Curs de Programació Web amb HTML5, CSS3 i JavaScript

Curs
Presencial
25 hores
Consulteu el preu

Descripció

L'objectiu del curs és introduir als alumnes als canvis que han tingut lloc en els estàndards web des del punt de vista del contingut i la presentació visual. El curs aborda aspectes relacionats amb l'estructura de pàgines, la presentació i la programació (JavaScript, etc.).
 

Temari

1. HTML 5
1.1. Compatibilitat cap enrere
1.2. Etiquetes obsoletes
1.3. La sintaxi general de HTML
1.4. Etiquetes modificades
1.5. Etiquetes obsoletes
1.6. Canvis generics
1.7. Etiquetas estructurals i semàntiques
1.8. <secció>
1.9. Etiquetes de esquema de document
1.10. Exemple "oficial"
1.11. Implementació pràctica d'una entrada d'un bloc
1.12. DEMO: Prototip d'un bloc
1.13. <figura>
1.14. La oferta multimèdia: <video>, <àudio>, <font> i <track>
1,15. Utilització de les etiquetes <video> i <àudio>
1.16. <font>
1.17. Altres atributs complementaris
1.18. Exemple bàsic d'ús
1.19. <àudio>
1.20. Etiquetes clàssiques
1.21. Exemple d'ús de <embed>
1.22. <marca>
1.23. <progress>
1.24. <metre>
1,25. <temps>
1.26. <wbr>
1.27 <details>
1.29. <datalist>
1.30. <tela>
1.31. Dibuixant sobre el <llenç>
1.32. Treballant amb text
1.33. Utilitzant imatges en un <llenç>
1.34. Transformacions
1.35. Animacions
1.36. Suport SVG
2. Atributs
2.1. Atributs <input> i l'HTML API per a formularis
2.2. Marcadors de posició
2.3. Autofocus i Autocompletar
2.4. <datalist> e <input>
2.5. Maneig d'entrades numèriques
2.6. Maneig de data amb format d'entrades
2.7. Validacions
2.8. Patrons
2.9. API per a validacions
2.10. WAI-ARIA
2.11. Dades dels atributs
3. CSS 3
3.1. Nous atributs per a altres elements existents
3.2. Revisió: Estructura de document CSS
3.3. Regles: definició i tipus
3.4. Los dos triángulos esquemáticos: Localització i Selecció
3.5. Posicionament
3.6. La especificació CSS3. Estat actual
3.7. Fulls d'estils de gestió
3.8. Treballar amb fonts web
3.9. Text: noves opcions.
3.10. Administració de fons i colors
3.11. Tipus de valors
3.12. Degradats i paletes de colors
3.13. Efectes visuals
3.14. Quadres i vores
3.15. Columnes
3.16. Transicions
3.17. Animacions
4. JavaScript
4.1. Els canvis en el llenguatge JavaScript
4.2. Programació d'esdeveniments i gestió de la concurrència
4.3. AJAX Nivel 2.1. Maneig d'AJAX amb jQuery
4.4. Geolocalització
4.5. Almacenament local: LocalStorage i SessionStorage
4.6. Cache d'aplicacions
4.7. Accés a arxius
4.8. Arrossegar i deixar anar
4.9. Sockets web
4.10. Treballadors web
4.11. API de notificacions

Destinataris

Els enginyers i desenvolupadors habituals a web amb altres tecnologies web i que estan acostumats a crear aplicacions per a entorns web.
 

Requisits

Els alumnes han de conèixer les característiques del desenvolupament web.
 

Metodologia

Durada

Data d'inici a consultar

Objectius

Al finalitzar el curs, els alumnes podrán:

     Conèixer les novetats i diferències respecte a versions anteriors.
     Poder utilitzar les noves etiquetes semàntiques correctament per afavorir la presència de SEO individual o corporativa.
     Incorporar elements multimèdia i gràfics, utilitzant les noves opcions del estàndard
     Crear formularis web amb les noves opcions de validació i control d'entrades
     Dissenyeu interfícies Web Responsive utilitzant les opcions de CSS3
     Solucionar problemes comuns de presentació i interacció amb el usuari
     Conèixer i aprofundir en l'ús d'HTML5, CSS3 i les seves possibilitats

Preu

Consulteu el preu
A consultar
Curs de Programació Web amb HTML5, CSS3 i JavaScript
Bit formació informàtica
Campus i seus: Bit formació informàtica
Bit formación informática
C/Almogàvers, 119 2ª planta 08018 Barcelona
Cursos més populars
X