FUNDESOC

PRL PER OPERADORS DE EQUIPS MANUALS

FUNDESOC

Curs
Presencial
20 Hores
  • L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Descripció

OBJECTIU GENERAL

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre el funcionament dels equips de treball manuals més utilitzats en la construcció així com sobre els riscos inherents als mateixos, la seva utilització i les tècniques preventives específiques d'aplicació.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

- Identificar quins equips de treball, components i tasques s'inclouen en el concepte d'operació amb equips manuals.

- Assimilar la importància del manual d'instruccions del fabricant de l'equip, així com de l'autorització per a la utilització d'aquest.

- Reconèixer els riscos específics inherents al propi equip de treball ia la seva utilització així com conèixer les tècniques preventives específiques d'aplicació.

- Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball, del seu entorn i de l'emplaçament de l'equip així com a planificar les tasques des d'un punt de vista preventiu.

- Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d'actuació.

- Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.

- Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l'aplicació de la prevenció en la seva unitat d'obra.

- Conèixer el marc normatiu general i específic d'aplicació. *
Veure més

Temari del curs

UNITAT DIDÀCTICA 1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
1.1. Tipus d'equips. T rossejadora, talladora de taula (fusta i material ceràmic), radial, guillotina, polidora, martell pneumàtic, etc. 1.2. Procediments de treball.

UNITAT DIDÀCTICA 2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
2.1. Aplicació del pla de seguretat i salut en l'ús de l'equip de treball concret. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
2.2. Proteccions col · lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
2.3. Proteccions individuals (col · locació, usos i obligacions i manteniment).
2.4. Formació específica de l'operador. Autorització d'ús.
2.5. Senyalització.
2.6. Connexions elèctriques o mecàniques.

UNITAT DIDÀCTICA 3. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
3.1. Útils de l'equip de treball.
3.2. Manteniment i verificacions, manual del fabricant, característiques dels principals elements, dispositius de seguretat, documentació, sistemes d'elevació, etc.

UNITAT DIDÀCTICA 4. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE
TREBALL I EL SEU ENTORN.
4.1. Riscos i mesures preventives necessàries.
4.2. Coneixement de l'entorn del lloc de treball (ubicació de apilaments i material de rebuig) Planificació de les tasques des d'un punt de vista preventiu.
4.3. Implantació en el lloc de treball (prevenció de caigudes de persones a diferent nivell, danys a tercers, etc.

UNITAT DIDÀCTICA 5. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS.
5.1. Activitats simultànies o successives.
5.2. Ventilació del lloc de treball. Soroll.
5.3. Senyalització i trànsit.

UNITAT DIDÀCTICA 6. DRETS I OBLIGACIONS.
6.1. Marc normatiu general i específic
6.2. Organització de la prevenció.
6.3. Foment de la presa de consciència sobre la importància de involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
6.4. Participació, informació, consulta i propostes.
Veure més

Competències per a les que et prepara el curs

- Identificar quins equips de treball, components i tasques s'inclouen en el concepte d'operació amb equips manuals.
- Assimilar la importància del manual d'instruccions del fabricant de l'equip, aix

Destinataris

Aquesta acció formativa va dirigida a treballadors ocupats i desocupats que, o bé desenvolupen la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses pertanyents al sector de la Construcció i amb aplicació d'aquest conveni col · lectiu, o bé desitgen realitzar una formació que els permeti l'accés a les mateixes.

Idiomes en què s'imparteix

català castellà

Subvencionat


Preu

Treballadors del sector de la construcció en règim general, autònoms i persones en situació atur ..

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

PRL PER OPERADORS DE EQUIPS MANUALS

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

PRL PER OPERADORS DE EQUIPS MANUALS