ASEDEM Asociación de Empresas Multimedia

Curs de Programació pàgines web i mòbils

ASEDEM Asociación de Empresas Multimedia

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
5 Mesos
  • Barcelona
consultar preu

Descripció

Curs gratuït: Integració de components de Software en pàgines web.

Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Places: 15 

Temari del curs

¿Por qué las empresas y marcas deberían apostar por las aplicaciones móviles?
En sólo cuatro años alcanzaremos en billón de personas que tienen en propiedad un smartphone (Forrester), y por ello las empresas deben empezar, si no lo han hecho ya, a trazar su estrategia para llegar a todo ese mercado y sacar ventaja de los datos de localización y hábitos de compra que ofrecen los dispositivos móviles.
La oferta de aplicaciones móviles disponible para las principales plataformas es brutal. Se descargan miles de millones a diario

¿Quieres conocer y desarrollar tus conocimientos de las herramientas que definen los estándares de usabilidad y diseño: HTML5, CSS3, Javascript, PHP, Bases de Datos, Programación de Aplicaciones para móviles con Android...?.

 

Temari:

  • Programació amb llenguatges de guio de pàgines web (90h)
  • Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web (90h)
Veure més

Destinataris

Treballadors en actiu per compte d'altri i autònoms .

requisits:

Coneixements bàsics d'HTML

Treballadors amb CNAE :

 
62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 , 732 , 74 , 77 , 78 , 811 , 82Documentació a aportar :

Fotocòpia de la titulació

Fotocòpia de la capçalera de la nòmina o rebut autònom

Currículum Vitae actualitzat62 Serveis de tecnologies de la informació

63 Serveis d' informació

64 Mediació financera , excepte assegurances i fons de Pensions

65 Assegurances , Reassegurances i Fons de Pensions , excepte la Seguretat Social

obligatòria

66 Activitats Auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

68 Activitats Immobiliàries

69 Activitats Jurídiques i de Comptabilitat

70 Activitats de les Seus centrals ; Activitats de consultoria de gestió empresarial

71 Serveis Tècnics d' arquitectura i enginyeria ; Assajos i anàlisi Tècnics

732 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública

74 Altres activitats Professionals , científiques i Tècniques

77 Activitats de lloguer

78 Activitats relacionades AMB l' ocupació

811 Serveis integrals a edificis restaurats i instal · lacions

82 Activitats ADMINISTRATIVES d' oficina i Altres activitats Auxiliars a les empreses* Relació de les paritàries sectorials Estatals :

Banca .

Caixes d' Estalvi .

Empreses de consultoria i estudis de mercat i Opinió Pública .

Entitats Asseguradores, reasseguradores i mútues d' accidents de Treball.

Mediació d'assegurances privades.

Oficines i despatxos : col · legis Professionals i activitats associatives , despatxos Professionals , Notaries .

Registres de la Propietat i mercantil .

Empreses explotadors de Mercats particulars , agents de cambio i borsa , mercat de valors.

Empreses d' enginyeria i oficines d'estudis Tècnics .

Empreses de Treball Temporal .

Contact center .

Despatxos de Tècnics Tributaris i assessors fiscals .

Gestió i mediació immobiliària .

Serveis de prevenció aliens .

Establiments Financers de Crèdit .

Societats cooperatives de Crèdit .

Veure més

Requisits

Requisits: ESO, BUP, similar o superior.

Poden accedir treballadors en actiu i autònoms dels següents CNAES:

Àmbit de referència: Serveis financers, administratius, i d'assegurança

CCAE-2009 DESCRIPCIÓ

Serveis de tecnologies de la informació

Serveis d'informació

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social

obligatòria

Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

Activitats immobiliàries

Activitats jurídiques i de comptabilitat

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública

Altres activitats professionals, científiques i tècniques

Activitats de lloguer

Activitats relacionades amb l'ocupació

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses

Banca.

Caixes d'estalvi.

Empreses de consultoria i estudis de mercat i opinió pública.

Entitats asseguradores, reasseguradores i mútues d'accidents de treball.

Mediació d'assegurances privades.

Oficines i despatxos: col·legis professionals i activitats associatives, despatxos professionals, notaries.

Registres de la propietat i mercantil.

Empreses explotadores de mercats particulars, agents de canvi i borsa, mercat de valors.

Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics.

Empreses de treball temporal.
Veure més

Prova d'accés

Es realitzarà test d'HTML i entrevista personal.

Metodologia

Formació presencial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà i Català

Tipus d'avaluació

Examen per unitats de competència o per mòduls.

Places

15

Lloc on s'imparteix el curs

ASEDEM. Rambla Badal, 102 bis. 08014 Barcelona

Objetius

Aprendre a programar pàgines web. Aprendre a programar aplicacions per a mòbils Android.

Titulació obtinguda

Certificat de professionalitat.

Promocions

Curs subvencionat, NO bonificat

Subvencionat


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Programació pàgines web i mòbils

També et recomanem aquests cursos

Curs de Programació pàgines web i mòbils