Curs d'Accés a Cicle Formatiu de Grau Superior (presencial Barcelona)

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Si tens més de 19 anys i no tens estudis previs o són insuficients per cursar l'FP que vols , ara pots presentar-te a la Prova Lliure d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior .

Amb les nostres classes presencials et preparem per aprovar els exàmens de la prova , el que et permetrà estudiar FP i obtenir una titulació que augmentarà les teves possibilitats de trobar feina .

Objectius :
Òbviament , el principal objectiu que es pretén en aquest curs és que l'alumne superi l'examen Oficial d'Accés a Grau Superior , la qual cosa acreditarà que ha adquirit els coneixements necessaris per poder cursar qualsevol grau superior que estigui inclòs dins de la part específica escollida ( A, B o C ) .

metodologia :
Lògicament , tractant-se d' un curs presencial , la formació part de l'explicació dels continguts al'aula . L'alumne disposa d'un manual per a cada assignatura ( carpetes ) ; manuals especialment estructurats per servir de complement als seus estudis presencials . Puntualment es lliuraran fotocòpies , a criteri de cada professor , per facilitar la comprensió de determinats continguts .

Setmanalment , l'alumne haurà de realitzar a casa els exercicis que es proposen, amb el doble objectiu que els professors puguin comprovar que l'alumne ha comprès el que s'ha explicat a classe i que , per la seva banda , l'alumne sàpiga quins aspectes ha de millorar i quins dubtes té .

A més , durant el curs , es realitzaran dos simulacres d'examen oficial amb exercicis de convocatòries anteriors per saber quin és el progrés real en cada assignatura , conèixer el nivell que està assolint i habituar-se a les particularitats de la prova oficial .

L'alumne podrà sol · licitar tutories en cadascuna de les assignatures , sempre atenent al que estableix el centre en aquest sentit .

Temari

Part comuna. L'objectiu és acreditar una maduresa amb relació als currículums del batxillerat, en els continguts de:

     Llengua castellana.
     Llengua estrangera.
     Català.
     Matemàtiques.

Part específica:

     Opció A: Dibuix Tècnic. Tecnologia Industrial. Física.
     Opció B: Ciències de la Terra i Mediambientals. Química. Biologia.
     Opció C: Economia i Organització d'Empreses. Llengua Estrangera. Psicologia. Geografia.

* En el cas d'acreditar experiència laboral prèvia, l'alumne quedarà exempt de la realització d'aquesta part; igualment si s'ha superat un cicle de Grau Mitjà de la mateixa opció triada.

Destinataris

A aquelles persones que, sent majors de 19 anys, vulguin accedir a cursar Cicles Formatius de Grau Superior i no disposin de la titulació necessària per accedir de forma directa.
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X