Lideratge i Tècniques de venda

Curs
Presencial
Consulteu el preu

Descripció

Sales Academy Diploma.

Programa
dissenyat per obtenir més de les seves relacions comercials. Vendre és molt més que oferir un producte i convèncer a un client, pressuposa analitzar i posar-se en lloc del client per entendre realment les seves necessitats i les seves àrees d'interès, de vegades amagat. Un client fidel és aquell amb el qual hem entaulat una relació que va més enllà de la simple transacció. Fidelitzar clients exigeix escoltar, analitzar, proposar solucions i transmetre eficientment.
La combinació dels diferents cursos permet treballar La autoconfiança i la capacitat d'empatia, de comunicació i de gestió d'objeccions que es desenvolupen principalment. Però al que se li dóna més importància com a base de l'èxit d'un professional en les vendes és: la Autoconfiança, que treballa contantemente en totes les accions.

Per oferir una solució completa a les persones que vulguin adquirir les habilitats per liderar i dirigir processos de venda Dale Carnegie University ha creat el Diploma: Dale Carnegie Sales Academy que consisteix en diversos cursos que combinats ofereixen una sinergia molt potent i completa perquè el participant tingui èxit en el món de la venda.

Es compon dels següents cursos i activitats:

1) Qüestionaris de Fortaleses i sessió individual de coaching i seguiment - inclou qüestionari d'autoavaluació de fortaleses per exercir el lideratge (qüestionari + sessió individualitzada a l'inici i després del primer curs).
2) Curs de comunicació Eficaç i Relacions humanes (8 sessions) Preu 1.300 euros
3) Curs de Tècniques Professionals de Vendes (6 sessions) - Derelicte 1.100 Euros
4) Sessió Individual de seguiment del desenvolupament de les fortaleses de lideratge (qüestionari + sessió individualitzada), el preu de les dues sessions i qüestionaris és de 550Euros)
5) Curs d'habilitats de presentacions d'alt impacte i influència (2 dies) + Acte de lliurament del Diploma de Dale Carnegie Sales Academy preu: 1.300 euros

Basats en l'experiència de la Dale Carnegie University, a través d'aquest programa els participants aconsegueixen posar en pràctica la seva habilitats per dirigir equips i influenciar en les organitzacions de manera que puguin desenvolupar amb elevada eficàcia i èxit el desenvolupament de la seva carrera professional en les vendes .

Material, Diplomes, Mètode:

Material del Sales Academy Diploma
El primer dia es lliura al participant el material formatiu que servirà de suport a l'experiència pràctica de les classes de cada curs. Després de tot el procés haurà rebut:
- Manual del participant per a cada curs, totalment 03:00
- Resultats qüestionari d'Autoconeixement i pla de progrés
- "Llibre d'Or" de Dale Carnegie
- Llibre "Com guanyar amics" de Dale Carnegie
- Llibre "Camí fàcil i ràpid per parlar eficaçment" de Dale Carnegie
- Llibre "Com suprimir les preocupacions i gaudir de la vida" de Dale Carnegie
- Quaderns: "Recordar noms", "El poc reconegut secret de l'èxit" Parla més eficaçment "
- Memòria USB amb els enregistraments de les pràctiques realitzades de cada participant.
- Bolígraf Dale Carnegie

diplomes:
Es lliura un diploma en acabar cada un dels tres cursos. Si un participant perd una classe pot recuperar-la en un curs del mateix tipus. El participant que tingui els tres diplomes i realitzat les sessions individuals se li lliura el diploma més important:
Sales Academy Diploma
Dale Carnegie University
Saint Louis - US
metodologia general
Dale Carnegie aplica el seu exclusiu mètode per assolir els objectius proposats. El procés es desenvolupa de forma progressiva i es van assolint els objectius pas a pas. Es tracta d'una metodologia eminentment pràctica, molt dinàmica, d'interacció amb el grup i enriquidora pel que fa a valors personals.

Dale Carnegie ha identificat les qualitats clau que distingeixen als millors. Aquestes s'han incorporat en un procés d'entrenament basat en un cicle de millora contínua. La formació emfatitza els principis de l'èxit i mostra com posar-los en pràctica dia a dia. Al final del programa, s'haurà aconseguit una sòlida base de per vida sobre la qual construir el creixement professional i personal.

Temari

-1) Qüestionari de Fortaleses i Sessions Individuals de coaching i seguiment (dues sessions), d'autoavaluació d'habilitats i punts forts - Qüestionari i estudi individualitzat i sessió amb especialista en desenvolupament de lideratge per a definir els punts forts en què basar el lideratge: d'aquesta sessió surt un pla personal de potenciació de lideratge que serà guia per al participant durant tot el procés del Diploma. Aquest pla de progrés es revisa i s'ajusta en la sessió 2
 
- 2) Cuso de Dale Carnegie de Comunicació Eficaç i Relacions Humanes (8 sessions, una per setmana, de 3,5 hores de 6:30-22:00)
Descripció Per dirigir i liderar cal dominar les habilitats de comunicació i relacionar-se amb les persones. La tasca de dirigir i liderar suposa tractar amb persones, amb les seves motivacions, formes de comuniqués de sentir, etc. Tota persona que decideixi tenir èxit en la direcció de persones ha de dominar en la pràctica les habilitats d'interrelació, o per això desenvolupar els principals impulsors que es treballen en el curs:

     Autoconfiança - Tenir elevada confiança en un mateix en els moments difícils
     Habilitats de comunicació - Saber transmetre i influenciar
     Relacions interpersonals - Saber construir i mantenir les relacions amb les persones.
     Habilitats bàsiques de lideratge i guanyar cooperació
     Maneig d'estrès i millora de les actituds.

 
Amb les habilitats desenvolupades en aquest curs la persona està preparada per iniciar i aplicar l'après al lideratge efectius. Seria com si el curs de Comunicació Efectiva i relacions humanes força "Aprendre a conduir" i el següent curs el del lideratge sigui "Com organitzar un viatge d'èxit" el Cuso de Presentacions és "Com vendre i influir en els altres les meves idees i projectes de manera convincent "
 
3) Curs Dale Carnegie de Tècniques Professionals de Vendes (6 sessions, una per setmana, de 3,5 hores de 6:30-22:00) -
Descripció Ser coneixedor i saber aplicar en la pràctica de les tècniques professionals de venda.

assoliments

     Comprendre les fases d'un procés de venda reeixit.
     Generar empatia per construir la relació.
     Practicar diferents mètodes per descobrir les àrees d'interès del client.
     Adquirir la cultura de preguntar i deixar que el client sigui qui parli més.
     Formular solucions úniques i personalitzades.
     Identificar punts d'acord intermedis per fer progressar el procés.
     Localitzar i afrontar objeccions.
     Fer un mapping d'oportunitats amb els clients.
     Tancar la venda amb confiança.

 
Procés de desenvolupament del programa

     Construir la relació.
     Generar interès. Entendre les àrees d'interès del client.
     Dissenyar solucions - Diferents interlocutors
     Comunicar eficientment i resoldre objeccions.
     Tancar la venda.
     Estructurar les oportunitats.

 
4) Curs Dale Carnegie de Presentacions d'Alt Impacte (dos dies complets o 4 tardes de 18:00 a 22:00 depèn de l'edició del curs que triï)
Descripció Programa dissenyat per a desenvolupar les habilitats comunicatives, el llenguatge corporal i saber motivar l'auditori, per parlar en públic amb autoconfiança i entusiasme. Mètode exclusiu d'immersió en les tècniques de l'oratòria, eminentment pràctic, que fa possible que els participants es converteixin en autèntics presentadors. Les presentacions es graven en vídeo per realitzar un coaching individualitzat. Classes reduïdes, entorn motivador, treball intens i resultats brillants.
 
assoliments

     Comunicar amb més credibilitat i resultar convincent.
     Projectar entusiasme.
     Transmetre confiança.
     Ser motivador, clar i concís.
     Atraure l'audiència, racional i emocionalment.
     Vendre idees estratègiques, pròpies i de l'organització.
     Transmetre habilitats de lideratge per gestionar situacions d'estrès.
     Desenvolupar una major flexibilitat a través de l'ús d'expressions, gestos

i amb la modulació de la veu.

     Comunicar informació complexa de manera senzilla i interessant.
     Plantejar les idees amb una progressió lògica.
     Demostrar domini d'informació nova o desconeguda.
     Mantenir una compostura professional sota pressió.

 
Metodologia especial del Curs Dale Carnegie de Presentacions d'Alt impacte. El curs l'imparteixen 2 Trainers alhora perquè els participants puguin fer el màxim de pràctiques possibles. Les pràctiques es graven en vídeo i un Trainer orienta el progrés de cada participant de manera totalment individual i privada. Els grups són reduïts per facilitar el seguiment personalitzat de l'aprenentatge.

Destinataris

A tots els comercials, recent iniciats i experts, sigui quin sigui el producte o servei, que vulguin experimentar un domini del procés de venda per maximitzar els resultats.

Requisits

Motivació per dominar el procés de la venda en la seva globalitat: contactar amb més clients potencials, construir credibilitat i confiança, desenvolupar relacions que es tradueixin en vendes fiables i constants en el temps.

Professorat

Certified Trainers Per a un màxim aprofitament d'aquest programa, imparteixen les classes dos Certified Trainers, i un càmera professional grava les pràctiques dels participants. Tots els Trainers de Dale Carnegie estan certificats per la Carnegie University, llicència que s'actualitza i revalida cada any. El nostre equip de formadors aporta, a més d'una sòlida preparació, una extensa experiència professional en càrrecs directius de companyies líders.
Lideratge i Tècniques de venda
DALE CARNEGIE
Campus i seus: DALE CARNEGIE
DALE CANERGIE
Rambla Catalunya nº62, 2º 2ª 08008 Barcelona
Cursos més populars
X