Curs de Psicologia Infantil i Juvenil

Curs
Distància
Consulteu el preu

Descripció

Atenent a les particulars característiques del desenvolupament i aprenentatge dels infants, adolescents i joves, amb el curs de Psicologia Infantil i Juvenil es pretén que l'alumne adquireixi els coneixements necessaris per reconèixer determinats trastorns de conducta, problemes d'aprenentatge o, senzillament, aquells comportaments o senyals que puguin indicar que s'està dificultant un adequat desenvolupament psicològic.
En l'enfocament que s'ha donat als continguts ia l'estructura d'aquest curs s'ha tingut molt en compte, no només els aspectes més tècnics i específics de la psicologia infantil i juvenil, sinó les necessitats i la importància de la intervenció dels pares en tot el procés; per aquest motiu una part important del curs estigui destinada a explicar conceptes i actuacions relacionats amb l'evolució psicològica que els pares han de conèixer.

Temari

• Mòdul 1: Les bases de la psicologia evolutiva.
o Psicologia evolutiva en la infància i en l'adolescència.
o Concepte i objecte d'estudi.
o Perspectiva històrica del desenvolupament humà.
o Paradigmes en psicologia evolutiva.
o Models i autors.
o El desenvolupament en les primeres etapes de la vida.
o L'adolescència.

• Mòdul 2: La conducta infantil i adolescent.
o Característiques bàsiques del psicodiagnòstic infantil i adolescent.
o Concepte i característiques generals.
o La primera visita.
o Sobre el procés exploratori.
o L'entrevista devolutiva.
o Sobre el pronòstic.
o Psicobiologia i genètica.
o Definició de psicobiologia.
o Bases de psicologia fisiològica per entendre el funcionament del sistema nerviós.
o Genètica.
o Psicobiologia i trastorns de la conducta.
o Desenvolupament de la intel·ligència.
o Aspectes bàsics de la intel·ligència.
o Teories del desenvolupament de la intel·ligència.
o Tipus d'intel·ligència.
o Estudi dels aspectes deficitaris, límit i les habilitats màximes.
o Aspectes bàsics relatius a l'aprenentatge.
o Els trastorns de conducta.
o Sobre la salut mental i la patologia.
o El concepte de trastorn de la conducta.
o Intervenció en els trastorns de conducta.
o El tractament.
o Tractaments específics per als trastorns de la conducta.

• Mòdul 3: Intervenció psicoeducativa i funció dels pares.
o El professional de la intervenció psicoeducativa.
o Concepte d'intervenció psicoeducativa.
o Objectius de la intervenció psicoeducativa.
o Característiques de la intervenció.
o El professional de la intervenció psicoeducativa.
o Metodologia de la intervenció psicoeducativa.
o Psicoeducació per a pares.
o Importància de conèixer l'etapa evolutiva en què es troben les necessitats dels fills.
o Les funcions de la família.
o La comunicació amb els nostres fills.
o Importància de límits i normes.

Destinataris

Curs dirigit a:
Professionals que desenvolupen el seu treball en centres i institucions on hi hagi nens i / o adolescents: llars d'infants privades, ludoteques, centres juvenils, centres d'oci, granges escola, etc.
Col·laboradors en mitjans de comunicació especialitzats en psicologia i psicopedagogia.
Pares que vulguin o necessitin conèixer les fases d'evolució psicològica de nens i joves, (detecció de problemes de conducta i intervenció).
Col·laboradors en l'avaluació de determinats projectes educatius.
Aquelles persones que participin en activitats destinades al desenvolupament psicològic infantil i juvenil.

Requisits

Per realitzar el curs, l'alumne ha de ser major de 16 anys.

Metodologia

Modalitat a distància: Material inclòs. Accés al Campus Virtual. Correcció d'exàmens. Tutories telefòniques. Professors titulats. Equip psicopedagògic.

Objectius

Curs orientat a adquirir els coneixements necessaris per a:
Conèixer les bases de la psicologia evolutiva en el context infantil i juvenil.
Saber quins són els diferents períodes en el desenvolupament psicològic infantil per, així, poder dur a terme les correccions de conducta, tècniques i / o reforços necessaris.
Reconèixer els problemes de conducta més habituals.
Afrontar determinades situacions d'ansietat, depressió, retard mental, ... i saber quan i com intervenir.
Ensenyar als pares mètodes de prevenció i reconeixement dels diferents problemes de conducta en nens i adolescents.

Titulació obtinguda

Diploma acreditatiu del curs.

Promocions

Facilitats de pagament: Quotes personalitzades.
Curs de Psicologia Infantil i Juvenil
Campus Superior de Formación
Campus i seus: Campus Superior de Formación
Campus Superior de Formación
Entença, 219-225 08029 Barcelona
Cursos més populars
X