Curs de Programa de Planificació Financera, European Financial Planner

Curs
Presencial | On-line
220 hores
2800 €

Descripció

En els darrers nou anys, l'IEF ha format a diversos milers de professionals en coneixements i habilitats d'assessorament financer. Molts d'ells han aconseguit i mantenen vigent el certificat European Financial Advisor (EFA?) d'EFPA, el més estès reconeixement professional a Europa en aquesta activitat. El nivell d'acceptació i prestigi que ha adquirit en aquests pocs anys l'EFA ha superat qualsevol de les expectatives prèvies. 
Ara s'ha donat un pas més, un pas important en la carrera professional, que és avançar cap a la planificació financera personal, el Financial Planning o el procés per al qual de forma integrada es determinen els objectius financers d'un client i es seleccionen, executen i es revisen periòdicament les millors estratègies coordinades per assolir aquests objectius. Per a certificar la qualificació professional a nivell de Planificador Financer Personal o Financial Planner, EFPA va crear el Certificat EFP (European Financial Planner) que des de fa anys està ja acreditat en països com el Regne Unit, Itàlia, Bèlgica, Holanda, Dinamarca, etcètera. 
EFPA España va rebre l'acreditació del seu programa nacional en base al currículum europeu i va celebrar la primera sessió d'exàmens el juliol del 2010. L'Institut d'Estudis Financers va posar en marxa llavors el seu primer curs EFP de preparació per a l'obtenció d'aquest certificat, màxim reconeixement de la professió a Europa. La segona i tercera edicions van tenir lloc, en format obert, i es presentaran a la convocatòria d'exàmens d'EFPA de juliol del 2011. Totes tres edicions han tingut bons resultats de superació del curs i de la certificació. El mateix programa s'ha impartit ja també a Madrid, Saragossa, Bilbao i Andorra. 
Esperem que, els participants d'aquesta quarta edició, s'incorporin majoritàriament al col·lectiu que a Espanya disposa ja de l'EFP. Tot està preparat per aquest important repte formatiu i professional.

Temari

Mòdul A. Mercats Financers
 • A.1 Política monetària i fiscal i els mercats financers
 • A.2 Renda fixa
 • A.3 Derivats
Mòdul B. Inversions alternatives
 • B.1 Hedge funds
 • B.2 Commodities
 • B.3 Private equity
 • B.4 Inversió immobiliària
Mòdul C. Gestió de Carteres
 • C.1 Repàs de conceptes bàsics EFA
 • C.2 Incertesa i risc
 • C.3 Indicadors de rendibilitat ajustada al risc
 • C.4 Estils de gestió
 • C.5 Mètodes dinversió
Mòdul D. Marc legal i successori
 • D.1 Ètica
 • D.2 Marc legal
 • D.3 Dret de família i successions
Mòdul E. Patrimonis familiars i valoració d'empreses
 • E.1 La gestió del patrimoni familiar
 • E.2 El protocol familiar
 • E.3 Anàlisi d'estats financers
 • E.4 Valoració d'empreses
Mòdul F. Planificació fiscal
 • F.1 Marc tributari de la planificació fiscal
 • F.2 Planificació fiscal de les rendes derivades dels productes financers
 • F.3 Inversions immobiliàries i planificació fiscal
 • F.4 Planificació fiscal i Impost de successions i donacions
 • F.5 Inversions internacionals i planificació fiscal
Mòdul G. Planificació financera
 • G.1 El procés de la Planificació Financera Personal (PFP)
 • G.2 Determinació dels objectius i restriccions del client. Obtenció d'informació
 • G.3 Anàlisi i avaluació de la situació economicofinancera del client
 • G.4 Elaboració de recomanacions i alternatives al pla
 • G.5 Apreciació, control i revisió periòdica del pla
 • G.6 Programari de planificació financera
 • G.7 Ús de l'Excel a la Planificació Financera Personal (PFP)
 • G.8 Planificació de les assegurances
 • G.9 Planificació de la jubilació
Mòdul H. Test, repàs i simulació
 • Test de simulació
 • Bateria d'exercicis pràctics com a rèplica d'exàmens potencials EFP d'EFPA España
 • Proves específiques de preparació per a l'examen EFP d'EFPA Espanya

Destinataris

 • Especialment a professionals financers que estan en possessió del certificat EFA i per tant són candidats a la certificació ? FP.El curs inclou un convenient repàs d'aquelles matèries del programa EFA que puguin requerir per a l'examen EFP.
 • Alternativament el curs pot ser realitzat per altres professionals i estudiants interessats en les matèries incloses en la Planificació Financera Personal, encara que no disposi del certificat EFA i per tant no ser candidats immediats al  EFP.

Requisits

Per poder presentar-se al examen de certificació EFP d'EFPA España, es necessari estar en possessió de la certificació EFA.

Metodologia

Semipresencial

Idiomes en els quals s'imparteix

Català o castellà

Objectius

El curs prepara per a superar els exigents exàmens d?European Financial Planner d?EFPA. Requereix, en tot cas, una elevada dedicació en l?estudi individual i en les classes presencia

Titulació obtinguda

Diploma en Planificació financera de l'Institut d'Estudis Financers

Borsa de treball

Tipus d'avaluació

Continuada

Lloc on s'imparteix el curs

Institut d'Estudis Financers, Gran Via, 670, 2a planta
Curs de Programa de Planificació Financera, European Financial Planner
Institut d'Estudis Financers
Campus i seus: Institut d'Estudis Financers
Institut d'Estudis Financers
Avinguda Josep Tarradellas, 123, 2ª planta 08029 Barcelona
Cursos més populars
X