New Knowledge

SELECTIVITAT LOGSE i convalidable (PRESENCIAL)

New Knowledge

Curs
Presencial
3 Mesos
  • Barcelona
450 €

Descripció

Les proves d'accés a la universitat són un repte per a totes les persones que la presenten. A Espanya existeixen diverses modalitats de proves, una dirigida als estudiants de segon any de batxillerat i batxillers.En aquesta prova l'alumne pot combinar les seves preferències acadèmiques, depenent de l'àrea a desenvolupar i seleccionar les assignatures que millor s'adaptin als seus coneixements, però ha assignatures obligatòries que ha de dominar, per assolir l'èxit en la prova.
L'altra modalitat de prova està dirigida a les persones majors de 25 anys, i estudiants estrangers.La forma d'avaluació d'aquestes proves és semblant a la primera, però les vies d'accés es divideixen en dos blocs; àrea científic - tècnica i àrea humanística - social, a diferència del primer que es divideixen en sis blocs, científic - tècnica, tècnica, ciències de la salut, humanitats, ciències socials i art.

El curs s'organitzarà en dues bloc
1 .- Acadèmic:  
Preparació de les assignatures seleccionades per l'estudiant, presentació i correcció de simulacres de cada assignatura i presentació i correcció de simulacres generals.
2 .- Vocacional, institucional i aptitudinal.:
-Control de l' estrès i temps: S'apliquen test als alumnes per controlar la fatiga i es controlen els temps de resolució de prova.També observem quins són els punts febles de l'alumne i tractem de millorar-los, amb una orientació pedagògica encertada.
-Tècniques d'aprenentatge (Mnemotècnia)
-Orientació vocacional: apliquem test vocacionals que posteriorment contrastem amb l'historial acadèmic i l'entrevista personal de l'alumne, per orientar en la selecció de la cursa que determinarà el seu futur professional.
-Orientació institucional (oferta acadèmica en les diferents universitats de Espanya i pensum d'estudis de la carrera a estudiar)
-Orientació del futur laboral de la cursa seleccionada

El nostre objectiu és l'excel • lència  i nostre principal objectiu és garantir l'alumne no només una preparació acadèmica, sinó també una orientació vocacional que li permeti tenir més claredat en el que serà el seu futur immediat.
 

Veure més

Temari del curs

El temari s'organitza en funció de les proves i les opcions que l'alumne esculli:

La prova comuna consta de quatre exercicis:

a.Comentari de text  
b.Llengua catalana  
c.Llengua castellana  
d.Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)  
Prova específica
La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per seguir i superar estudis vinculats a l'opció d'accés escollida.

S'estructura en cinc opcions:

Científic-tecnològica  
Ciències de la salut  
Humanitats  
Ciències socials  
Arts  
El candidat ha d'escollir una de les cinc opcions.La prova específica consta de tres exercicis corresponents a matèries vinculades a l'opció d'accés escollida.S'estableixen una o dues matèries obligatòries segons l'opció escollida, i els candidats han de triar una o dues matèries optatives, fins a completar les tres matèries de les que ha d'examinar.

En funció de l'opció escollida, el candidat té preferència per accedir als estudis universitaris vinculats amb l'opció, segons s'indica a continuació:

Científic-tecnològica:

assignatures obligatòries: Físiques i matemàtiques.

Optatives a escollir Biologia, dibuix tècnic, física, matemàtiques i química

 

Ciències de la salut:

assignatures obligatòries: Biologia i química.

Optatives a escollir Biologia, dibuix tècnic, física, matemàtiques i química

 

Humanitats:

assignatures obligatòries: Filosofia.

Optatives a escollir: Filosofia, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques aplicades a les ciències socials

Ciències Socials:

Assignatures obligatòries: Història contemporània

Optatives a escollir: Filosofia, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques aplicades a les ciències socials

Art:

assignatures obligatòries: Història de l'art

Optatives a escollir: Filosofia, geografia, història contemporània, història de l'art, literatura, matemàtiques aplicades a les ciències socials


El candidat que esculli l'opció d'Humanitats, de Ciències socials o d'Arts, si tria com a matèries optatives la matèria obligatòria d'una de les altres dues opcions, el candidat s'haurà examinat de més d'una opció.Per tant, té preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats amb les dues o tres opcions.

Veure més

Destinataris

Telèfon 93.211.82.32 dubtes homologació, matrícula, etc.

1 .- Estudiants de segon any de batxillerat o batxillers que vulguin ingressar a les universitats públiques d'Espanya.
2 .- Estudiants amb estudis a l'estranger.

Durada

tres mesos

Promocions

Matricula 150 euros y tres mensualidades de 150 euros

1.- 15% de descuento sobre el precio total si se matriculan a través de educaweb.

2.- Beca de excelencia: Se descuenta un 50% sobre el precio total del curso, incluida los descuentos, si el alumno obtiene un puntaje de 90 puntos sobre 100 en nuestros simulacros.

3.- Si el alumno obtiene un puntaje superior a los 80 puntos en nuestros simulacros y reprueba la prueba real, se le devuelve el dinero, exceptuando la inscripción.

Preu

450 €

Sí, m'interessa

conèixer tots els detalls, preus, beques, dates i places disponibles

SELECTIVITAT LOGSE i convalidable (PRESENCIAL)

Per contactar has d'acceptar la política de privacitat
Enviant aquest formulari accepteu rebre informació periòdica d'Educaweb relacionada amb aquests cursos.
També et recomanem aquests cursos

SELECTIVITAT LOGSE i convalidable (PRESENCIAL)