Proves d'accés a cicles formatius de grau superior

Curs
On-line
1 any
entre 1000 € i 2500 €

Descripció

Vols treballar en alguns d'aquests sectors ?:
Arts gràfiques, Edificació i obra civil, Electricitat i electrònica, Energia i aigua, Fabricació mecànica, Fusta, Moble i suro, Imatge i so, Indústries extractives, Informàtica i comunicacions, Instal·lació i manteniment, Maritimo - Pesqueres, Tèxtil, Confecció i pell, Transport i manteniment de vehicles, Vidre i ceràmica, Activitats físiques i esportives, Agrària, Imatge personal, Indústries alimentàries, Química, Sanitat, Administració i gestió, Seguretat i medi ambient, Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Serveis socioculturals i a la comunitat, ...

... Però no tens els estudis mínims necessaris per accedir a aquestes titulacions.

No et preocupis. Cada any el Departament d'Educació convoca les proves d'accés als cicles formatius de Grau Superior. Si tens 19 anys o més, o els compleixes durant l'any de realització de la prova, tens els requisits acadèmics necessaris per a l'accés directe al cicle formatiu que t'interessi cursar.

CEASFOR et dóna l'oportunitat de preparar-te aquestes proves amb la garantia d'un aprovat segur, d'una manera ràpida i eficaç.
NO deixis passar més temps. Ara és un bon moment per començar a canviar el teu futur.
L'objectiu de la prova és que la persona aspirant acrediti la seva maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i les seves capacitats referents al camp professional de què es tracti, així com el domini suficient de les llengües oficials per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

El curs de preparació per a les proves d'accés als Cicles Formatius de Grau Superior s'imparteix en una modalitat en línia que permet als alumnes estudiar còmodament des de casa, al seu ritme i amb el suport d'un preparador que l'ajudarà i el guiarà durant tota la formació.

Temari

PART COMUNA

Consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

PART ESPECÍFICA

Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries de l'opció A, l'opció B o l'opció C.

Opció A. Famílies professionals
Arts gràfiques
Edificació i obra civil
Electricitat i electrònica
Energia i aigua
Fabricació mecànica
Fusta, moble i suro
Imatge i so: excepte Producció d'audiovisuals I espectacles
Indústries extractives
Informàtica i comunicacions
Instal·lació i manteniment
Marítim - Pesquera: excepte CFGS aqüicultura
Producció d'audiovisuals i espectacles
Tèxtil, confecció i pell
Transport i manteniment de vehicles
Matèries: tecnologia industrial, dibuix tècnic i física.


Opció B. Famílies professionals

Activitats físiques i esportives
Agrària
Imatge personal
Indústries alimentàries
Marítim - Pesquera: només CFGS aqüicultura
Química
Sanitat
Seguretat i medi ambient
Matèries: química, biologia, ciències de la Terra i medi ambient, i educació física (únicament per al CFGS animació d'activitats físiques i esportives i és obligatòria per a aquest cicle).


Opció C. Famílies professionals

Administració i gestió
Comerç i màrqueting
Imatge i so: només CFGS producció d'audiovisuals i espectacles
Hoteleria i turisme
Serveis socioculturals ia la comunitat
Matèries: segona llengua estrangera (anglès o francès), psicologia i sociologia, geografia, economia de l'empresa.

Destinataris

Dirigit a totes aquelles persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional inicial però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent).

Requisits

Per presentar-se a la prova cal: Haver complert els 19 anys o complir-los durant l'any en què es fa la prova. També es poden presentar les persones que han complert 18 anys o els compleixen l'any que es fa la prova i tenen un títol de tècnic / a del mateix grup d'itineraris del grau superior a què volen accedir.

Metodologia

Durant la realització del curs online, MAI estaràs sol. Fins que finalitzis la teva formació tindràs un tutor i al teu preparador: et guiaran durant tot procés formatiu, faran seguiment dels teus progressos, reforçaran la teva formació amb materials complementaris, avaluaran els teus progressos ... Resoldran tots els teus dubtes en un termini màxim de 24h laborables. El sistema d'estudi es basa en un programa pràctic, interactiu i cíclic: 1. El tutor dissenya un pla d'estudis totalment personalitzat i adaptat a les necessitats de cada alumne. 2. El preparador planifica i exposa els objectius d'estudi que l'alumne ha d'aconseguir. 3. L'alumne treballa el tema planificat des de casa. 4. El tutor resol tots aquells dubtes que l'alumne plantegi sobre el material treballat. 5. L'alumne realitza una prova d'avaluació sobre el tema treballat, i en funció del resultat, el preparador decideix si cal reforçar el tema o bé pot avançar cap al següent objectiu.

Durada

1 any

Titulació obtinguda

Diploma del centre, així com del programa formatiu dels estudis realitzats.
Proves d'accés a cicles formatius de grau superior
CEASFOR
Campus i seus: CEASFOR
CEASFOR
C/ President Francesc Macia, 5 43002 Tarragona
Cursos més populars
X