IESPORT

Programa MBA SPORT MANAGEMENT

IESPORT

Màster
On-line
18 Mesos
consultar preu

Descripció

modalitat:

On-line

lloc:

Espanya

preu:

consultar

Durada Curs MBA SPORT MANAGEMENT

18 mesosDescripció MBA SPORT MANAGEMENT

El MBA SPORT MANAGEMENT, té com a objectiu la formació avançada i especialitzada de l'alumne, afegint a més una perspectiva estratègica en l'organització d'esdeveniments d'una entitat esportiva.TÍTOL DEL CURS

El títol obtingut en finalitzar el curs és MBA SPORT MANAGEMENT, i està homologat per ANDED - Associació Nacional de Directors d'Entitats Esportives.objectius

El nostre MBA Sport Management et prepara per dirigir l'entitat esportiva en totes les àrees i en tots els seus nivells directius, inclosa la realització d'esdeveniments esportius. Els objectius del curs són tant desenvolupar un coneixement profund de gestió, lideratge, planificació i control de l'organització esportiva, com contribuir a la formació de líders amb les competències necessàries per optar als diferents llocs directius demandats pel sector.
Veure més

Temari del curs

El temari està estructurat en mòduls. Cada mòdul agrupa una àrea temàtica diferenciada i es divideix en Unitats Didàctiques (UD) que s'identifiquen per números. Cada Unitat Didàctica es compon de diversos epígrafs.

TEMARI DEL CURS
Formació 1r Cicle. DIRECCIÓ D'ENTITATS ESPORTIVES
MÒDUL A. ANÀLISI DE L'ENTORN DE L'ACTIVITAT ESPORTIVA
UD A1: Introducció.
UD A2: Entitats esportives.
UD A3: Organització internacional de l'esport.
APÈNDIX I: Esport escolar i universitari.
APÈNDIX II: Esport Federatiu.
Esport per al desenvolupament i la pau per UNICEF.

MÒDUL B. DESENVOLUPAMENT D'UNA ENTITAT ESPORTIVA
UD B1: Introducció.
UD B2: Clubs esportius.
UD B3: Transformació de clubs en S.A.D.
UD B4: Federacions esportives i lligues professionals.
UD B5: Els estatuts i les seves modalitats.
UD B6: Òrgans de govern.
APÈNDIX I: Estatuts d'un club esportiu bàsic.
APÈNDIX II: Classificació autonòmica de clubs.
APÈNDIX III: La Gestió de recursos i l'elaboració del pressupost ¬ lloc d'una entitat esportiva.

MÒDUL C. L'ORGANITZACIÓ I DIRECCIÓ D'UNA ENTITAT ESPORTIVA
UD C1: L'entitat esportiva com a organització.
UD C2: Activitats esportives i socials. Aspectes generals.
UD C3: Esports col · lectius de competició.
UD C4: Esports individuals de competició.
UD C5: Modalitats esportives aquàtiques i nàutiques.
UD C6: Esports d'Hivern.
UD C7: Atletisme i ciclisme.
UD C8: Activitats gimnàstiques i de lluita.
UD C9: Esports de motor.
UD C10: Altres activitats esportives i socials.
UD C11: La funció del director.
UD C12: Gestió de personal i recursos humans.

MÒDUL D. PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I CONTROL D'UNA ENTITAT ESPORTIVA
UD D1: Planificació, gestió i control pressupostari.
UD D2: Gestió i direcció financera.
UD D3: Auditoria esportiva.
UD D4: Gestió d'una instal · lació esportiva (Les instal · lacions esportives).
UD D5: Gestió d'una instal · lació esportiva (La sala d'actes).
UD D6: Gestió d'una instal · lació esportiva (L'oficina de direcció ¬ ció i administració o secretaria).
UD D7: Gestió d'una instal · lació esportiva (Pla gestor).
UD D8: Gestió d'una instal · lació esportiva (Restaurant i cafeteria).
UD D9: Gestió d'una instal · lació esportiva (La responsabilitat civil).
UD D10: La qualitat de les associacions esportives.
ANNEX I: Llei Orgànica 7 / 2006, de protecció de la salut i lluita contra el dopatge en l'esport.

MÒDUL I. DRET I CONTRACTACIÓ ESPORTIVA
UD E1: Conceptes bàsics.
UD E2: Contractes i convenis.
UD E3: Personal empleat.
UD E4: Seguretat i higiene en el treball.
UD E5: Liquidacions a la seguretat social.

MÒDUL F. DRET TRIBUTARI
UD F1: Fiscalitat de l'empresa esportiva. Principis generals.
UD F2: Fiscalitat de l'empresa esportiva. Algunes singularitats.Formació 1r Cicle. DIRECCIÓ I ORGANITZACIÓ D'ESDEVENIMENTS ESPORTIUS
MÒDUL A. L'ORGANITZADOR
UD A1: Característiques i habilitats d'un director d'esdeveniments esportius.
UD A2: Esdeveniments esportius: les seves característiques.
UD A3: L'entorn de les entitats esportives i la xarxa de relacions entre els diferents actors
esportius.
UD A4: La capacitat de cooperació com a base imprescindible en l'organització d'un esdeveniment
esportiu.

MÒDUL B. L'ORGANITZACIÓ
UD B1: Què és un esdeveniment esportiu? Què és organitzar?
UD B2: Elements de l'organització.
UD B3: Subjectes de l'organització esportiva.
UD B4: Vinculacions de l'organització esportiva.
UD B5: Com organitzar un esdeveniment esportiu.
UD B6: Amb quina finalitat es realitza un esdeveniment esportiu.
UD B7: Capacitat de desenvolupament de l'esdeveniment esportiu.
UD B8: Motivació, presa de decisions i resolució de problemes.

MÒDUL C. LES FEDERACIONS
UD C1: El perquè de les federacions.
UD C2: Estructura de les federacions.
UD C3: Estructura de l'esport de competició.
UD C4: Finançament de l'esport de competició.
UD C5: Club federat.
UD C6: Llicència federativa.
UD C7: Despeses federatius.
UD C8: Inscripció d'un club a la competició.
UD C9: Disciplina esportiva.
UD C10: Comitè de disciplina esportiva.
UD C11: Comitè de competició.

MÒDUL D. LA LEGALITAT
UD D1: Legislació sobre esport, l'assessorament legal, gestors, advocats.
UD D2: Què és un club.
UD D3: La creació i constitució d'un club esportiu.
UD D4: L'organització de documents, arxius, comptabilitat.
UD D5: Tipus de contractes.

MÒDUL I. L'ECONOMIA
UD E1: Pla financer de l'esdeveniment esportiu.
UD E2: Planificació de recursos.
UD E3: La normativa fiscal subjecta als esdeveniments esportius.
UD E4: Els requisits legals per a la realització d'esdeveniments esportius.
UD E5: El finançament de les entitats esportives.

MÒDUL F. EL MÀRQUETING
UD F1: Concepte de màrqueting.
UD F2: Organigrama de l'àrea de màrqueting.
UD F3: Els mitjans de comunicació.
UD F4: Estudi de la comercialització.

MÒDUL G. EQUIPAMENTS I LOGÍSTICA

MÒDUL H. LA SEGURETAT, RISCOS I HIGIENE
UD H1: La seguretat en un esdeveniment esportiu.
UD H2: Principals causes d'accidents.
UD H3: La seguretat segons el tipus de disciplina esportiva.
UD H4: La coordinació amb tots els agents implicats en garantir la seguretat.
UD H5: La seguretat de tots els participants de l'esdeveniment esportiu.
UD H6: La higiene com a mètode de prevenció.


Formació 2n Cicle. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA
MÒDUL A. GERÈNCIA D'UNA ENTITAT ESPORTIVA
MÒDUL B: MÀRQUETING ESPORTIU
MÒDUL C. DIRECCIÓ ESTRATÈGICA DE L'ENTITAT ESPORTIVA
MÒDUL D. GESTIÓ ESPORTIVA: ASPECTES PARTICULARS
MÒDUL I. GESTIÓ FINANCERA DE L'ENTITAT ESPORTIVA
MÒDUL F. TESINA
Veure més

Destinataris

requisits"Per obtenir més informació has d'emplenar la sol · licitud, gratuïta i sense compromís, que apareix a la part superior dreta."destinataris

Dirigit a professionals que vulguin abordar l'activitat professional amb èxit. El programa aporta una visió global del concepte empresa-esport, no només centrant-se en grans esdeveniments i organitzacions esportives, sinó també en la realitat de les entitats mitjanes i petites que componen la gran part del panorama esportiu espanyol.

Preu

Consultar

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Programa MBA SPORT MANAGEMENT

També et recomanem aquests cursos

Programa MBA SPORT MANAGEMENT