ACCERTO

Reclutar Personal en Xarxes Socials

ACCERTO

Curs
On-line | Distància
70 Hores
consultar preu

Descripció


QUÈ APRENDRÀS?


Conèixer què són les xarxes socials i les seves diferents tipologies.


Saber com funcionen les noves formes de recerca de talent, així com els seus avantatges i els seus inconvenients.


Com adequar un currículum vitae en atenció als nous mitjans de reclutament.


Saber què són les xarxes generalistes i quins són els perfils més demandats.


Conèixer com funcionen les xarxes professionals, i com accedir i interactuar de forma adequada en elles.


Saber què és el microblogging, quins són els més populars, i com funcionen.


Conèixer quines són les estratègies de reclutament 2.0 a les plataformes de contingut multimèdia.


Temari del curs

El contingut del programa s'estructura en 8 unitats didàctiques. Inclou recursos tecnològics i multimèdia que faciliten l'estudi i l'assimilació dels continguts.
 
Cada unitat didàctica disposa d'una presentació dels principals objectius, nombroses eines que ajuden a assimilar els continguts, glossari i l'autoavaluació.
 
Unitat 1. Introducció a les xarxes socials
Unitat 2. Cerca de talent
Unitat 3. Xarxes generalistes i estratègies de reclutament 2.0
Unitat 4. Xarxes professionals i estratègies de reclutament 2.0
Unitat 5. Microblogging i estratègies de reclutament 2.0
Unitat 6. Microblogging i estratègies de reclutament 2.0
Unitat 7. Eines col·laboratives i estratègies de reclutament 2.0
Unitat 8. Mobile social networking i estratègies de reclutament 2.0
 
Inclou mòdul de Google Adwords
Veure més

Promocions

79€ - Promoció vàlida fins al 2015.02.28

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

Reclutar Personal en Xarxes Socials

Reclutar Personal en Xarxes Socials