Psicologia General

Curs
On-line
380 mesos
Consulteu el preu

Descripció

El coneixement de la Psicologia és actualment imprescindible tant per a caps de personal, directius, formadors, pares i públic en general que, per la seva labor, han de tractar amb diferents persones i conèixer les formes més adequades del tracte. El departament d'Estudis, amb el seu departament tècnic format per psicòlegs, psiquiatres i terapeutes organitza l'adaptació personalitzada dels coneixements i sistemes d'estudis de cada alumne. El material lliurat a l'alumne consta de 6 mòduls d'estudis.

Temari

* 1.PSICOLOGIA GENERAL
o 1.1. ¿Què és la Psicologia?
o 1.2. La sensació
o 1.3. La percepció
o 1.4. L'atenció
o 1.5. L'afectivitat
o 1.6. La memòria
o 1.7. Bibliografia
o 1.8. Glossari
o 1.9. Avaluació I
o 1.10. Prova oberta
* 2.MOTIVACIÓ I AJUST
o 2.1. La motivació
o 2.2. Frustració i conflicte
o 2.3. Salut mental i psicoterapia
o 2.4. Bibliografia
o 2.5. Glossari
o 2.6. Avaluació II
o 2.7. Prova oberta
* 3.PSICOLOGIA. DIFERÈNCIES HUMANES
o 3.1. El camp de la Psicologia diferencial
o 3.2. Mesura en el camp psicològic
o 3.3. Bibliografia
o 3.4. Glossari
o 3.5. Avaluació III.
o 3.6. Prova oberta
* 4.PSICOLOGIA PROFUNDA
o 4.1. El mètode psicoanalítico
o 4.2. Teoria dels instints: eros i tanatos
o 4.3. Fases del desenvolupament
o 4.4. L'estructura de la personalitat
o 4.5. Tècnica psicoanalítica
o 4.6. Societat i cultura
o 4.7. Bibliografia
o 4.8. Glossari
o 4.9. Avaluació IV
o 4.10. Prova oberta
* 5.PSICOLOGIA RELACIONIS HUMANES
o 5.1. Concepte de Psicologia social
o 5.2. Les bases de la conducta social
o 5.3. Conducta de grup
o 5.4. Els productes de la interacció social
o 5.5. Conducta en presència d'altres persones
o 5.6. Recepció interpersonal
o 5.7. Les actituds
o 5.8. El procés d'influència social: canvi d'actituds
o 5.9. La presa de decisions
o 5.10. Bibliografia
o 5.11. Glossari
o 5.12. Avaluació V
* 6.BASES BIOLÒGIQUES DE LA CONDUCTA
o 6.1. Biologia i conducta
o 6.2. Les funcions de relació i coordinació de l'ésser viu.
o 6.3. El sistema nerviós.
o 6.4. Psicofisiología del somni
o 6.5. La memòria i l'aprenentatge
o 6.6. Les motivacions: gana i sigueu
o 6.7. Psicofisiología de l'emoció
o 6.8. Medicina corticovisceral
o 6.9. Neuropsicologia
o 6.10. Bibliografia
o 6.11. Avaluació VI
o 6.12. Prova oberta

Destinataris

Aquest curs va dirigit al públic en general.
Campus i seus: OCUFORUM
OCUFORUM
Fontanella 14, 1º 2ª 08010 Barcelona
Cursos més populars
X