BCN Plaza Formación

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Integrador social

BCN Plaza Formación

Cicle formatiu de grau superior
Presencial | Semi-presencial
 • Barcelona
consultar preu

Descripció


Sistema normatiu dinàmic i eficaç. Et preparem per a les proves lliures oficials. Aquests estudis et capaciten per ser treballador familiar, auxiliar de tutela, monitor de persones amb discapacitat, mediador intercultural.


Temari del curs

 • Context de la intervenció social.
 • Inserció sociolaboral.
 • Atenció a les unitats de convivència.
 • Mediació comunitària.
 • Suport a la intervenció educativa.
 • Promoció de l'autonomia personal.
 • Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació.
 • Metodologia de la intervenció social.
 • Primers auxilis.
 • Habilitats socials.
 • Formació i orientació laboral.
 • Empresa i iniciativa emprenedora.
 • Projecte d'integració social.
 • Formació en centres de treball.
Veure més

Requisits

Tenir el títol de batxillerat.
Tenir el títol de tècnic superior o especialista.
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
Tenir qualsevol titulació universitària o equivalent.
Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
Les persones que no compleixen cap d'aquests requisits mencionats han de superar una prova d'accés. Per presentar cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es realitza la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic relacionat amb el cicle a què volen accedir.

Lloc on s'imparteix el curs

Barcelona

Perspectives laborals

Tècnic / a de programes de prevenció i inserció social

Educador / a d'equipaments residencials de tipus diversos

Treballador / a familiar

Auxiliar de tutela

Tècnic / a d'integració social

Educador / a d'educació especial

Monitor / a de persones amb discapacitat

Tècnic / a de mobilitat bàsica

Mediador / a ocupacional i / o laboral

mediador / a comunitari / a

mediador / a intercultural

Tècnic / a en ocupació amb suport

Tècnic / a d'acompanyament laboral

Monitor / a de rehabilitació psicosocial

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Integrador social

Curs preparatori per obtenir el títol oficial de Tècnic Superior en Integrador social