Curs preparatori per obtenir el títol oficial d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Cicle formatiu de grau mitjà
Semi-presencial
1433 €

Descripció

Sistema normatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures. Aquests estudis et capaciten per tenir cura de persones en situació de dependència, ajuda a domicili, assistent personal, auxiliar d'educació especial, operador de teleassistència.

Temari

 • Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència
 • Destreses socials
 • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència
 • Atenció i suport psicosocial
 • Suport a la comunicació
 • Suport domiciliari
 • Atenció sanitària
 • Atenció higiènica
 • Teleassistència
 • Primers auxilis
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Anglès tècnic
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball

Requisits

Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria. Haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà. Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar. Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP). Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8. Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior. Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Perspectives laborals

Cuidador de persones en situació de dependència en institucions i / o domicilis. Governant i subgovernant de persones en situació de dependència en institucions. Auxiliar responsable de planta de residències de persones grans i persones amb discapacitat. Auxiliar d'ajuda a domicili. Assistent d'atenció domiciliària. Treballador familiar. Auxiliar d'educació especial. Assistent personal. Teleoperador de teleassistència.
Curs preparatori per obtenir el títol oficial d'Atenció a Persones en Situació de Dependència
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X