PSICOLOGIA CLÍNICA, DIAGNOSI I TRACTAMENT, CURS A BARCELONA, PRESENCIAL OA DISTÀNCIA

Curs
Presencial | Distància
10 hores
85 €

Descripció

Diagnòstic i Tractament de depressió, ansietat, fòbies, estrès, atac de pànic, teràpia de parella, timidesa i fòbia social.  
Poden escollir temes solts si no es vol fer tot el curs.  
Pot fer-se presencial oa distància (durant tot l'any)  
Horari: un dissabte al mes de 9 a 19,30 hores.  
També cursos intensius a l'estiu.

Temari

TEMA 1: DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT  

* Primera entrevista: durada, desenvolupament, objectius, protocol.  
Habilitats del terapeuta.  
* Valoració: proves psicològiques (tests, qüestionaris, registres ...).  
* Entrevista de devolució: objectius, resultats de les proves, propostes de tractament.Elaboració d'un informe.  
* Tractament: models conductista, cognitiu, sistèmic, anàlisi transaccional.  

TEMA 2: Depressió  

* Causes.Classificació.Models conductuals, cognitius, sistèmic, anàlisi  
transaccional.  
* Valoració: registres, qüestionaris, risc de suïcidi.  
* Tractament: conductista, cognitiu, sistèmic, anàlisi transaccional.  
* Entrenament en habilitats socials.Idees irracionals.  

TEMA 3: ANSIETAT.Fòbies.OBSESSIONS.Compulsions.Hipocondria.ATAC DE PANICO  

* Concepte.Causes.Classificació.Diagnòstic diferencial.  
* Models conductuals, cognitius, sistèmics, anàlisi transaccional.  
* Valoració: autoregistres, qüestionaris.Anàlisi funcional  
cognitiu-conductual.Protocols d'entrevistes.  
* Tractament: conductista, cognitiu, sistèmic.  
* Relaxació: Shultz i Jacobson.Pràctica entre els assistents. (S'inclou un cd de relaxació).  

TEMA 4: TERÀPIA DE PARELLA I DE FAMÍLIA  

* Primera entrevista: de parella, de família.  
* Valoració: autoregistres, qüestionaris, observacions.  
* Determinants ambientals, cognitius i personals dels problemes de la parella.  
* Tractament: conductista, cognitiu, sistèmic.  
* Entrenament en habilitats de comunicació, negociació, intercanvi de reforços i resolució de problemes.Cicle evolutiu normatiu de la família.Separació i divorci.  

TEMA 5: ESTRES  

* Concepte.Procés.Símptomes.Causes.Conseqüències.  
* Valoració: entrevista; qüestionaris.  
* Estrès de la dona, en el treball, de la parella, de la família.Aspectes personals.  
* Tractament.Estratègies conductuals i cognitives.  

TEMA 6: timidesa.Fòbia Social  
* Introducció.Causes.Símptomes.Assertivitat.Habilitats socials.Drets assertius.Idees irracionals.  
* Avaluació: protocol d'entrevista, autoregistres, qüestionaris; role-playing.  
* Tècnica de comunicació assertiva: Iniciar, mantenir i acabar converses.Expressió de sentiments, pensaments, queixes i necessitats.Respostes a les crítiques.Dir no.Arribar a acords.Parlar en públic.  
* Tècniques de modelatge, moldejament i role-playing.  
Comunicació no verbal.Tècniques cognitives.  

PONENT: Teresa Rovira.Psicòloga clínica.Logopeda amb 20 anys d'experiència.

Destinataris

Dirigit a professionals o estudiants de Psicologia.
Campus i seus: PSICOLOGIA, LOGOPEDIA Y COACHING SAKKARA
PSICOLOGIA, LOGOPEDIA Y COACHING SAKKARA
Travessera de les Corts, 241, entlo. 2ª 25170 Barcelona (Lleida)
Cursos més populars
X