Escola ISC

Preparació per als proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics

Escola ISC

Descripció

El centri prepara els proves d'accés a cicles formatius de Grau Superior que són uns exàmens lliures que és fan al mes de maig en una convocatòria única i aprovant-la permet a l'alumne accedir als Cicles Formatius de Grau Superior. Aquesta prova serveix per qualsevol Cicle Formatiu llevat dels proves dels ensenyaments artístic que també preparem al centri.Per accedir a l'un cicle formatiu de grau superior calç tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics o superar la prova d'accés corresponent. Per poder fer aquesta prova calç tenir com a mínim 19 anys (o 18, els personis que tenen un títol de tècnic o tècnica relacionat amb aquell al qual volen accedir.)Tenim molta experiència en aquestes proves, i els resultats ens avalin ( 96% d'aprovats) tenim material propi i fem proves mensuals per treballar en aquests resultats.Quan l'alumne ha aprovat, donis del centri els ajudem a buscar la seva orientació professional en diferents centris específics del seu perfil professional.

Veure més

Temari del curs

Proves d'acces a Cicles Formatius de Grau Superior (FP)
Per poder fer la prova d'accés a grau superior calç tenir complerts els 19 anys d'edat o complir-els durant l'any que és fa la prova. També la podin fer els personis que tenen 18 anys (o els compleixen durant l'any que és fa la proova) i han superat un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional del mateix grup d'itineraris.

La prova te dues parts:
- La part comuna, formada per dues blocs de dues hores cada un; en el primer s'han de fer els exercicis de llengua catalana i de llengua castellana, i en el segon, els exercicis de llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.
- La part específica, la part específica dura 3 hores. Segons el cicle a què és vol accedir, calç triar 2 matèries de l'opció A, l'opció B o l'opció C.

Proves d'acces a Cicles Formatius de Grau Superior d'arts plàstiques i disseny
Els personis que volen accedir un cicle de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny però no tenen el títol de batxillerat (o d'estudis equivalents) han de superar la part comuna i la part específica de la prova.
Per poder fer la prova, aquestes personis han d'haver complert els 19 anys o complir-els l'any que és fa la prova o tenir complerts els 18 anys i un títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o de formació professional d'una família equivalent.

Els personis que tenen el títol de batxillerat (o un títol equivalent) només han de fer la part específica.


La prova te dues parts:
- La part comuna consta de quatre exercicis que és corresponen als matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (alemanya, anglesa o francesa) i a una quarta a escollir entre història o matemàtiques.
- La part específica consta dues exercicis dels dues matèries de la modalitat d'arts que l'aspirant pot triar entre dibuix artístic, dibuix tècnic, imatge i volum.Veure més

Destinataris

Accès a Cicles Formatius de grau superior i artístics

Durada

Any acadèmic

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Preparació per als proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Preparació per als proves d'accès a Cicles formatius de grau superior i artístics