Resolució de conflictes

Curs
Oficial / homologat
Presencial
30 hores
Gratuït

Descripció

En aquest curs, l'alume serà capaç desenvolupar habilitats i destreses que permetin resoldre situacions conflictives amb la màxima eficàcia possible.

Temari

1. El procés de la comunicació i la resolució de conflictes.
1.1 La comunicació interpersonal
1.2 Tipus de comunicacions
1.3 La comunicació eficaç
1.4 Resolució de conflictes en la nostra vida. Comunicació i resolució de conflictes.

2. Resolució assertiva dels conflictes.
2.1 Conflictes que ens envolten i la seva gestió.
2.2 Habilitats per a una comunicació eficaç.
2.3 Escolta activa, rapport, feed-back, el missatge.
2.4 L'assertivitat: què és, com parlar amb assertivitat i desenvolupar-la.
2.5 Gestió de les emocions. Conèixer les nostres emocions i aprendre a gestionar-les.

3. Empatia: habilitat per resoldre conflictes.
3.1 Empatia i estils de comportament. Establiment d'acords mútuament favorables i negociació eficaç.
3.2 Empatia: què és, com aplicar-la i com desenvolupar-la.
3.3 Estils de comportament: entendre i aprendre com es comporta la persona per millorar l'empatia.
3.4 Gestionar i aconseguir acords favorables per a les dues parts.
3.5 Negociar eficaçment (guanyar-guanyar)
3.6 Els diferents tipus de conflictes

4. Metodologia per resoldre conflictes.
4.1 Metodologia efectiva per a resoldre conflictes.
4.2 La mediació i la negociació.
4.3 Com arribar a acords favorables

5. Els estils de negociació.
5.1 Models de negociació: Negociació per posició, Negociació per principis i Negociació per situació.
5.2 Fases de la negociació
5.3 Preparació de la negociació
5.4 Definició dels objectius: Anàlisis de les solucions, establiment dels objectius concrets de la negociació, pla de concessions.
5.5 Estudi del mitjà
5.6 Estudi dels homes i els seus mòbils: argumentari, regles del joc, assaig, supòsit fals
5.7 Planificació de la negociació
5.8 Avaluació de la relació de forces La identitat global
5.9 Els valors
5.10 Els estatuts
5.11 Els poders
5.12 Estratègies per una negociació eficaç: determinació de possibles acords que cal negociar
5.13 La banda de objectius
5.14 Conducció de la negociació
5.15 Discussió
5.16 La informació en la negociació
5.17 Problemes de forma
5.18 Propostes
 

Destinataris

Treballados en règim general i autònoms.

Durada

Inici: 02-10-2017 Finalizació: 08-11-2017

Objectius

- Comprendre la naturalesa dels con?icte
- Analitzar els tipus de con?ictes que es poden donar a les organitzacions
- Optimitzar el factor comunicació davant les situacions con?ictes
- Utilitzar les estratègies adequades per a la gestió de con?ics
- Potenciar la u8lització de la mediació i la negociació per arribar a acords favorable
- Preparar adequadament una mediació/negociació, maximitzant el control de les variables que intervenen en cada procés.
- De?nir els objectius mínims i màxims per a la mediació/negociació de con?ictes i aplicar l'estratègia més ient
- Seguir un procés sistemàtic de mediació/negociació per a controlar la situació i arribar a un acord favorable

Titulació obtinguda

Certificat oficial del Consorci per a la Formació Continua de Catalunya.

Lloc on s'imparteix el curs

Aula Grup Pitagora Carrer Balmes, 152 4-3, 08008-Barcelona

Horari

Dates d'impartició: - OCTUBRE: 2, 4, 9, 16, 18, 23, 25, 30 - NOVEMBRE: 6, 8 Horari: dilluns i dimecres, de 09h a 12h.
Resolució de conflictes
Grup Pitagora
Campus i seus: Grup Pitagora
Grup Pitagora
Balmes, 152, 4-3 08008 Barcelona
Cursos més populars
X