Implika Barcelona

Curs de FP de Tècnic en Secretariat

Implika Barcelona

Descripció

Aprendràs a organitzar, supervisar i gestionar treballs de secretariat realitzant tasques de comunicació interna i externa de l'empresa, elaboració de documents i presentacions per a la direcció de la mateixa, i controlant l'arxiu tant en suport convencional com informàtic.

Temari del curs

Comunicació i relacions professionals
• La comunicació
• La comunicació a l'empresa
• La comunicació verbal i no verbal
• El protocol
• Les comunicacions urgents
• La comunicació telefònica
• Documents bàsics en l'empresa privada
• Documents administratius en l'administració
• El correu i la carta
• La carta comercial
• Documents mercantils
• Documents bàsics en els sectors de producció
• La telemàtica i la ofimàtica

Gestió de dades. Elaboració de documents i informes
Gestió de Dades
• L'arxiu
• Sistemes operatius. Windows XP Professional
• Sistema operatiu Linux
• Xarxes locals. Intranet i Extranet
• Internet
• Bases de dades

Elaboració D'Documents I Informes
• Processadors de text
• Fulls de càlcul
• Aplicacions per a realitzar presentacions
• Integració entre les aplicacions d'Office XP
• Operatòria de teclats

Organització del servei i treballs de secretariat
• L'empresa i la seva organització
• Funcions del servei de secretariat
• Organització del treball de secretariat
• Organització d'esdeveniments
• Organització de viatges nacionals i internacionals
• La direcció i el lideratge de l'empresa
• Conducció i direcció d'equips de treball
• La motivació en el món del treball

Elements del dret
El Dret I La Societat
• Necessitat del Dret. Fonts i àmbit d'aplicació

El Dret Civil Patrimonial
• Principals contractes civils
• Els drets reals i el registre de la propietat

L'Empresa I El Empresari En El Dret Mercantil
• El dret mercantil. l'empresa, la societat i el tràfic mercantil
• Els títols valors
• Tipologia mercantil de les empreses
• Contractes mercantils. crisi empresarials

Incidència De Les Obligacions Fiscals En L'Empresa
• L'activitat financera de l'estat
• Obligació de contribuir: els impostos

El Procediment De Actuació Davant l'administrador. contractació Administrativa
• L'administració i els seus actes. El procediment administratiu
• La contractació administrativa

Formació i orientació laboral
• El Dret del treball
• El contracte de treball
• Modalitats de la contractació laboral
• La jornada laboral i la seva retribució
• La nòmina. Càlcul de supòsits pràctics
• Modificació, suspensió i extinció del contracte de treball
• El sistema de la Seguretat Social
• Incapacitat temporal i desocupació
• Participació dels treballadors en l'empresa
• La recerca de feina
• La selecció de personal
• El treball per compte propi. L'accés a la funció pública
• Salut laboral
• Factors de risc derivats del medi ambient de treball
• Riscos per les condicions de seguretat i la càrrega de treball
• El control del risc laboral
• Mesures d'emergència i primers auxilis
• Principis d'economia
• L'empresa i la seva organització
• El patrimoni i la comptabilitat de l'empresa.
Veure més

Metodologia

Formació teòrica + pràctiques en empresa.

Objectius

Gestionar les comunicacions internes i externes, tant orals com escrites, en llengua pròpia i / o estrangera

Organitzar, supervisar i realitzar treballs de secretariat

Organitzar, mantenir i controlar l'arxiu en suport convencional i informàtic

Elaborar i presentar documents de treball, integrant dades, textos i gràfics

Titulació obtinguda

Títol propi: a partir de 160 hores després de la superació de la formació teòrica. Títol oficial: a partir de 420 hores després de la superació de les proves lliures.

Perspectives laborals

Assistent i ajuda directa per a l'òrgan de direcció i / o gestió, amb el màxim nivell d'autonomia que el lloc exigeixi El seu camp d'activitat és molt ampli, ja que afecta tant a l'empresa privada com als despatxos professionals Les seves funcions variaran segons el tipus de centre de treball i el nivell d'òrgan de gestió a què aquest professional estigui adscrit.

Promocions

Beques de fins al 25%

Curs d'anglès gratuït

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de FP de Tècnic en Secretariat

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb i del Centre relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de FP de Tècnic en Secretariat