Requisits mediambientals i sanitaris en l'explotació avícola

Descripció

Lleida, dimarts 30 de novembre de 2010

En aquesta jornada es vol analitzar aspectes concrets del sector de
l’aviram: situació del sector a nivell europeu, valoració i importància de
la sanitat en les explotacions avícoles i solucions en el maneig de l’aigua
a les explotacions d’aviram, tant des del punt de vista teòric com
pràctic.
Amb aquesta jornada, es vol contribuir al debat dins el sector agrari
davant la reforma de la PAC i sensibilitzar als ramaders de la
importància del maneig de les explotacions per aconseguir un bon
resultat de la producció.
Esperem que la jornada sigui del màxim interès per a tots els assistents.
Requisits mediambientals i sanitaris en l'explotació avícola
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Campus i seus: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat de Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614 08007 Barcelona
Cursos més populars
X