Cicle formatiu de grau superior Prevenció de riscos professionals

Cicle formatiu de grau superior
Oficial / homologat
Presencial
2000 hores
Consulteu el preu

Descripció

Aquest tècnic exercirà la seva activitat en qualsevol sector a l'àrea de prevenció de riscos lligada directament al procés de producció de béns i serveis, tant en grans com en mitjanes o petites empreses de caràcter públic o privat.

Temari

Mòduls
  •      Gestió de la prevenció
  •      Riscos derivats de les condicions de seguretat
  •      Riscos físics ambientals
  •      Riscos químics i biològics ambientals
  •      Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball
  •      emergències
  •      Relacions en l'àmbit de treball
  •      Formació i orientació laboral
  •      Formació en centres de treball
  •      síntesi

Competències per a les quals et prepara el curs

Gestionar la prevenció de riscs en el procés de producció de bens i serveis. Avaluar i controlar els riscs derivats de les condicions de seguretat. Avaluar i controlar els riscs derivats de l?ambient de treball. Identificar els perills deguts als agents químics, físics i biològics presents en l?activitat. Avaluar i controlar els riscs derivats de l?organització i de la càrrega de treball. Actuar en situacions de emergència.

Requisits

Haver obtingut el certificat de la ESO.

Durada

2 anys

Titulació obtinguda

tècnic en Prevenció de riscos professionals

Pràctiques

Formació en centres de treball: 390 hores.

Perspectives laborals

Treballs amb exposició a radiacions ionitzants, a agents tòxics, mutàgens o tòxics per a la reproducció i a agents biològics Activitats industrials amb productes químics d'alt risc. Activitats industrials d'immersió en aigua. Fabricació, manipulació i utilització d'explosius i articles pirotècnics. Mineria i sondeigs terrestres i marítims. Obres de construcció, excavació, moviments de terra i túnels. Indústria siderúrgica i construcció naval. Producció de gasos comprimits, liquats o dissolts, o utilització significativa dels mateixos. Treballs que produeixin concentracions elevades de pols silícic Treballs amb riscs elèctrics en alta tensió.

Promocions

Les persones que en el curs anterior hagin obtingut una beca o ajut a l'estudi del Ministeri, Cultura i Esport.

Horari

Tarda
Cicle formatiu de grau superior Prevenció de riscos professionals
IES Escola del Treball
Campus i seus: IES Escola del Treball
IES Escola del Treball
Comte d'Urgell, 187 08036 Barcelona
Cursos més populars
X