Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma

Cicle formatiu de grau superior
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Les persones amb aquest perfil professional exerceixen la seva activitat en entitats públiques o privades, exercint el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques multiplataforma en diversos àmbits: gestió empresarial i de negoci, relacions amb clients, educació, oci, dispositius mòbils i entreteniment, entre altres.

Temari

 • Sistemes informàtics i xarxes locals 
 • Bases de dades: disseny i gestió 
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació 
 • Entorns de desenvolupament 
 • Accés a dades 
 • Desenvolupament d'interfícies 
 • Programació multimèdia i dispositius mòbils
 • Programació de serveis i processos 
 • Sistemes de gestió empresarial 
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora

Objectius

 • Configurar i explotar sistemes informàtics.
 • Gestionar entorns de desenvolupament adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desenvolupament i desplegament d'aplicacions.
 • Desenvolupar aplicacions multiplataforma amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, llibreries i eines adequats a les especificacions.
 • Desenvolupar aplicacions per a telèfons, PDA i altres dispositius mòbils emprant tècniques i entorns de desenvolupament específics.
 • Participar en la implantació de sistemes ERP-CRM avaluant la utilitat de cadascun dels seus mòduls.

Perspectives laborals

Desenvolupador aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci. Desenvolupador aplicacions de propòsit general. Desenvolupador aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.
Campus i seus: Implika Barcelona
Implika Barcelona
Gran Via de Les Corts Catalanes, Nº 583 08011 Barcelona
Cursos més populars
X