Primers auxilis per a vetlladors/es

Descripció

En aquesta acció formativa s'ofereixen coneixements, tècniques i habilitats per saber com actuar en cas de situacions de primers auxilis en les diferents etapes de la vida d'una persona, i en diverses situacions.

Objectius principals:
  •  Adquirir competències bàsiques d'atenció sanitària davant situacions potencialment greus.
  • Saber identificar les situacions d'urgència.
  • Saber què s'ha de fer i què no s'ha de fer en les actuacions de primers auxilis.

Temari

  • Concepte de salut
  • Prevenció d'accidents en diferents medis
  • Fitxa mèdica i farmaciola
  • Primers auxilis

Destinataris

Educadors/es, monitors/es i altre personal que tingui interès en assolir unes nocions bàsiques sobre aquest tema.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d?exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Data Inici: 30 de gener de 2016 Data fi: 30 de gener de 2016

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Carolines, 10 08012 Barcelona
Primers auxilis per a vetlladors/es
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X