control

Capítol 4: Programació de l'entrenament per a la capacitat de salt
4.1. Els salts esportius i les condicions d'execució
4.2. Revisió de les manifestacions de la força
4.3. Tipus de salts esportius i la seva valoració
4.4. Mitjans d'entrenament de la capacitat de salt
4.5. Un model de periodització de l'entrenament de la capacitat de salt

Capítol 5: Els llançaments
5.1 Característiques dels llançaments atlètics.
5.2. La musculació com a factor de la condició física tal com intervé en els llançaments
5.3 Mètodes i mitjans per al desenvolupament de la f. específica
5.4 Programació de l'entrenament.
5.4 Algunes reflexions sobre la pràctica d'entrenament.
Mòdul 3.1. Metodologia i programació de l'entrenament de la velocitat
Capítol 1. Rapidesa, acceleració i velocitat
1.2. Què són la Rapidesa, la Acceleració i la Velocitat?
1.3. Velocitat de reacció
1.4. Acceleració i velocitat màxima
1.5. Velocitat de joc i lluita
1.6. Preguntes de control d'assimilació
1.7. Bibliografia (recomanada)

Capítol 2. Bases teòriques de la producció i transmissió de l'energia en l'acció ràpida
2.1. Evolució històrica de descobriments científics sobre teixits promotors del moviment i de la conducta.
2.2. Producció de l'energia: pre-requisits neuromusculars.
2.3. Bioquímica del múscul
2.4. Utilització i transmissió de l'energia: força i velocitat
2.5. Aspectes biomecànics i paràmetres antropomètrics
2.6. Elasticitat. Capacitat d'estirament i de relaxació muscular
2.7. Conclusions de les relacions entre força i coordinació per produir velocitat
2.8. Efectes perniciosos sobre la velocitat, per un defectuós entrenament de la força i / o la flexibilitat
2.9. Preguntes de control d'assimilació
2.10 Bibliografia (recomanacions)

Capítol 3. Bases teòriques de la sensació, percepció i control de l'acció ràpida
3.1. Pre-requisits informacionals: sensació i percepció, operacions d'entrada i sortida
3.2. Control de l'Acció
3.3. Coordinació / tècnica
3.4. Contracció / relaxació
3.5. Recomanacions per a l'entrenament
3.6. Preguntes de control d'Assimilació
3.7. Bibliografia

Capítol 4. Altres aspectes relacionats amb l'eficàcia en la velocitat
4.1. Estat d'escalfament de la musculatura
4.2. la fatiga
4.3. Entrenament de velocitat i altitud
4.4. Nutrició en especialitats esportives que requereixen velocitat
4.5. Preguntes de control d'assimilació
4.6. Bibliografia

Capítol 5. Control i avaluació de les manifestacions de velocitat
5.1. Velocitat de reacció
5.2. Rapidesa segmentària i velocitat de desplaçament
5.3. Proves bàsiques per al control i avaluació de les manifestacions de força implicades en la velocitat de desplaçament global (sobre plataforma de contactes: ergojump, bosco systems o cinta mètrica) (inespecífiques)
5.4. Valoració funcional a través de proves inespecífiques, en laboratori
5.5. Recomanacions d'ús de test i proves
5.6. Preguntes de control d'assimilació
5.7. Bibliografia

Capítol 6. Programació i periodització
6.1. Introducció
6.2. Programar segons el temps
6.3. Programar segons la càrrega i la seva dinàmica
6.4. Preguntes de control d'assimilació
6.5. Bibliografia

Mòdul 3.2. flexibilitat
Capítol 1. Concepte i evolució
Capítol 2. Mètodes d'entrenament
Capítol 3. Aplicació a l'escola i en les edats infantils i juvenils
Capítol 4. Situacions pràctiques

Mòdul 4.1. Metodologia de l'entrenament per al desenvolupament de la resistència
Capítol 1. Fonaments bàsics de la resistència
1.1. La resistència com a capacitat condicional
1.2. Importància de la resistència en l'activitat esportiva
1.3. EL concepte de resistència
1.4. Càrrega d'entrenament i adaptació
1.5. Adaptació a la càrrega de resistència
1.6. Resum Bibliografia citada

Capítol 2. Identificació de la càrrega de resistència
2.1. Tipus de resistència en relació amb el volum de la musculatura implicada
2.2. Tipus de resistència en relació a la forma d'especificitat de la modalitat esportiva
2.3. Tipus de resistència en relació a la forma d'obtenció d'energia
2.4. Tipus de resistència en relació a la forma de treball de la musculatura esquelètica
2.5. Tipus de resistència en relació a la durada del treball 7
2.6. Tipus de resistència en relació a la forma d'intervenció amb altres capacitats condicionals
2.7. Tipus de resistència en relació a les capacitats biomotoras i els objectius fisiològics de l'entrenament de la resistència
2.8. Resum Bibliografia citada

Capítol 3. Estructura de la resistència de base
3.1. La resistència bàsica I
3.2. La resistència bàsica II
3.3. La resistència bàsica III
3.4. Resum Bibliografia citada

Capítol 4. Estructura de la resistència específica
4.1. La resistència de durada curta (RDC)
4.2. La resistència de durada mitjana (RMD)
4.3. La resistència de durada llarga I (RDL I)
4.4. La resistència de durada llarga II (RDL II)
4.5. La resistència de durada llarga III (RDL III)
4.6. La resistència de durada llarga IV (RDL IV)
4.7. Variacions dels diferents tipus de resistència especifica en funció de les modalitats esportives en l'alt rendiment
4.8. Resum Bibliografia citada
Capítol 5. Mètodes d'entrenament de la resistència
5.1. Mètodes utilitzats en l'entrenament de la resistència
5.2. Resum Bibliografia citada

Capítol 6. Entrenament dels diferents tipus de resistència
6.1. L'entrenament de la resistència bàsica
6.2. L'entrenament de la resistència específica
6.3. Resum Bibliografia citada

Capítol 7. Entrenament de la resistència en condicions especials
7.1. L'entrenament en alçada
7.2. L'entrenament amb resistències addicionals
7.3. Resum Bibliografia citada

Capítol 8. El control de la resistència
8.1. L'anàlisi de l'entrenament
8.2. L'anàlisi de la competició
8.3. El control de l'entrenament o de la càrrega a curt termini
8.3.1. Valoració de la intensitat de la càrrega
8.4. El control de l'entrenament a mig termini
8.5. Resum Bibliografia citada

Mòdul 4.2. Programació de l'entrenament de la resistència
Capítol 1. Components quantitatius i qualitatius de la càrrega d'entrenament de la resistència
1.1. Components quantitatius de la càrrega d'entrenament de resistència
1.2. Components qualitatius de la càrrega d'entrenament de resistència
1.3. Resum Bibliografia citada

Capítol 2. Classificació dels esports en relació amb la resistència
2.1. Tipus de resistència
2.2. Esports en els que la resistència és irrellevant per al rendiment
2.3. Esports en els quals la resistència suposa un factor complementari en el rendiment
2.4. Esports en els quals la resistència suposa un factor determinant de rendiment
2.5. Resum Bibliografia citada

Capítol 3. La programació de l'entrenament de la resistència
3.1. Models de programació per a esports de resistència
3.2. Resum Bibliografia citada

Capítol 4. Programació de la resistència per a esports explosius
4.1. Programació de l'entrenament de la resistència per a esports explosius
4.2. Resum Bibliografia citada

Capítol 5. Programació de la resistència per a esports intermitents
5.1. Programació de l'entrenament de la resistència per a esports intermitents
5.2. Aplicació dels models de programació per a l'entrenament de la resistència en esports intermitents
5.3. Resum Bibliografia citada
Capítol 6. Programació de la resistència per a esports cíclics
6.1. problemàtica actual
6.2. Programació de l'entrenament per a esports de resistència cíclics de durada molt curta (RDMC).
6.3. Programació de l'entrenament per a esports de resistència cíclics de durada curta (RDC).
6.4. Programació de l'entrenament per a esports de resistència cíclics de durada mitjana (RDM).
6.5. Programació de l'entrenament per a esports de resistència cíclics de durada llarga (RDL).
6.6. Resum Bibliografia citada

Mòdul 5. Nutrició - aspectes específics de la nutrició esportiva i ajudes ergogèniques
Capítol 1. Introducció i aspectes generals
1.1. Introducció
1.2. principis immediats
1.3. aigua
1.4. minerals
1.5. vitamines

Capítol 2. Metabolisme energètic i la seva relació amb la nutrició
2.1. Introducció al metabolisme energètic
2.1.1. Els fosfats d'alta energia.
2.2. Vies metabòliques principals
2.3. Metabolisme dels Hidrats de Carboni
2.4. Metabolisme dels lípids
2.5. Metabolisme de les proteïnes

Capítol 3. Anèmies nutricionals
3.1. Introducció i desenvolupament
3.2. ferro
3.3. àcid fòlic
3.4. Vitamina B12
3.5. Altres causes d'anèmies carencials
3.6. Canvis i adaptacions en el sistema hema- tològic de l'esportista
3.7. Diagnòstic d'anèmia
3.8. Tractament de l'anèmia.

Capítol 4. Ajudes nutricionals i energètiques
4.1. Ajudes mecàniques. Pèrdua de pes en el material i del pes corporal (anorèxia atlètica, bulímia, Vigorèxia, ...).
4.2. ajudes psicològiques
4.2.1. Aminoàcids ramificats (AAR) (BCAA).
4.3. ajudes farmacològiques
4.4. ajudes fisiològiques
4.5. Ajudes nutricionals.

 
Capítol 5.
5.1. RLO i patologies
5.2. Acció sobre els principis immediats
5.3. RLO i activitat
5.4. Aspectes claus. Antioxidants i exercici.

Mòdul 6. Psicologia - factors psicològics que influeixen en l'alt rendiment esportiu
Capítol 1. Origen i història de la psicologia esportiva
Capítol 2. Estratègies de preparació mental
Capítol 3. Personalitat
Capítol 4. La motivació en l'esport
Capítol 5. L'establiment d'objectius com a tècnica de motivació
Capítol 6. L'estrès o ansietat en la competició esportiva
Capítol 7. Relacions entre els individus d'un grup
Capítol 8. Influència dels factors externs en el rendiment
Capítol 9. L'entrenador i la seva imatge davant l'esportista

Annexos I i II. Procediments d'investigació en psicologia esportiva
Veure més

Destinataris

Esportistes amateur o fins i tot professionals que volen tenir millors i més amplis coneixements per millorar el seu rendiment esportiu.

Estudiants que no han aconseguit graduar-però necessiten una diplomatura i uns estudis que els permetin integrar-se com professionals.

Monitors de gimnàstica de manteniment, arts marcials, aeròbic, i fitness.

Esportistes o instructors d'elit que desitgin arribar a les més altes cotes d'efectivitat.

Veure més

Requisits 

Durada

Aquest curs proporciona 11 crèdits ECTS.

Titulació obtinguda

Un cop finalitzats i aprovats tots els exàmens del curs, d'acord a la valoració realitzada pel tutor o tutora assignat rebrà el corresponent Diploma, on s'acreditaran els coneixements adquirits així com la realització de les proves i el grau d'aprofitament de les mateixes.

Avantatges del curs

Tots els nostres cursos compten, a més dels materials d'estudi, amb Màster Classes, ponències, i webinars impartides per importants professionals vinculats a l'alta competició esportiva. Matriculant en aquest curs, podràs gaudir dels vídeos d'aquestes jornades a través de l'Aula Virtual, tant de les jornades celebrades en el passat, com les que anem organitzant cada any.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs Universitari d'Especialització en Preparació Física, Nutrició i Psicologia Esportiva

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs Universitari d'Especialització en Preparació Física, Nutrició i Psicologia Esportiva