BCN Plaza Formación

Curs preparatori per obtenir el títol oficial d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

BCN Plaza Formación

Cicle formatiu de grau mitjà
Semi-presencial
 • Barcelona
1.433,99 €

Descripció


Sistema normatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures. Aquests estudis et capaciten per tenir cura de persones en situació de dependència, ajuda a domicili, assistent personal, auxiliar d'educació especial, operador de teleassistència.


Temari del curs

 • Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
 • Destreses socials
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Atenció i suport psicosocial
 • Suport a la comunicació
 • Suport domiciliari
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Teleassistència
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
Veure més

Requisits

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.
Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).
Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8.
Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Perspectives laborals

Cuidador de persones en situació de dependència en institucions i / o domicilis.

Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions.

Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat.

Auxiliar d'ajuda a domicili.

Assistent d'atenció domiciliària.

Treballador familiar.

Auxiliar d'educació especial.

Assistent personal.

Teleoperador de teleassistència.

Preu

1.433,99 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Curs preparatori per obtenir el títol oficial d'Atenció a Persones en Situació de Dependència