Implika Barcelona

Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Implika Barcelona

Descripció

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d'altri com pròpia, exercint el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet).

Temari del curs

  • Programador / programadora Web.
  • Programador / programadora Multimèdia.
  • Desenvolupador / desenvolupadora d'aplicacions en entorns Web.

Competències per a les que et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de:

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establerts.
Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desplegament d'aplicacions web.
Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.
Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques.

Objectius

Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Perspectives laborals

Desenvolupador aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
Desenvolupador aplicacions de propòsit general.
Desenvolupador aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web