Prova d'accés a la universitat per a alumnes de Batxillerat (PAU)

AULACAT (Tarragona)

Descripció

Abans de matricular per primera vegada en qualsevol dels estudis universitaris, totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat han de superar una prova d'accés a la universitat (PAU).

L'objectiu de les PAU és valorar la maduresa acadèmica, els coneixements i les competències adquirides en el batxillerat

Descripció

Anualment hi ha dues convocatòries: ordinària (juny) i extraordinària (setembre) i no hi ha límit de convocatòries per superar les PAU.

El Mètode de formació Aulacat, t'ofereix una preparació completament personalitzada perquè puguis aconseguir el teu objectiu. Per al nostre centre els actuals horaris de rígids i inflexibles, no són cap pro problema per a la teva preparació, podem adaptar a la teva situació personal

Temari

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:
- Una fase general obligatòria
- Una fase específica de caràcter voluntari
Fase general:
Consta de cinc exercicis:

1. Llengua catalana i literatura
2. Llengua castellana i literatura
3. llengua estrangera
4. Història o Història de la filosofia
5. Una matèria de modalitat de batxillerat escollida per l'estudiant.
Fase específica:

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de la examinada en la fase general.

Destinataris

A totes les persones que hagin obtingut el títol de batxillerat i vulguin matricular per primera vegada en qualsevol dels estudis universitaris.
D'aquesta manera millorar considerablement la possibilitats d'accés a món laboral, que cada dia és més exigent.

Requisits

Títol de batxillerat.
Sí, m'interessa
conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles
Prova d'accés a la universitat per a alumnes de Batxillerat (PAU)
També et recomanem aquests cursos
X