Implika Barcelona

Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Implika Barcelona

Descripció

Aquest professional exerceix la seva activitat en empreses o entitats públiques o privades tant per compte d'altri com pròpia, exercint el seu treball en l'àrea de desenvolupament d'aplicacions informàtiques relacionades amb entorns Web (intranet, extranet i internet).

Temari del curs

  • Programador / programadora Web.
  • Programador / programadora Multimèdia.
  • Desenvolupador / desenvolupadora d'aplicacions en entorns Web.

Competències per a les que et prepara el curs

Aquest professional serà capaç de:

Configurar i explotar sistemes informàtics, adaptant la configuració lògica del sistema segons les necessitats d'ús i els criteris establerts.
Aplicar tècniques i procediments relacionats amb la seguretat en sistemes, serveis i aplicacions, complint el pla de seguretat.
Gestionar servidors d'aplicacions adaptant la seva configuració en cada cas per a permetre el desplegament d'aplicacions web.
Gestionar bases de dades, interpretant el seu disseny lògic i verificant integritat, consistència, seguretat i accessibilitat de les dades.
Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapatge adequats a les especificacions.
Integrar continguts en la lògica d'una aplicació web, desenvolupant components d'accés a dades adequades a les especificacions.
Desenvolupar interfícies en aplicacions web d'acord amb un manual d'estil, utilitzant llenguatges de marques.

Objectius

Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l'accés a les dades de forma segura i complint els criteris d'accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Perspectives laborals

Desenvolupador aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial i de negoci.
Desenvolupador aplicacions de propòsit general.
Desenvolupador aplicacions en l'àmbit de l'entreteniment i la informàtica mòbil

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs preparatori per a les proves lliures de Cicle Formatiu de Tècnic Superior en Desenvolupament d'Aplicacions Web