ASEDEM Asociación de Empresas Multimedia

Curs de Programació pàgines web i mòbils

ASEDEM Asociación de Empresas Multimedia

Curs
Presencial
Oficial / Homologat
5 Mesos
  • Barcelona

Descripció

Curs gratuït: Integració de components de Software en pàgines web.

Subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Places: 15 

Temari del curs

¿Por qué las empresas y marcas deberían apostar por las aplicaciones móviles?
En sólo cuatro años alcanzaremos en billón de personas que tienen en propiedad un smartphone (Forrester), y por ello las empresas deben empezar, si no lo han hecho ya, a trazar su estrategia para llegar a todo ese mercado y sacar ventaja de los datos de localización y hábitos de compra que ofrecen los dispositivos móviles.
La oferta de aplicaciones móviles disponible para las principales plataformas es brutal. Se descargan miles de millones a diario

¿Quieres conocer y desarrollar tus conocimientos de las herramientas que definen los estándares de usabilidad y diseño: HTML5, CSS3, Javascript, PHP, Bases de Datos, Programación de Aplicaciones para móviles con Android...?.

 

Temari:

  • Programació amb llenguatges de guio de pàgines web (90h)
  • Proves de funcionalitats i optimització de pàgines web (90h)
Veure més

Destinataris

Treballadors en actiu per compte d'altri i autònoms .

requisits:

Coneixements bàsics d'HTML

Treballadors amb CNAE :

 
62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71 , 732 , 74 , 77 , 78 , 811 , 82Documentació a aportar :

Fotocòpia de la titulació

Fotocòpia de la capçalera de la nòmina o rebut autònom

Currículum Vitae actualitzat62 Serveis de tecnologies de la informació

63 Serveis d' informació

64 Mediació financera , excepte assegurances i fons de Pensions

65 Assegurances , Reassegurances i Fons de Pensions , excepte la Seguretat Social

obligatòria

66 Activitats Auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

68 Activitats Immobiliàries

69 Activitats Jurídiques i de Comptabilitat

70 Activitats de les Seus centrals ; Activitats de consultoria de gestió empresarial

71 Serveis Tècnics d' arquitectura i enginyeria ; Assajos i anàlisi Tècnics

732 Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública

74 Altres activitats Professionals , científiques i Tècniques

77 Activitats de lloguer

78 Activitats relacionades AMB l' ocupació

811 Serveis integrals a edificis restaurats i instal · lacions

82 Activitats ADMINISTRATIVES d' oficina i Altres activitats Auxiliars a les empreses* Relació de les paritàries sectorials Estatals :

Banca .

Caixes d' Estalvi .

Empreses de consultoria i estudis de mercat i Opinió Pública .

Entitats Asseguradores, reasseguradores i mútues d' accidents de Treball.

Mediació d'assegurances privades.

Oficines i despatxos : col · legis Professionals i activitats associatives , despatxos Professionals , Notaries .

Registres de la Propietat i mercantil .

Empreses explotadors de Mercats particulars , agents de cambio i borsa , mercat de valors.

Empreses d' enginyeria i oficines d'estudis Tècnics .

Empreses de Treball Temporal .

Contact center .

Despatxos de Tècnics Tributaris i assessors fiscals .

Gestió i mediació immobiliària .

Serveis de prevenció aliens .

Establiments Financers de Crèdit .

Societats cooperatives de Crèdit .

Veure més

Requisits

Requisits: ESO, BUP, similar o superior.

Poden accedir treballadors en actiu i autònoms dels següents CNAES:

Àmbit de referència: Serveis financers, administratius, i d'assegurança

CCAE-2009 DESCRIPCIÓ

Serveis de tecnologies de la informació

Serveis d'informació

Mediació financera, excepte assegurances i fons de pensions

Assegurances, reassegurances i fons de pensions, excepte la Seguretat Social

obligatòria

Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

Activitats immobiliàries

Activitats jurídiques i de comptabilitat

Activitats de les seus centrals; activitats de consultoria de gestió empresarial

Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria; assajos i anàlisis tècnics

Estudis de mercat i enquestes d'opinió pública

Altres activitats professionals, científiques i tècniques

Activitats de lloguer

Activitats relacionades amb l'ocupació

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

Activitats administratives d'oficina i altres activitats auxiliars a les empreses

Banca.

Caixes d'estalvi.

Empreses de consultoria i estudis de mercat i opinió pública.

Entitats asseguradores, reasseguradores i mútues d'accidents de treball.

Mediació d'assegurances privades.

Oficines i despatxos: col·legis professionals i activitats associatives, despatxos professionals, notaries.

Registres de la propietat i mercantil.

Empreses explotadores de mercats particulars, agents de canvi i borsa, mercat de valors.

Empreses d'enginyeria i oficines d'estudis tècnics.

Empreses de treball temporal.
Veure més

Prova d'accés

Es realitzarà test d'HTML i entrevista personal.

Metodologia

Formació presencial.

Idiomes en què s'imparteix

Castellà i Català

Tipus d'avaluació

Examen per unitats de competència o per mòduls.

Places

15

Lloc on s'imparteix el curs

ASEDEM. Rambla Badal, 102 bis. 08014 Barcelona

Objetius

Aprendre a programar pàgines web. Aprendre a programar aplicacions per a mòbils Android.

Titulació obtinguda

Certificat de professionalitat.

Promocions

Curs subvencionat, NO bonificat

Subvencionat


Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Curs de Programació pàgines web i mòbils

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

Curs de Programació pàgines web i mòbils