Curs de Regidoria

Curs
On-line | Semi-presencial
Consulteu el preu

Descripció

Amb aquest curs de regidor professional t'ensenyem de forma exhaustiva i precisa tota la mecànica de la regidoria escènica, l'anomenarem així per poder englobar tot tipus d'espectacles on és necessària la seva tasca, per tal que es pugui desenvolupar professionalment amb total seguretat i coneixement de l'activitat i tot el que l'envolta.

La regidoria és una tasca clau perquè l'espectacle es pugui desenvolupar amb la seva estructura, ritme i totes les eleccions tècniques que s'hagin instal·lat, d'una forma correcta.
La tasca del regidor comença en el procés d'assajos de l'espectacle i acaba cada dia amb la baixada de teló o l'obscuro final de la funció

Estudiarem les diferents parts d'un teatre i les seccions professionals en què es divideix laboralment, ja sigui il·luminació, maquinària o audiovisuals, entre d'altres.

Aprofundirem en cadascuna d'elles perquè l'alumne conegui el material tècnic i humà amb el qual va a desenvolupar el seu treball. No ens oblidarem de la figura del director d'escena ni dels actors, ballarins o cantants. El primer com a creador de totes les eleccions estètiques i tècniques i els segons com habitants per un temps determinat de tot aquest entramat mecànic i tècnic.

La finalitat és que l'alumne comprengui amb profunditat l'art escènic i tingui una base sòlida amb la qual enfrontar-se a la Regidoria escènica professionalment.

En un ordre progressiu de complexitat s'expliquen, a més, les maneres de finançament dels productes audiovisuals de més envergadura.

Temari

Les unitats didàctiques del curs de Regidoria són:
1. Introducció a les Arts Escèniques
2. El Teatre / Espai Escènic com Contenidor Arquitectònic
3. L'Equipament Escènic i els Sistemes d'Elevació. la Maquinària
4. La Il·luminació
5. Sonorització
6. Vestuari / sastreria, maquillatge / perruqueria, utilleria
7. L'escenografia. L'espai escènic
8. El director. Els actors, ballarins, cantants i músics
9. El regidor
10. La Regidoria

Objectius

Entendre el fet teatral-escènic, tant el seu procés creatiu i tècnic, com els seus objectius artístics, socials i econòmics. L'espai escènic com a estructura arquitectònica i espai de creació. Els seus diferents parts i la finalitat tècnica i funcions de cadascuna d'elles. Conèixer l'organigrama d'un espectacle / espai escènic i les relacions laborals del regidor amb els seus diferents membres, ja siguin aquests tècnics o creadors artístics. Conèixer les ocupacions i funcions de cadascuna de les seccions d'un espai escènic / espectacle i dels tècnics que les componen. Aprofundir en cadascuna de les seccions i obtenir les dades tècniques necessàries de cadascuna d'elles per poder realitzar el treball de regidoria amb fluïdesa: coneixements d'il·luminació, maquinària, utillatge, etc. Saber quines són les funcions i responsabilitats d'un regidor i l'estructura del seu treball, que va des del procés d'assajos fins a la finalització de la representació.

Titulació obtinguda

Diploma certificat per l'Escola Professional Audiovisual de MasterD.

Pràctiques

Pràctiques professionals en empreses audiovisuals de nivell

Avantatges del curs

Temaris actualitzats: La millor formació del mercat.

Professorat

Professors Experts: Professionals amb experiència
Curs de Regidoria
MasterD Escuelas Profesionales
Campus i seus: MasterD Escuelas Profesionales
MasterD Escuelas Profesionales Barcelona
Valencia, 79-81 08029 Barcelona
Cursos més populars
X