Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Integrador social

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Sistema normatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per ser treballador familiar, auxiliar de tutela, monitor de persones amb discapacitat, mediador intercultural.

Temari

 • Context de la intervenció social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Atenció a les unitats de convivència.
 • Mediació comunitària.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Promoció de l'autonomia personal.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Primers auxilis.
 • Habilitats socials.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d'integració social.
 • Formació en centres de treball.

Requisits

Tenir el títol de batxillerat. Tenir el títol de tècnic superior o especialista. Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental. Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari. Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent. Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys. Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits mencionats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle a què volen accedir.

Perspectives laborals

Tècnic / a de programes de prevenció i inserció social Educador / a d'equipaments residencials de tipus diversos Treballador / a familiar Auxiliar de tutela Tècnic / a d'integració social Educador / a d'educació especial Monitor / a de persones amb discapacitat Tècnic / a de mobilitat bàsica Mediador / a ocupacional i / o laboral mediador / a comunitari / a mediador / a intercultural Tècnic / a en ocupació amb suport Tècnic / a d'acompanyament laboral Monitor / a de rehabilitació psicosocial

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona
Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Integrador social
Institut Central Formació
Campus i seus: Institut Central Formació
Acceso Europa
Gran Via Carles III 61 1º 2ª 08028 Barcelona
Cursos més populars
X