Postrau en Residència Clínica en Podologia

Descripció

El podòleg un paper assignat dins de la societat que inclou tres vessants: assistencial, docent i investigador. Aquest curs ofereix una visió completa i integradora d'aquestes tres funcions. La tasca assistencial es tracta des d'un enfocament lligat a la pràctica professional, la docent, a través de l'estret contacte amb l'equip coordinador de la residència clínica, i la investigadora, amb la participació en projectes de recerca i clínics, així com amb la presentació de treballs científics. Aquest curs ofereix al podòleg una visió global de la professió, a més de proporcionar experiència en l'àmbit clínic.

Temari

El programa pretén aprofundir en diversos aspectes:
  • Últimes tècniques en cirurgia del peu
  • Cura i tractament del peu diabètic
  • Dermatologia
  • Ortopodologia
  • Exploracions biomecàniques de l'extremitat inferior, amb els últims avenços tecnològics
  • Aprendre a treballar amb el mètode científic
  • Adquirir coneixements relacionats amb els recursos d'informació i eines de recerca, i optimitzar el seu emmagatzematge i ús

Mòdul 1:
Introducció a les estades clíniques en podologia. Fundació Universitària del Bages.
Curs de recursos de la informació i eines d'investigació. Biblioteca Campus de Manresa.

Mòdul 2:
Estada a la Clínica Universitària de Manresa. Els serveis sanitaris de la Clínica són efectuats per un equip format per professionals de prestigi vinculats al projecte FUB com a docents, que compten amb una àmplia experiència en la seva especialitat.

Mòdul 3:
Estada a la Fundació Althaia - Hospital Universitari. Consulta de Podologia clínica i quirúrgica. Patologia en pacients de risc i patologia quirúrgica.

Mòdul 4:
Estada a l'Hospital Universitari de l'Esperança. És un Hospital referent pel que fa a l'atenció i el tractament quirúrgic de les patologies del pis.

Mòdul 5:
Estada a Ergodinàmica Clínica. Centre pioner en l'estudi de la marxa i de referència en la medicina i la traumatologia esportiva, amb una visió integral de l'esportista, que és atès per un equip multidisciplinari de reconegut prestigi.

Mòdul 6:
Estada al Centre Podoactiva. Equip de professionals dotat dels mitjans tècnics més moderns per al diagnòstic i el tractament de les patologies dels peus i de la marxa. Especialistes en biomecànica esportiva.

Destinataris

Diplomats i graduats en podologia.

Requisits

Diplomats o graduats en podologia. L'ordre d'inscripció es basarà en criteris curriculars i mitjançant una entrevista personal a tots els aspirants.
Important: a partir del criteri de selecció es decidirà el torn. S'intentarà respectar, sempre que es pugui, el torn escollit.

Metodologia

La Residència Podològica es planteja des d'una doble vessant professionalitzadora i investigadora, a partir d'una metodologia fonamentalment pràctica i aplicada, ia partir de l'estudi de casos i pràctiques amb pacients reals.

Objectius

L'objectiu d'aquesta residència és oferir als podòlegs una ampliació de la seva formació perquè desenvolupin els coneixements, les habilitats i les aptituds necessàries que els permetran oferir una atenció integral del peu. Facilitem unes estades formatives a l'especialista en podologia en l'àmbit docent i hospitalari, que contribueixen a ampliar els seus coneixements clínics i les seves aptituds assistencials sobre les patologies del peu i dels diversos procediments terapèutics.

Titulació obtinguda

Certificat de Postgrau expedit per la Fundació Universitària del Bages prèvia superació dels requisits d'avaluació.

Perspectives laborals

Exercici lliure de la professió amb una visió global de la Podologia. Incorporació a un equip multidisciplinari pot demostrar una experiència en clíniques i hospitals no habitual en els graduats / diplomats en Podologia. Possibilitat de futures col·laboracions docents amb l'equip dels Estudis de Podologia de l'EUCS Manresa, sempre i quan s'acrediti la titulació de grau, llicenciatura o màster oficial. Futures col·laboracions assistencials amb les institucions que participen en el postgrau.

Tipus d'avaluació

Sessions teòriques: Assistència obligatòria d'un mínim del 100% del total d'hores lectives. Pràctiques: Assistència obligatòria o acreditació del 90%. Publicar un article en una revista científica.

Horari

La rotació de centres es programarà de forma individualitzada, excepte el mòdul 1, que serà el primer per a tots els participants.
Postrau en Residència Clínica en Podologia
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Campus i seus: UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
UMANRESA Fundació Universitària del Bages FUB
Av. Universitària, 4-6 08242 Manresa (Barcelona)
Cursos més populars
X