IESPORT

Programa Tècnic en Comunicació i Periodisme Esportiu

IESPORT

Curs
On-line
9 Mesos
consultar preu

Descripció


Aquest Programa té com a objectiu formar professionals en l'àmbit de la comunicació i del periodisme en el terreny esportiu. Aquelles persones que aspirin a desenvolupar la seva carrera en el camp de la comunicació i desitgin orientar-la cap a l'entorn de l'esport trobaran en aquest programa la base adequada per emprendre un camí d'èxit. L'objectiu d'aquest programa és formar comunicadors amants dels esports que vulguin combinar la seva afició amb la professió periodística. La comunicació esportiva és un model de comunicació únic i diferent a la resta, per la qual cosa es necessita conèixer i dominar les tècniques de comunicació pròpies.



El Programa comprèn formació genèrica al voltant del món de la comunicació, abordant els diferents mitjans: premsa escrita, ràdio, televisió o Internet, i concreta la seva aplicació en l'àmbit esportiu. Aspectes històrics, legals, ètics ... són presents en aquest curs on es tracen les línies mestres d'actuació d'un professional de la comunicació esportiva. Els consells tècnics també són presents en el temari d'aquest Programa, a fi de dotar l'alumne del 'know how' imprescindible per desenvolupar de manera òptima la seva tasca.



El programa pretén dotar l'alumne de les eines periodístiques apropiades per poder desenvolupar la carrera de comunicador esportiu en els diferents mitjans de comunicació, però ha de quedar clar que es tracta d'una visió generalista. L'alumne aprendrà a liderar la comunicació d'una organització amb credibilitat i experiència, això és la comunicació corporativa, gestionar una campanya depublicidad i màrqueting i a construir una marca o imatge de qualitat dins de la indústria de l'esport.

En aquest sentit, el públic objectiu és tot aquell afí a l'esport i vinculat a entitats esportives que necessiten del món de la comunicació i del periodisme per desenvolupar la seva feina, i que, per raons diverses, s'han vist obligades a assumir el paper de portaveu de les mateixes sense disposar de la formació adecuada.El perfil també el componen ex esportistes que volen aprofitar la seva experiència i orientar-la cap a l'àmbit de la comunicació. Aquest curs resulta idoni, igualment, per a graduats i llicenciats en periodisme que busquin especialitzar-se en el terreny esportiu i desitgin orientar la carrera cap a aquesta especialitat.



Possibilitat d'obtenció de beca en tots els nostres centres



Veure més

Temari del curs

El temari està estructurat en mòduls. Cada mòdul agrupa una àrea temàtica diferenciada i es divideix en Unitats Didàctiques (UD) que s'identifiquen per números. Cada unitat didàctica es compon de diversos epígrafs.
  
Mòdul A. La formació del periodista.
Mòdul B. Tècniques professionals.
Mòdul C. Els mitjans.
Mòdul D. Ètica professional.
Mòdul I. Normativa i estructura esportives.
Mòdul F. Fair play i veracitat.
Mòdul G. Casos pràctics multimèdia.
Veure més

Destinataris

El programa està orientat a aquelles persones que vulguin desenvolupar la seva carrera professional en l'àmbit de la comunicació aplicada al terreny esportiu.

Titulació obtinguda

Tècnic en Comunicació i Periodisme Esportiu.

Perspectives laborals

Qualsevol lloc dintre de l'àrea de comunicació d'una entitat o associació esportiva. Responsable de la comunicació corporativa d'una entitat esportiva. Responsable de revista i de mitjans de comunicació d'una entitat esportiva. Departaments de comunicació i publicitat de mitjans de comunicació, ràdio, televisió, diaris, revistes, etc. Departaments de màrqueting, publicitat i gestió de marques. Gabinets de comunicació d'empreses i institucions. Departaments de responsabilitat social corporatius. Agències de publicitat. Departaments de relacions públiques. Mitjans de comunicació: ràdio, televisió, diaris, revistes. Director de continguts de productores audiovisuals.

Promocions

Possibilitat d'obtenció de beca en tots els nostres centres

Preu

Preu a consultar

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa Tècnic en Comunicació i Periodisme Esportiu

També et recomanem aquests cursos

Programa Tècnic en Comunicació i Periodisme Esportiu