Psicomotricitat amb gent gran

Descripció

Adquirir coneixements teòrics i pràctics sobre l'aplicació de la psicomotricitat en el treball amb gent gran.

Adaptar les activitats als diferents perfils i característiques de gent gran.
 

Temari

  • Definició i característiques de la gerontopsicomotricitat.
  • Generalitats  de l'envelliment i trastorns cognitius i motors més comuns.
  • Proposta d'intervenció.
  • Activitats i recursos de caràcter psicomotriu.

Destinataris

Es tracta d'un curs de nivell bàsic adreçat a estudiants i tots aquells professionals que treballen amb gent gran (educadors/es, treballadors/es socials, infermers, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs/ogues, metges, gerocultors/es), que desitgin adquirir competències per fer activitats psicomotrius amb gent gran.

Metodologia

El curs combina la fonamentació teòrica com a marc referencial necessari per l'assoliment dels continguts i la posada en pràctica d?exercicis i/o dinàmiques per adquirir les habilitats i destreses requerides. En tot moment es pretén que els coneixements que es transmetin i els aspectes que es treballin resultin significatius per als alumnes.

Idiomes en els quals s'imparteix

Català

Durada

Data Inici: 7 de novembre de 2015 Data fi: 28 de novembre de 2015

Titulació obtinguda

Certificat acreditatiu de la Fundació Pere Tarrés

Preu

180 €
Matrícula Online.

Lloc on s'imparteix el curs

C/Santaló, 37 08021 Barcelona
Psicomotricitat amb gent gran
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Campus i seus: Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
Institut de Formació de la Fundació Pere Tarrés
c/Carolines 10 08012 Barcelona
Cursos més populars
X