Implika Barcelona

Curs de FP de Tècnic en Secretariat

Implika Barcelona

Cicle formatiu de grau superior
Presencial

Descripció

Aprendràs a organitzar, supervisar i gestionar treballs de secretariat realitzant tasques de comunicació interna i externa de l'empresa, elaboració de documents i presentacions per a la direcció de la mateixa, i controlant l'arxiu tant en suport convencional com informàtic.

Temari del curs

Comunicació i relacions professionals
• La comunicació
• La comunicació a l'empresa
• La comunicació verbal i no verbal
• El protocol
• Les comunicacions urgents
• La comunicació telefònica
• Documents bàsics en l'empresa privada
• Documents administratius en l'administració
• El correu i la carta
• La carta comercial
• Documents mercantils
• Documents bàsics en els sectors de producció
• La telemàtica i la ofimàtica

Gestió de dades. Elaboració de documents i informes
Gestió de Dades
• L'arxiu
• Sistemes operatius. Windows XP Professional
• Sistema operatiu Linux
• Xarxes locals. Intranet i Extranet
• Internet
• Bases de dades

Elaboració D'Documents I Informes
• Processadors de text
• Fulls de càlcul
• Aplicacions per a realitzar presentacions
• Integració entre les aplicacions d'Office XP
• Operatòria de teclats

Organització del servei i treballs de secretariat
• L'empresa i la seva organització
• Funcions del servei de secretariat
• Organització del treball de secretariat
• Organització d'esdeveniments
• Organització de viatges nacionals i internacionals
• La direcció i el lideratge de l'empresa
• Conducció i direcció d'equips de treball
• La motivació en el món del treball

Elements del dret
El Dret I La Societat
• Necessitat del Dret. Fonts i àmbit d'aplicació

El Dret Civil Patrimonial
• Principals contractes civils
• Els drets reals i el registre de la propietat

L'Empresa I El Empresari En El Dret Mercantil
• El dret mercantil. l'empresa, la societat i el tràfic mercantil
• Els títols valors
• Tipologia mercantil de les empreses
• Contractes mercantils. crisi empresarials

Incidència De Les Obligacions Fiscals En L'Empresa
• L'activitat financera de l'estat
• Obligació de contribuir: els impostos

El Procediment De Actuació Davant l'administrador. contractació Administrativa
• L'administració i els seus actes. El procediment administratiu
• La contractació administrativa

Formació i orientació laboral
• El Dret del treball
• El contracte de treball
• Modalitats de la contractació laboral
• La jornada laboral i la seva retribució
• La nòmina. Càlcul de supòsits pràctics
• Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
• El sistema de la Seguretat Social
• Incapacitat temporal i desocupació
• Participació dels treballadors en l'empresa
• La recerca de feina
• La selecció de personal
• El treball per compte propi. L'accés a la funció pública
• Salut laboral
• Factors de risc derivats del medi ambient de treball
• Riscos per les condicions de seguretat i la càrrega de treball
• El control del risc laboral
• Mesures d'emergència i primers auxilis
• Principis d'economia
• L'empresa i la seva organització
• El patrimoni i la comptabilitat de l'empresa.
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + pràctiques en empresa.

Objectius

Gestionar les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, en llengua pròpia i / o estrangera

Organitzar, supervisar i realitzar treballs de secretariat

Organitzar, mantenir i controlar l'arxiu en suport convencional i informàtic

Elaborar i presentar documents de treball, integrant dades, textos i gràfics

Titulació obtinguda

Títol propi: a partir de 160 hores després de la superació de la formació teòrica. Títol oficial: a partir de 420 hores després de la superació de les proves lliures.

Perspectives laborals

Assistent i ajuda directa per a l'òrgan de direcció i / o gestió, amb el màxim nivell d'autonomia que el lloc exigeixi El seu camp d'activitat és molt ampli, ja que afecta tant a l'empresa privada com als despatxos professionals Les seves funcions variaran segons el tipus de centre de treball i el nivell d'òrgan de gestió a què aquest professional estigui adscrit.

Promocions

Ajudes de fins al 25%.
Facilitats de pagament i ajudes disponibles.

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de FP de Tècnic en Secretariat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de FP de Tècnic en Secretariat