Descripció

Els cursos de les Proves d'Accés estan adreçats a joves que han deixat inconclusos seus estudis de batxiller i desitgen accedir a l'educació superior o realitzar estudis oficials de tècnic superior ..

A CEV TROBARÀS LA MOTIVACIÓ PER SUPERAR EL BATXILLERATLa formació que s'imparteix al CEV per a les Proves d'Accés està dissenyada perquè l'alumne prepari l'examen oficial de la Conselleria d'Educació i en el mateix curs completi la seva formació amb l'àrea professional del seu interès. Aquest concepte d'ensenyament acompanya l'alumne a complir amb el requisit acadèmic que s'exigeix ??per accedir als cicles formatius de grau superior i posteriorment possibilita el seu accés universitari.La principal finalitat del CEV és motivar l'aprenentatge de l'alumne de manera que no senti el pes d'aprendre les assignatures obligatòries per superar els seus exàmens, sinó les ganes d'aprendre el que vol fer professionalment.A més d'aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller el CEV ha ideat aquests cursos amb la intenció de fer créixer i orientar l'estudiant en l'àrea professional del seu interès ja que cadascuna de les diferents modalitats compta amb l'opció de cursar part dels Estudis Oficials de tècnic superior mentre es prepara per als exàmens.Així mateix, existeixen gran quantitat de professionals que no han acabat el batxillerat i, però, ja tenen experiència laboral, per a ells hi ha una possibilitat d'accés a la formació superior amb avantatges. El treball professional en qualsevol de les àrees que cobreixen les Proves d'Accés es convalida per la part específica de l'examen, la qual cosa facilita l'adquisició d'un títol de Grau Superior que acrediti la seva tasca.Tant per al cas dels estudiants que no tenen experiència professional com per a aquells professionals que no van obtenir el batxillerat, la formació per a les Proves d'Accés obre la porta a la titulació superior amb un pla d'estudis que consisteix en un tronc comú d'assignatures d'acord amb els coneixements que hauran d'acreditar en els exàmens i una àrea específica que es pot convalidar posteriorment per al títol de tècnic superior.L'àrea general dels cursos d'Imatge, Realització, Producció i So abasta les assignatures de Llengua Castellana i Literatura, Anglès com a Llengua Estrangera, Fonaments de Matemàtiques, Física i Dibuix Tècnic i l'àrea d'Imatge Personal, Llengua Castellana i Literatura, Anglès com a Llengua Estrangera, Fonaments de Matemàtiques, Química i Biologia.Les àrees específiques dels cursos de Proves d'Accés del CEV s'imparteixen de manera simultània a les àrees generals obligatòries. Es tracta de dos mòduls dels cicles de tècnic superior que s'imparteixen a l'Escola, Imatge, Realització, Producció, So i Imatge Personal. En qualsevol dels casos aquests estudis es poden convalidar per obtenir la titulació oficial.La intenció del CEV en barrejar aquesta formació és també que l'alumne provi si realment vol encaminar la seva carrera a l'àrea escollida, de manera que al llarg del curs pot avaluar si el que ha decidit és o no és la millor opció per al seu perfil.En aquests cursos més s'ensenya als alumnes a presentar exàmens, la deserció escolar incideix també en la capacitat de l'alumne d'afrontar un examen i posar a prova els coneixements que són necessaris per cobrir el batxillerat però que no necessàriament són del seu interès. Raó per la qual al CEV els estudis per a la Prova d'Accés fan èmfasi en preparar els estudiants per poder resoldre una prova acadèmica amb el millor resultat possible.La principal meta del CEV és donar solucions als estudiants, per això hem dissenyat aquesta nova forma de poder accedir a la formació de cicles superiors. Aquí es troben respostes professionals a inquietuds acadèmiques, creiem que l'orientació als alumnes és un punt clau en la seva formació perquè no és tard per prendre la decisió de finalitzar un període d'estudis obligatori i començar a treballar en l'àrea que més interès o passió els desperti. Així és que amb aquests cursos obrim una porta que els permeti reprendre i acabar els estudis per començar a fer una carrera.PROVA D'ACCÉS AL TÈCNIC SUPERIOR MÉS IMATGE L'objectiu d'aquesta preparació és aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller a través de les Proves d'Accés a l'Educació Superior. - Ensenyar als alumnes a presentar exàmens per augmentar la seva capacitat per afrontar qualsevol tipus d'examen. - Motivar l'estudi de les assignatures obligatòries per a les Proves d'Accés complementant-les amb l'àrea professional de l'interès de l'alumne. PROVA D'ACCÉS AL TÈCNIC SUPERIOR MÉS REALITZACIÓ L'objectiu d'aquesta preparació és aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller a través de les Proves d'Accés a l'Educació Superior. - Ensenyar als alumnes a presentar exàmens per augmentar la seva capacitat per afrontar qualsevol tipus d'examen. - Motivar l'estudi de les assignatures obligatòries per a les Proves d'Accés complementant-les amb l'àrea professional de l'interès de l'alumne. PROVA D'ACCÉS AL TÈCNIC SUPERIOR MÉS SO L'objectiu d'aquesta preparació és aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller a través de les Proves d'Accés a l'Educació Superior. - Ensenyar als alumnes a presentar exàmens per augmentar la seva capacitat per afrontar qualsevol tipus d'examen. - Motivar l'estudi de les assignatures obligatòries per a les Proves d'Accés complementant-les amb l'àrea professional de l'interès de l'alumne. PROVA ACCÉS AL TÈCNIC SUPERIOR MÉS IMATGE PERSONAL L'objectiu d'aquesta preparació és aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller a través de les Proves d'Accés a l'Educació Superior. - Ensenyar als alumnes a presentar exàmens per augmentar la seva capacitat per afrontar qualsevol tipus d'examen. - Motivar l'estudi de les assignatures obligatòries per a les Proves d'Accés complementant-les amb l'àrea professional de l'interès de l'alumne. PROVA D'ACCÉS AL TÈCNIC SUPERIOR - OPCIÓ CIÈNCIES L'objectiu d'aquesta preparació és aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller a través de les Proves d'Accés a l'Educació Superior. - Ensenyar als alumnes a presentar exàmens per augmentar la seva capacitat per afrontar qualsevol tipus d'examen. - Motivar l'estudi de les assignatures obligatòries per a les Proves d'Accés complementant-les amb l'àrea professional de l'interès de l'alumne. PROVA D'ACCÉS AL TÈCNIC SUPERIOR OPCIÓ TECNOLOGIA L'objectiu d'aquesta preparació és aportar els coneixements necessaris per acabar els estudis de batxiller a través de les Proves d'Accés a l'Educació Superior. - Ensenyar als alumnes a presentar exàmens per augmentar la seva capacitat per afrontar qualsevol tipus d'examen. - Motivar l'estudi de les assignatures obligatòries per a les Proves d'Accés complementant-les amb l'àrea professional de l'interès de l'alumne.
Veure més

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Prova d'Accés

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos